Sysmex Turkey
Menu

Likit biyopsi – doku örneklemesine esnek, uygun bir alternatif

Likit biyopsi, sağlık durumunu değerlendirmek için vücut sıvılarını kullanır ve çoğunlukla plazmada kanser varlığının saptanması için kullanılır. Doku biyopsisi mevcut altın standarttır, ancak her zaman mevcut değildir veya elde edilmesi çok zor olabilir (örneğin akciğer kanserinde).

Likit biyopsi, kanserin erken evrede bulunmasına yardımcı olmak ve ayrıca tedaviyi planlamaya, tedavinin ne kadar işe yaradığını veya kanserin geri gelip gelmediğini öğrenmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Zamanla birden fazla kan örneği almak, doktorların bir tümörde ne tür moleküler değişikliklerin meydana geldiğini ve bunun tedaviyi nasıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı olabilir.

Likit biyopsi nedir?

Likit biyopsi, sağlık durumunu değerlendirmek için vücut sıvılarını kullanır ve çoğunlukla plazmada kanser varlığının saptanması için kullanılır. Hedef olarak dolaşımdaki tümör DNA'sı (ctDNA), dolaşımdaki tümör hücreleri ve diğer birçok madde kullanılabilir (Şekil 1), bunlardan en yaygın olarak kullanılanı ctDNA'dır

 

Doku biyopsisi mevcut altın standarttır, ancak her zaman mevcut değildir veya elde edilmesi çok zor olabilir (örneğin akciğer kanserinde). Ayrıca hastaların takibinde doku örneklerinin rutin olarak kullanılması pratik değildir. Buna karşılık, likit biyopsi, klinik araştırmalarda ilerlemek için bu tür bilgileri elde etmek için uygun ve invaziv olmayan bir yöntemdir. Bu nedenle, sıvı biyopsi, akciğer, kolorektal ve meme kanserleri de dahil olmak üzere bazı kanser kılavuzlarına halihazırda dahil edilmiştir.

OncoBEAM™ teknolojimiz, PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve geleneksel NGS (yeni nesil dizileme) gibi diğer rutin teknolojilere kıyasla neredeyse 20 kat daha fazla mevcut en hassas teknoloji olmuştur. Yeni Plasma-SeqSensei™ ürün hattının temelini oluşturan teknoloji olan SafeSEQ, daha yüksek iş akışı rahatlığıyla birlikte benzer hassasiyet sunar. Hassasiyet, her numunenin barkodlanmasıyla elde edilir, böylece hata oranları >100x oranında azaltılır.

Neden likit biyopsi kullanılır?

 • Çoğu kanserde doku örnekleriyle yüksek uyum
 • Minimal invaziv, doku örneklerinin elde edilmesi zor olabilir
 • Doku biyopsisinden daha uygun maliyetli
 • Klinisyenler ve hastalar için daha uygun
 • Bütünsel tümör bilgisi (örnekleme hatası nedeniyle doku örnekleri temsili olmayabilir)
 • Doku örneği işlemeye kıyasla daha hızlı geri dönüş süresi (TAT)
 • Doku örneklerinin aksine tekrar örnekleme mümkündür
 • Gerçek zamanlı bilgi

Plasma-SeqSensei™ neden kullanılmalı?

 • Son derece hassas – 7 MM'yi (mutant molekülleri) tüm mutasyonlarda %95 güvenle saptayabilir (mutlak nicelik) ve <%0,07 MAF duyarlılığına karşılık gelir (mutant alel frekansı, örneklerin yaklaşık %40'ında MAF, tespit sınırının altında çoğu teknoloji)
 • 2 - 16 numune/çalışma arasında yüksek esneklik
 • Tek seferde birkaç farklı numune türü işlenebildiğinden yüksek laboratuvar verimliliği
 • Standartlaştırılmış iş akışı, yüksek tekrarlanabilirlik
 • Hızlı TAT (2 gün)
 • Kullanışlı yazılım

Sysmex Inostics, 2008 yılında kurulan ve 2013 yılında Sysmex'e katılan Likit Biyopsi alanında dünya çapında bir öncüdür. Likit biyopside 10 yıldan fazla deneyime sahip olan Sysmex Inostics, önde gelen ilaç şirketlerinin güvenilir bir ortağıdır ve keşiften eşlik eden teşhise kadar en etkili kişiselleştirilmiş kanser tedavilerini küresel pazarlara sunma çabalarını ilerletir.

Kanser türleri arasında yüksek hassasiyet önemlidir

Likit biyopsi çözümlerimiz

Plasma-SeqSensei™ Meme Kanseri IVD Kit

Plasma-SeqSensei™ Meme Kanseri IVD Kit

Plasma-SeqSensei™ Meme Kanseri IVD Kit

Detayları
Plasma-SeqSensei™ Kolorektal Kanser RUO Kit

Plasma-SeqSensei™ Kolorektal Kanser RUO Kit

Plasma-SeqSensei™ Kolorektal Kanser (CRC) RUO Kit

Detayları
Plasma-SeqSensei™ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri RUO Kit

Plasma-SeqSensei™ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri RUO Kit

Plasma-SeqSensei™ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (NSCLC) RUO Kit

Detayları

Referanslar

[1] National Cancer Institute (2022): liquid biopsy

[2] Schmiegel et al. (2017): Mol Oncol. 11(2) : 208 – 219

[3] Saunders et al. (2016): Annals of Onc 27 (6) : 149 – 206

[4] Vidal et al. (2017): J Clin Oncol 35 (suppl 4S; Abstract 607)

[5] Oxnard et al. (2016): J Clin Oncol 34(28):3375-3382

[6] Baselga et al. (2015): Oral pres. SABCS, Abstract S 6 – 01

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.