Sysmex Turkey
Menu

GÜVENİLİR ANALİZ İÇİN SOLÜSYONLAR

Sysmex dünya çapındaki laboratuvar ve hastanelerde kaliteyi sembolize eder. Neumünster fabrikamız tanı cihazlarımızın çalışması için gerekli olan reaktifleri üretmektedir. Reaktifler kan örneklerinin seyreltilmesi ve/veya işlemden geçirilmesi için kullanılan sulu solüsyonlardır ve Neumünster'de üretilen Sysmex reaktifleri özel olarak Sysmex analizörlerinde kullanım için geliştirilmiştir.

Arıtılmış tatlı su, normal tuz ve diğer katkı maddelerinden üretilen Sysmex reaktifleri çok ayrıntılı biçimde tanımlanmış tariflere uygun olarak hazırlanmaktadır. Yaklaşık 50 kişinin çalıştığı Neumünster fabrikamız ayrıca reaktifleri doldurur, paketler ve EMEA Bölgesi genelindeki laboratuvarlara gönderir. Her mesai gününde, yaklaşık 180.000 l reaktif tesisten kamyonla ayrılır; bu miktar 3 milyona yakın hastadan alınan kan örneklerini analiz etmeye yeterlidir.

NEUMÜNSTER'DE REAKTİF ÜRETİMİ

Üretim

Sıkı bir kalite yönetim sistemiyle birlikte ham maddelerin yüksek hassasiyette tartımı, dikkatli dolumu ve doğru oranlarda karıştırılması üstün kalitede reaktifler üretmemize olanak sağlar. Ayrıca, yerinde temizleme programı, üretim ekipmanlarımızın mükemmel durumda tutulmasını sağlar.
 

Paketleme istasyonu

Tam vaktinde teslimat programlarına uygun hareket edebilmemiz için reaktifleri paketlemek ve etiketlemek amacıyla tam otomatik bir sistem kullanılır.
 

Tank odası

Reaktiflerimizin çeşitli bileşenleri 15 adet paslanmaz çelik tankta depolanır ve buradan alınan ham maddeler hassas biçimde tartılır, doğrudan sistemin içine beslenir ve ardından otomatik olarak karıştırılır.
 

Belgelenmiş kalite

Sysmex Neumünster fabrikamızın üretim felsefesinin temelinde geniş kapsamlı kalite, çevre ve enerji yönetim sistemleri yer alır. Bunun nedeni reaktiflerimizi sorumluluk bilince içinde üretmeyi kendimize görev bilmemizdir. Tesisimiz şu standartlara uygunluk sertifikalarına sahiptir:

  • ISO 13485, tıbbi cihazların üretimine yönelik kalite yönetim standardı
  • ISO 14001, çevresel açıdan sorumlu üretim standardı
  • ISO 50001, verimli enerji üretimine yönelik standart

Dahası, 2011 yılından beri FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayına ve 2012 yılından beri Japonya Sağlık Bakanlığı akreditasyonuna sahibiz.

ÇEVRESEL OLARAK GELİŞMİŞ

Kurumsal felsefemiz olan The Sysmex Way çalışma tarzımızı belirlemede önemli bir role sahiptir ve yaptığımız her işte kendini gösterir. Bizim için tutarlılık ürünlerimizi üretirken ve çevre ile etkileşim kurarken etrafımızı da dikkate almamız anlamına gelir. Pratikte, bu felsefe doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını, kirlilik ve atıkların azaltılmasını kapsar. Neumünster tesisinin reaktif üretimine başladığı 1993 yılından bu yana, çevresel performansında kayda değer gelişmeler elde edilmiştir. Sysmex ekipmanları ile Sysmex reaktifleri kullanarak reaktifleri sorumluluk çerçevesinde üretme yolundaki çevresel çabalarımızı desteklemiş olursunuz.

Su tasarrufları
Hematoloji reaktifleri üretmek için yüksek derece saflaştırılmış suya ihtiyaç vardır. Bu saflaştırma, reaktiflerin uzun raf ömrüne sahip olmalarını ve düşük arka plan sayımları ve üretim partileri arasındaki yüksek düzeyli tutarlılık nedeniyle analiz cihazlarının en iyi şekilde çalışmalarını sağlar. Ancak her saflaştırma prosesi 'atık' su üretir. Konvansiyonel sistemlerin verimi %65’tir - yani üretilen her 100 litre saflaştırılmış suyun 35 litresi israf edilir. Bizim son teknolojiye dayalı ters osmoz sistemimiz ise atık sudan saf su üreterek verim oranımızı %82'ye çıkarır. Üretim ekipmanlarını dezenfekte etmek için gereken su miktarını azaltan yerinde buharlı (steam-in-place) ekipman sterilizasyonu yoluyla üretilen reaktiflerin hacmine nispeten su tüketimi de azalmıştır.

Geri dönüşüm
2016 yılında, atık ayırma sistemimizdeki süregelen iyileştirmelerin sonucunda karton, plastik ve metal atıklarımızın %91,5'i geri dönüştürülmüştür. Ayrıca, şu anda karton reaktif ambalajlarımızın yaklaşık %50'si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmekte olup geri dönüştürülmemiş kartonun üçte ikisine yakını sürdürülebilir FSC sertifikalı kaynaklardan temin edilmektedir. 

Enerji tasarrufları
Enerji tasarrufundaki en büyük ilerleme çatı üstü güneş panellerimizden gelmektedir. Şu anda tesisimizin elektriğinin yaklaşık %15'i güneş enerjisinden üretilmektedir ve harici sağlayıcılardan satın aldığımız elektriğin tamamı hidroelektrik enerji yoluyla üretilmektedir. Amiral gemisi solar buz sistemi enerji açısından son derece verimli bir şekilde tesisin kışın ısıtılmasına ve yazın soğutulmasına yardımcı olur: ısıtma veya soğutma çıkışı elektrik girişinden yaklaşık altı kat daha yüksektir. Tesisimizdeki bir diğer enerji verimli özellik olan ısı geri kazanım sistemi kullanılan hava atmosfere salınmadan önce dışarıdan gelen soğuk havayı ısıtmak üzere içerideki sıcak havayı kullanabilmemizi sağlar. Bu sistem yıllık ısınma masraflarımızı yaklaşık %20 oranında düşürür. Sonuncu ama son derece önemli olarak, üretim ekipmanlarımızın daha verimli kullanılması ve malzemeler dezenfekte edilirken buhar ihtiyacımızı azaltmak amacıyla otoklav yerine yerinde buharlı sterilizasyonun getirilmesi yoluyla ortalama enerji tüketimimiz düşürülmüştür.

Sysmex Sistemi

Güvenilir ve doğru sonuçlar için ön koşullardan biri de müşterilerimizin sadece Sysmex cihazlarını değil, aynı zamanda reaktiflerimizi, kontrollerimizi ve kalibratörlerimizi de kullanmasıdır. Biz buna Sysmex Sistemi adını veriyoruz. Birçok Sysmex dışı reaktifin bizim analizörlerimizle uyumlu olduğu iddia ediliyor olsa da, bunlar bizim onaylı ürünlerimiz değildir. Bu tür üçüncü şahıs ürünleri kullanırsanız, Sysmex Sistemimizin 'kullanım amacını' aktif şekilde değiştirmiş olursunuz ve bu durumda ürünlerimizin performansına yönelik herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz.

Sysmex reaktiflerini kullanmak için on iyi neden

Sysmex reaktiflerini kullanmak için on iyi neden

1. Sysmex reaktifleri üretim esnasında çok sıkı kalite kontrol işlemlerine tabi tutulur:

  • Reaktif üretimi için aynı yüksek kaliteli bileşim maddelerinin sürekli denetimi
  • Düzenli katı temizlik döngüleri
  • Her parti için sıkı giriş öncesi, proses içi ve çıktı/kalite kontrolleri

2. ISO 14001 ve ISO 50001 sertifikalarına sahip bir reaktif fabrikasında üretim prosesimizin çevresel etkisini en aza indirmek için kayda değer yatırımlar yapıyoruz.

3. Sysmex reaktifleri özel olarak Sysmex analizörleri için tasarlanır. Reaktiflerimiz, cihazlarımız, kontrollerimiz ve kalibratörlerimiz bir ‘kapalı sistem’ halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kapalı sistemde kullanıcı olarak yapılacak her türlü değişiklik 'belirtilmemiş kullanım' olarak değerlendirilir.

4. Sysmex IVD analizörlerinin teknolojisi ilgili reaktiflere göre ayarlanmıştır. Sonuç olarak, Sysmex reaktifleri optimum performansın yanı sıra olası en üstün sistem doğruluğunu sunar.

5. Araştırma ile yeni parametreler için optimum reaktiflerin bulunması arasında yüksek bir karşılıklı bağımlılık olduğundan, Sysmex olarak olası en iyi reaktifler konusunda sürekli araştırmalar yapıyoruz. Dolayısıyla Sysmex reaktifleri Ek VIII-IVD-DIRECTIVE 98/79/EC kapsamında yasal olarak gerekli olan işlemlere uygun olarak daha sonra tanı parametreleri olacak her türlü araştırma parametresi için en iyi uygulama gerekliliklerini yerine getirir.

6. Maksimum örnek stabilitesi bekleyebilirsiniz, çünkü reaktiflerimiz örnek sayımlarının hassasiyetini artırmak amacıyla hücre biçimi üzerinde mümkün olan en düşük etkiye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

7. İlgili Sysmex kalibratör malzemeleriyle cihaz kalibrasyonu, test sonuçlarının güvenilir, çoğaltılabilir ve izlenebilir olmasını ve bu şekilde kalmasını sağlar. Bu özellikle akredite laboratuvarlar için faydalıdır.

8. Güçlü temizlik reaktifimiz olan Cellclean, analizörünüzün hizmet ömrünü en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

9. Reaktiflerimizin kullanımı sayesinde sadece minimal düzeyde ekipman bakımı gereklidir, çünkü teknoloji ve reaktifler birlikte geliştirilmiştir. Diğer reaktifler Sysmex teknolojimizi olumsuz etkileyebileceğinden, kapsamlı test tekrarları gerekecektir.

10. Reaktif üretimindeki 25 yılı aşkın deneyimimiz partiler arasında minimal değişimi mümkün kıldığından, analizörü yeni reaktif partileri için yeniden ayarlamanıza gerek yoktur.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.