Sysmex Turkey
Menu

Hematoloji

Hematoloji, tıp biliminin kan ve kanı oluşturan dokuların morfolojisini inceleyen bir dalıdır. Kan ve kanı oluşturan hücrelerin hastalıklarını teşhis ve tedavi eder. Kanın hücresel ve serum bileşimini, pıhtılaşma (koagülasyon) sürecini, kan hücresi oluşumunu, hemoglobin sentezi ve ilgili tüm bozuklukları kapsamaktadır.

Hematoloji, eritrositleri, lökositleri ve trombositleri, bunların rölatif oranlarını, genel hücre sağlığını ve bunlar arasındaki dengesizliğin neden olduğu hastalıkları inceler. Eritrositler birçok önemli role sahip olmakla birlikte en önemli işlevleri oksijen ve CO2 taşımaktır. Lökositler vücudun bağışıklık savunma sisteminin vazgeçilmez bir parçasıyken, trombositler kanın pıhtılaşmasında temel rol oynar. Tüm hücreler gereklidir, ancak bunların doğru oranda bulunması gerekir; aksi takdirde, sistem bozulur.

Bu bağlamda, örneğin çeşitli faktörlerden kaynaklan anemi eritrosit eksikliğidir. Lösemi ise kemik iliğinin yüksek sayıda anormal lökosit ürettiği bir durumdur; öyle ki, bu lökositler eritropoiez ve trombopoiezin yerini değiştirerek tehlikeli semptomlara yol açar. Trombositopeni, altta yatan bir hastalığın semptomu veya ciddi bir edinilmiş durumdur.

Hematoloji bu dengesizlikleri ele alır. En önemli laboratuvar testlerinden biri olan CBC bu durumların teşhis edilmesine ve dolayısıyla uygun tedavilerin reçete edilebilmesine yardımcı olabilmektedir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.