Sysmex Turkey
Menu

Danışmanlık

Yıllardır tıbbi laboratuvarların rolü ekonomik ve yeni teknolojik baskılardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Aslında laboratuvarlar bütçeleri bakımından sağlık piyasasında küçük oyuncular olmalarına rağmen, klinik sonuçlar açısından hasta yönetiminin etkinliğini etkilemektedirler. Laboratuvar tıbbının önemi ve olumlu etkisi yalnızca laboratuvar testlerine tam değer katmak suretiyle en üst düzeye çıkartılabilecek ve böylelikle hasta yönetimini ve ilgili klinik sonuçları etkileme konusunda olası etkinlikleri yansıtılabilecektir.

Tüm tıbbi disiplinlerde hızlı ve etkin tanı ve tedavi izlemesi için çeşitli laboratuvar testleri ve desteği gereklidir. Bu nedenle, laboratuvarlar, laboratuvar tıbbının klinisyenlere veya bir bütün olarak sağlık sistemine sağlayacağı yararlar ve yapacağı ekonomik etki ile faaliyetlerin tamamına hitap edecekse son teknolojiyi genel olarak bilmeli ve hakkında geniş bilgiye sahip olmalıdırlar.

Son zamanlarda hastalıkların temel patogenezi ile ilgili olarak yapılan araştırmalar ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi sayesinde birçok yeni tanı yöntemi ve laboratuvar testleri kullanılmaya başlamıştır. Buna karşın, günlük rutin laboratuvar çalışmalarına olan talep artışının neden olduğu sağlık bakım bütçesi sınırlamaları laboratuvar yönetimi tarafından ele alınmalıdır.

Sysmex büyük resmi anlamaktadır. Bu nedenle biz laboratuvar çözümlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmaktayız. Bireysel danışmanlık hizmetlerimiz en son teknolojiyi tutarlı bir şekilde kullanmak suretiyle klinik taleplerle mevcut patolojileri bir araya getirmektedir. Amaç, profesyonel sonuç yönetimi de dâhil olmak üzere örnek girişinden örnek arşivlemeye kadar her aşaması en iyi hale getirilmiş 7/24 iş akışıdır. Bu sizin gerçek patolojiler üzerinde odaklanmanızı ve laboratuvardaki günlük görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli özgürlüğü sağlar.

Danışmanlık sürecinde beş ana odak alanı vardır.

Mevcut durumunuzun analiz edilmesi

Günlük laboratuvar rutininde genellikle mevcut ekipmanların analitik yeteneği ile her bir patolojinin gerçek ihtiyaçlarını karşılaştırmak için yeterli zaman yoktur. Bu işlem, cihaz yenilendiği takdirde bir kez yapılır ancak ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca devamlı olarak yapılmaz. Ancak bazı durumlarda idare tarafından zorunlu tutuluyor olabilir.

Taleplerinizin tanımlanması

Bu aşamada bütçe, yer, gerekli insan gücü veya diğer sınırlamaları dikkate almak suretiyle taleplerinizi sınırlamayın. Bu aşamada hayal kurmaya izin verilir ve çoğunlukla bir değişim isteği ortaya çıkarır. İhtiyaçlarınız ile olanakları eşleştirmek bizim sorumluluğumuzdadır. Konsepti size kişisel talepleriniz, öncelikleriniz ve uygulanabilir seçenekler doğrultusunda geliştiririz.

Senkronizasyon işlemleri

Laboratuvar iş akışı, belirli bir çalışma alanı ile bağlantılı olan farklı örnek materyali ihtiyaçlarına göre çeşitli yaklaşımların gereklerini karşılamak zorundadır. Bir örnek materyali ile ilgili işlem avantajı başka bir örnek materyali için büyük bir dezavantaj anlamına gelebilir. Danışmanlığın zorluğu, tüm süreci senkronize bir şekilde ve devamlı olarak göz önüne almak suretiyle her örnek materyali için en etkin/ekonomik yolu değerlendirmektir.

Değişim sürecine eşlik edilmesi

Bir konseptin sağlanması elbette büyük bir adımdır. Ancak günlük laboratuvar rutininin her zaman 7/24 yürütülmesini sağlamak için tüm değişim süreci boyunca size rehberlik ederiz. Uygulama aşamasında ortaya çıkan kaçınılmaz dar boğazların yönetiminde size destek verecek ve gerekirse konseptin yeniden düzenlenmesinde yardımcı olacağız.

Sonucun izlenmesi

Uygulamadan sonra, TAT (Geri Dönüş Süresi) ve destek seviyenizin başlangıçtaki taleplerinize uygun olduğundan emin olmak için devamlı izleme yapmak gereklidir. Patolojilerdeki değişiklikleri erken aşamada tespit edebilmenizi sağlamak için klinisyenleri sürekli olarak mümkün olan en yüksek düzeyde destekleyerek laboratuvar testleri için değer yaratırız.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.