Sysmex Turkey
Menu

Başarılı laboratuvar otomasyonunun sağlanması

Sysmex tam EDTA yönetimi için modüler konseptler sağlamaktadır. Tezgah üstünden otomatikleştirilmiş çözümlere kadar her büyüklükte standart bir iş akışı içerecek şekilde sunmaktadır. Örnek girişinden arşivlemeye kadar. Ve en küçük boyutta en yüksek verimlilik sağlanır. Biz tüm 'patolojilerinizi' ele alabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz koşulları yaratıyoruz. İstikrarlı bir şekilde. Her zaman.

Hastanızın ihtiyaç duyduğu test her ne olursa olsun, bunu tam otomatik olarak yapacak konseptleri oluşturmanıza yardımcı olabiliriz. Bunlar arasında rerun & reflex (yeniden işlem ve refleks) testi, simir hazırlama ve boyama ve dijital morfoloji gösterilebilir. Günlük örnek hacminize bağlı olarak, elle yapılan müdahaleyi gerekli olan asgari seviyeye indirmenize yardımcı olabiliriz. Bunun sizin raporlama zamanınız üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Modern rutin laboratuvar testlerinde elle yapılan iş süreçlerini ve gereksiz örnekleri azaltmak diğer önemli görevler için yer açar, verimliliği artırır ve daha az örnek hacimleri ile analiz kalitesini arttırır. Tam otomatik işlem bireysel hata riskini azaltır ve haftanın 7 günü, günün 24 saati çabuk, verimli ve hızlı standart laboratuvar sonuçları sunar.

Yalın yönetim konseptleri ile klinik yeniliklerin artık birbirine zıt olmalarına gerek yok. Otomasyon testleriyle kaynak kullanımının azaltılması sayesinde bilimsel yeniliklere ve klinisyenlerin yenilikçi biçimde desteklenmesine yatırım yapabilirsiniz.

Kapsamlı, komple çözümler

Artan talepleri doğrultusunda mümkün olan en iyi verim ve kaliteyi sağlamak için rutin laboratuvar süreçlerinin düzenli olarak uyarlanması gerekir. Bu ayarlamalar sırasında en yeni bilimsel standartların ve sağlık alanında meydana gelen birçok değişikliğin dikkate alınması gerekir. Bunlar arasında nüfusun yaşlanması, azalan kaynaklar ve etkili hasta tedavisini sağlamak için hızlı ve etkili hasta desteği sağlanması gösterilebilir.

Özellikle yatırımla ilgili çalışma yaparken gelen örneklerden örnek arşivlemesine, mevcut dar boğazları ve tekrarlamaları belirlemeye kadar materyal ile ilgili tüm süreçleri detaylı olarak analiz ederiz. Biz bu büyük sorunlarla başa çıkacak ölçüm teknolojisini sağlamaktayız ve laboratuvar yapılarının karmaşık ve sofistike entegrasyonu konusunda yirmi yılı aşkın deneyime sahibiz. Biz konseptimizin sıkı gereksinimleri 7/24 bazında, yılın 365 günü boyunca ve her zaman aynı kalite derecesi ile karşılaması gerektiğini biliyoruz. Ve bu bizim, gerçekten sonuç ortaya koyan bütüncül çözümler sunmada olağanüstü başarılı olduğumuz noktadır.

Biz de değişiyoruz

Tanı ile İlgili Grupların (DRG'ler) ve yeni tedavi yöntemlerinin kullanılmaya başlanması ile hastanede kalış süreleri gittikçe kısalmaktadır. Bu da rutin laboratuvar testleri için yeni sorunlar oluşturmaktadır. Mevcut süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve günlük hastane rutinleri ile senkronize edilmesi gerekmektedir. Yatarak tedavi gören hasta bakımında tamamen verime dayalı DRG ödeme sistemleri sayesinde sistem genelinde gerçekleştirilen organizasyon değişimi, bölümler arası ve prosedürleri iyileştirilmiş süreç politikalarını mümkün kılmaktadır.

Başarılı olacak tıbbi laboratuvarlar, kendilerini sürekli olarak değişen pazar koşullarına hızlı ve esnek bir şekilde uyarlayabilenler olacaktır. Acil ve rutin işlem gereksinimleri arasındaki geleneksel sınırlar gittikçe daha fazla belirsizleşmektedir. Ve bundan sonra hangi tedavi edici önlemlerin alınması gerektiği konusunda yol göstermesi için mümkün olan en kısa sürede konsolide edilmiş laboratuvar bulgularının sağlanması gerekmektedir. Üretken, verimli, hassas, çoğaltılabilir ve yenilikçi. Bunların tümü günümüzde modern laboratuvar analizlerini nitelendirmek için kullanılan terimlerdir.

Biz, laboratuvar işlemlerinde durumu gerektiği gibi değerlendirmeleri için hastane yönetimlerine ve ticari laboratuvarlara yardımcı oluyoruz. Biz özellikle, laboratuvar performans verileri ile çok çeşitli tıbbi disiplinleri birleştirme konusunda tecrübeye sahibiz. Maliyet etkinliğini arttırmak için sadece tıp dalı ile ilgili laboratuvar gereksinimlerini gözden geçirmek ve dolayısıyla sonuç sayısını azaltmak doğru bir yaklaşım değildir. Bu genellikle maliyetlerin diğer, nispeten daha az kontrol edilen alanlara kaymasına neden olur. Laboratuvar yönetimi, kapsamlı hasta bakımını sağlamak için organizasyonunu iyileştirmek ve gelirlerini arttırmak amacıyla departmanlar arası yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak zorundadır.

Entegre çözüm konseptleri

Eskiden sadece ölçüm teknolojisine ve sonuçlarına bakılırdı. Şimdi ise entegre çözüm kavramlarının önemi ile bunların genel kapsamlı hasta süreci içindeki rolü artmaktadır. Örnek alınmasından örnek arşivlenmesine kadar. Laboratuvar işlemlerini ve bunların ilgili laboratuvar maliyetlerini yakından incelemek ve özellikle tıbbi laboratuvarların alanlarını birleştirmek ve bilhassa ön analizlerdeki gereksiz işlemleri ortadan kaldırmak suretiyle laboratuvarların maliyet yapısında önemli düzenlemeler yapmak mümkündür. Örneğin, gereksiz maliyetleri azaltmak için hastaları laboratuvar sürecinizde hızlı ve verimli biçimde yönlendirmek amacıyla özel yazılımımızı kullanabiliriz. Bu yardımcı olabileceğimiz alanlarından sadece biridir. Rekabet açısından önemli bir avantaj ortaya koyabilir.

Konsolidasyon

Bir konsolidasyonun başarılı olması için, her bir hasta materyali için gerekli olan süreçler ve hangi profilin gerekli olduğu konusunda detaylı bir analiz yapmanız gereklidir. Gelen örnek tüplerini standardize etmemiz ve bunları özel çalışma alanlarında birleştirmemiz gerekir. Ve gereken örnek toplama hacmini azalmak suretiyle size yardımcı olabiliriz. Bu durum daha az kan vermeleri gerekeceği için doğrudan hastaların yararınadır ve diğer yandan kuruluş, hem örnek toplama açısından zaman kazanır, hem de daha az ekipman kullanması gerekir.

Mevcut kaynakların gereksiz biçimde azalmasına neden oldukları için tüm alanlarda gereksiz işlem adımlarından kaçınılmalıdır. Zaman yönetimi açısından bakıldığında bunlar her örnek ile ilgili çalışma zamanında artışa yol açar.

Laboratuvar otomasyon planlaması esneklik ile verim arasında uygun bir denge gerektirir. Elbette manuel işlemler daha esnektir. Bunlar aynı zamanda yavaştır, iş gücü gerektirir ve manuel hata riski içerir. Tam otomatik laboratuvar süreçlerinde durum bunun tam tersidir –mümkün olan en yüksek miktarda sonuç ile daha az esneklik vardır. Laboratuvar otomasyonunu ele alırken, önemli olanın doğru dengenin bulunması olduğuna inanıyoruz. Yani mümkün olan en yüksek sayıda örnek sonucu elde ederken hala esnek kalabilmektir. Tüm muhtemel patolojileri ele alma yeteneğini korumaktır. Ve gece ve gündüz değişen çerçeve koşullarına hızlı ve esnek bir biçimde adapte olabilmek ve böylece geleceğe hazırlıklı olabilmektir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.