Sysmex Turkey
Menu
Sustainability Sysmex EMEA region

Kalite Yönetimi

Hamburg’da bulunan Sysmex Almanya ve Sysmex Avrupa, onaylı bir kalite ve çevre yönetim sistemi tarafından kontrol edilen bir Ortak Hizmet Merkezini paylaşmaktadırlar. Merkezin merkezileştirilmiş ve örtüşen yapısı, iletişimin kısa ve etkili olduğunu ve organizasyonda mevcut olan bilgi ve becerileri kullandığını göstermektedir. İç kaynakların daha verimli kullanılmasına ek olarak merkez tüm lojistik, teknik ve bilimsel istekleri hızla ve kapsamlı olarak desteklemektedir.

Ana görev ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Birden fazla disiplinde faaliyet gösteren ekiplerle aşağıda belirtilenler gibi müşteri hizmetleri sağlamaktayız:

 • Reaktiflerin ve sarf malzemelerinin zamanında teslim edilmesi
 • Yardım hattı desteği dâhil olmak üzere cihaz tamiri ve bakımı
 • Karmaşık laboratuvar tesisat projelerinin danışmanlığı ve yönetimi
 • Entegre kavram çözümleri ve toplam laboratuvar otomasyonu
 • Sürekli satış sonrası takip ve yeni ürün geliştirme için tasarım girdisi olarak pazar gereksinimlerinin geri bildirimi
 • Müşteri olay yönetimi


ISO

Ortak Hizmet Merkezimizin amaçları, uymakta olduğumuz ISO 13485'in gereksinimlerini büyük ölçüde tamamlamaktadır. Bu ise şeffaf ve etkin süreçler ve sürekli iyileştirme ile ürün güvenliğine odaklanma ve dikkat ile ilgilidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Politikası

Sysmex Türkiye olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamı, sağlık tesisleri ve laboratuvarlarda kullanılan diagnostik ve medikal cihazların ithalatı, ihracatı, satışı ve satış sonrası hizmetlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgi güvenliğinin sağlanması kapsamında;
Sysmex Türkiye, oluşturduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yapısı ile iş ihtiyaçları, kanunlar ve yasal düzenlemelere ilişkin beklentileri karşılamak için tespit edilen bilgi güvenliği gereksinimlerini bilgi güvenliği politikaları ve prosedürleri uygulayarak değerlendirir ve adresler.

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla Sysmex Türkiye’de bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini Sysmex Türkiye üyeleri ve tedarikçileri için kurmayı,
 • Bilgi teknolojileri faaliyetleri kapsamında çalışan, iş ortakları ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Sysmex Türkiye personeline, tedarikçilerine ve müşterilerine ait kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Sysmex Türkiye kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • Tüm personelin ve paydaşlarının, bilgi güvenliğinin sağlanmasındaki süreçlerde BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşviğini sağlamayı,
 • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmeyi, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmayı, sürekli iyileştirmeyi,

BGYS politikası olarak benimser ve taahhüt eder.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.