Sysmex Turkey
Menu

XN Klinik Değerler

Tam kan sayımı veya XN-CBC

Tüm XN tam kan sayımları (CBC) otomatik olarak 1/1000 WBC kadar düşük seviyelerde çekirdekli eritrosit (NRBC) sayımlarını içerir. Bu sayede, yüksek NRBC konsantrasyonlarında bile güvenilir lökosit sayımı sağlanır. NRBC bulunduğunda WBC değerleri otomatik olarak sunulur. Ayrıca, güvenilir şekilde manuel NRBC sayımı ve lökosit düzeltme işleminin yerini alarak kıymetli zamandan tasarruf sağlar. Lizise dirençli RBC veya lipit gibi hücresel olmayan partiküllerden kaynaklanan etkileşimleri önler. Ve eritrosit sayımına ek olarak mikrositler ve makrositler hakkında bilgi sağlar.

Yeni doğanlara veya küçük çocuklara ait örnekleri taramanız durumunda, hem siz hem de hastalar fayda görebilir. Analizör analiz başına sadece 88 µl gerektirdiğinden, örnek boyutunu düşürebilirsiniz. Ve NRBC için otomatik düzeltme özelliği sayesinde, yeni doğan örneklerindeki lökosit değerlerinin doğru olacağından emin olabilirsiniz.

Lökosit diferansiyeli veya XN-DIFF

XN Serisi DIFF sayımı immatür granülositleri (IG) içerir ve WBC anormalliklerini büyük bir hassasiyet ile tespit eder. XN bu yüksek hassasiyeti, alt popülasyon kümelerine yönelik özel şekil tanıma özelliği sayesinde sunmaktadır.

Lökosit konsantrasyonu düşük olan örnekler, özel bir "düşük WBC modunda" otomatik olarak yeniden ölçülebilir. Bu da genişletilmiş bir sayım sekansı aracılığıyla, diferansiyel dâhil tüm parametreleriniz için güvenilir sonuçlar oluşturur. Sadece 20 μl kanın mevcut olması durumunda, ek ön dilüsyon modu sayesinde kapiller örneklerden de tam diferansiyel sonuçlar alabilirsiniz.

XN-DIFF'in hassasiyeti enflamasyon ve enfeksiyonların tespitinde özellikle faydalıdır. Ayrıca tedavileri izlemenize de yardımcı olur – yüksek lökosit sayımlarının düşmesi tedavilerin etkisini gösterdiğini işaret edebilir.

Retikülositler veya RET

Patentli floresans akış sitometrisi metodolojisinin kullanıldığı retikülosit sayımı, dünya genelinde doğruluk oranıyla bilinmektedir. Aslında, 2006 yılından beri Tour de France gibi üst düzey etkinliklerde doping kontrolü için kullanılmaktadır.

Kritik olarak, Sysmex RET sayımını anemi gibi klinik durumlarda gerçekte neyin olup bittiğini anlamak için de kullanabilirsiniz. Anemi çeşitli klinik bozuklukların bir semptomu olduğu halde, sıklıkla fonksiyonel bir eritrosit bozukluğu olarak eksik değerlendirilir. XN serisini kullanarak, retikülosit parametrelerinin kombine bilgilerini –hem nitelik hem de nicelik ile ilgili– analiz edebilir ve böylece resmin tamamını sunabilirsiniz. Ayrıca demir ve/veya eritropoietin tedavisi sırasında da önemli ölçüde daha hızlı kontrol elde edersiniz. Ve en önemlisi, hastaların iyileşme olasılığı daha yüksektir.

Yalnızca retikülosit sayımının yanı sıra, XN Serisi RET uygulaması olgunluk aşamaları ve dolayısıyla eritropoietik aktivitesini yansıtan retikülosit oranlarını (IRF, LFR, MFR, HFR) sağlar ve retikülosit hemoglobinizasyon derecesini (RET-He) bildirerek yeni oluşan eritrositlerin kalitesi hakkında ek bilgi verir.

Ayrıca, RET uygulaması hipokromik ve hiperkromik eritrositler ve fragmentositler hakkında bilgi verir. Retikülosit üretim indeksini (RPI) otomatik olarak hesaplar.

Floresans trombositleri veya PLT-F

Bir trombosit konsantresi uygulama kararı ile karşı karşıya kaldığınızda, PLT-F sayımı rutin analizden daha güvenilirdir. Aslında, XN'nin özel floresans-optik analizi, düşük hücre konsantrasyonlarında bile referans yönteme yakındır.

Bu önemli bir husustur. Önemli olmasının nedeni, örnek olarak immatür trombosit oranının trombositopeninin sebebinin kemik iliğinde mi yoksa periferik kanda mı olduğunu gösterir. Ve bunlar kesinlikle farklı tedaviler gerektirmektedir. Trombositopeni tedavisine başladığınızda, tedaviyi izlemek artık daha kolaydır. PLT-F yöntemimiz, rutin ölçüme kıyasla PLT için beş kat daha fazla sayım hacmi sunmaktadır.

Trombosit immün akış sitometrisi veya bölme sayımı yoluyla ek trombosit sayımına gerek olmadığından, geri dönüş sürenizi (TAT) kısaltabilirsiniz. Ve immatür trombosit sayımları hızlı ve tam otomatik bir yöntemle, parçalanan eritrositlerden veya bozulan lökositlerden kaynaklanan etkileşim olmadan sunulur.

Vücut sıvıları veya XN-BF

Beyin-omurilik sıvısı (BOS), sinoviyal ve seröz (örn. plevral, SAPD veya assit) sıvılarının analizine ait bir opsiyon olarak otomatik vücut sıvısı modunu seçebilirsiniz. Vücut sıvılarını analiz eden herkes sürecin hassasiyetini bilir. Cihazlarımızda tüm kritik noktalar dikkate alınmıştır.

Örnekler ön işlemden geçirilmeden, otomatik olarak etkinleşen özel bir sayım işlemi kesin bir total çekirdekli hücre sayımının (TNC) yapılmasını sağlar. Bu işlem, BOS örneğinde olduğu gibi en düşük sayım aralıklarında bile işlevini yerine getirir. Doğruluğu daha da artırmak ve daha üstün tedavilerin sunulmasına yardımcı olmak için XN serisi standart sayım bölmesine kıyasla üç kat daha yüksek bir sayım hacmine sahiptir.

BOS'un hızlıca ölçülmesi, lökosit sayımından (WBC-BF) ve polimorfonükleer ve mononükleer hücrelerin ayrımından hareketle bakteriyel menenjiti hızlıca gösterebilir.

Beyaz öncül hücreler veya WPC

Sysmex, beyaz öncül hücreler için özel bir kanal sunan az sayıda üreticiden biridir. Bu nedenle, bu uzmanlık alanında yüksek bir özgüllük sunabilirsiniz. Bu ise anormal WBC popülasyonlarına sahip olduğu tespit edilen örnekler için, özellikle blastlar veya anormal lenfositler içerdiklerinde özel bir önem taşır. Ancak, bilinen özel örnekler için (örn. onkoloji servislerinde) profili önden de isteyebilirsiniz. Normalde, WPC analizi CBC+DIFF modunda analizden sonra refleks testine yönelik özel bir kural kümesi tarafından tetiklenir.

WPC kanalının yüksek özgüllüğü CBC+DIFF profilindeki WBC anormallikleri tarandıktan sonra manuel simir sayısını azaltmanıza da yardımcı olur. Bu durum, laboratuvarınızda onkoloji veya hematoloji servislerinden alınanlar gibi çok sayıda anormal örneğin işlendiği durumlarda özellikle faydalıdır. Başka alanlarda daha iyi kullanılabilecek kaynakları ve zamanı size geri kazandırır.

XN serisinin WPC işaretleme özelliği, miyeloid ve lenfatik hastalıkların gerçek tanısal geçerlilik ile teşhis edilmesine yardımcı olur.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.