Sysmex Turkey
Menu

Sysmex, Pembe Güce katılıyor – Hadi meme kanseriyle birlikte mücadele edelim

Meme kanseri, kadınlarda en sık teşhis edilen malinite türüdür [1]. Bununla birlikte, düzenli tarama yoluyla erken tespit ve kişinin yatkınlığına yönelik genetik testler, bu hastalığın iyileştirilebilme ve birçok olguda önlenebilme olasılığını artırabilmektedir.

Ayrıca, daha az invaziv cerrahi yaklaşımlar ve kişiye özel tedaviler ile birlikte yeni moleküler tanı araçlarının uygulanması, onkolojik sonucu ve hastanın yaşam kalitesini anlamlı ölçüde iyileştirmektedir.

Bizler, meme kanseri yönetim sürecinin tamamını kapsayan son teknoloji ürünlerden oluşan geniş bir portföy sunarak bu iyileştirme sürecinde önemli bir rol üstleniyoruz.

Önleme

Meme kanserini önleme yöntemleri

Çoğu olguda, kalıtsal meme kanseri, BRCA1 ve/veya BRCA2 genlerinde zararlı bir germ hattı (kalıtsal) mutasyonlarının varlığından kaynaklanır [2].

Test öncesinde kişi genellikle, hangi akrabalarında kanser olduğu, bu kişilerin ne kanseri oldukları ve tanının kendilerine hangi yaşlarda konulduğu gibi faktörlerin incelenmesi için bir genetik danışman veya diğer sağlık hizmetleri uzmanıyla görüşeceği bir risk değerlendirmesinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda bir kişide zararlı BRCA1 ya da BRCA2 gen varyantı taşıma olasılığının yüksek olduğu düşünülürse, kişinin genetik test yaptırmaya karar vermesi şartıyla genetik danışman uygun genetik testi isteyebilir.

Aşağıda, NCCN’nin BRCA1 ve BRCA2 testlerine yönelik tavsiyesi yer almaktadır [3]:

 • ≤45 yaşında meme kanseri tanısı
 • Çoklu meme kanserleri: bilateral veya ipsilateral
 • Herhangi bir yaşta meme ve yumurtalık kanseri
 • Erkek meme kanseri
 • ≤60 yaşında tanı konulan üçlü-negatif (östrojen reseptörü negatif, progesteron reseptörü negatif ve HER2/neu negatif) meme kanseri
 • Herhangi bir yaşta pankreas kanseri
 • Meme kanserli iki veya daha fazla akraba (≤50 yaşında)
 • Herhangi bir yaşta meme kanserli üç veya daha fazla akraba
 • Ailede daha önce tanımlanmış bir BRCA1 ya da BRCA2 mutasyonu
 • 46-50 yaşları arasında kişisel meme kanseri öyküsü ve meme, yumurtalık, pankreas veya prostat kanserli bir yakın aile bireyi
 • Herhangi bir yaşta kişisel meme kanseri öyküsü ve 50 yaş veya altında meme kanserli bir yakın aile bireyi veya herhangi bir yaşta meme kanserli iki veya üç yakın aile bireyi
 • Herhangi bir yaşta metastatik prostat kanseri

Bu tür mutasyonları kalıtım yoluyla alan kişilerin, yaşam süreleri içinde meme kanserine yakalanma riski yüksektir. Bu kişilere invaziv meme kanseri tanısı konulduğunda, kişilerin ikinci bir ipsilateral veya kontralateral meme kanserine yakalanma riskleri yüksektir [4].

Bu nedenle, uygun önleme ve tarama stratejileriyle birlikte bu germ hattı mutasyonlarının varlığının doğru şekilde teşhis edilmesi, söz konusu hastalıkla mücadelede hayati öneme sahiptir.

SureSeq Meme Kanseri + CNV Panel broşürünü indirin

Cerrahi

Sentinel nod tespiti için Magtrace® lenfatik izleyici

Pek çok kanser tedavisinde sentinel lenf nodu biyopsisi kullanılır. Sentinel nodlar ilk drenaj lenf nodları olduğundan metastazları barındırma bakımından en yüksek potansiyele sahiptir. Bunların alınıp analiz edilmesi, kanserin nodal evresinin belirlenmesinde esas nitelikte olup hastaya yönelik bireysel tedavi planına olanak sağlar.

Magtrace® paramanyetik izleyici, memedeki şüpheli kanser dokusunun alınmasıyla aynı zamanda yürütülen SLNB prosedürü için özel olarak geliştirilmiş bir sıvı izleyicidir.

Sentinel nodların tanımlanmasına yardımcı olmak üzere, bu izleyici memeye enjekte edilir ve lenf sistemi yoluyla sentinel nodlara ulaşır [5]. İzlenebilir sinyali sayesinde, Magtrace® içeren nodlar, kanserin yayılımının belirlenmesi için çıkarılmadan önce Sentimag® probundaki manyetik sensör kullanılarak tanımlanabilir.

Magseed® ile palpe edilemeyen meme lezyonlarının alınması

Erken evre meme kanseri veya şüpheli bir kitle tespit edildiğinde, meme koruyucu cerrahi müdahale, bir başka deyişle lumpektomi ya da parsiyel mastektomi bir seçenek olabilir.

Bu cerrahi prosedürün amacı, mümkün olduğunca fazla sağlıklı dokuyu muhafaza ederek hiç tümör hücresinin kalmamasını sağlamak için lezyonu tamamen almak ve çevresindeki sağlıklı dokunun ince bir kısmını almaktır.

Cerrahi sırasında lezyonun konumunun tam olarak tespit edilmesi için, belirteç olarak kullanılan birkaç yardımcı vardır ve Magseed® onlardan biridir.

Cerrahi öncesinde, röntgen veya ultrason yardımıyla Magseed®, lezyonun merkezine konumlandırılır. Yerleştirme işlemi, hasta ve hastane personeli için en uygun zamana planlanabilir. Sonrasında, yalnızca 1x5 mm büyüklüğünde olan bu minik belirteç, cerrahi gününe kadar hastaya rahatsızlık vermeden yerinde güvenle kalır [6].

Operasyon esnasında, Sentimag® sisteminin probu, Magseed® belirtecinin ve dolayısıyla Magseed® belirtecinin yerleştirildiği lezyonun konumunu kesin olarak belirlemek için kullanılır. Bu sayede tümör doğru şekilde ve tam olarak çıkarılabilir.

Watch the Video with Radiologist Dr Marie-Rose El Bejjani from Hospital Saint-Joseph in Paris and learn more about the placement with Sentimag®-Magseed®.

Watch the Video with breast surgeon Dr Severine Alran from Hospital Saint-Joseph in Paris and learn more about surgery with Sentimag®.

Sentimag®-Magtrace®/Magseed® kullanarak Hedefe Yönelik Aksiller Disseksiyon

Çoğu olguda, meme kanseri tedavi planı, cerrahiden önce uygulanan bir kemoterapi olan neoadjuvan kemoterapiyi içerir. Bu süreç yanıtın yakından izlenmesine olanak sağlar ve çalışmalara göre kemoterapi süresi içinde memedeki tümör küçülebilir ve kanserli lenf nodları “pozitif” durumdan “negatif” (kansersiz) duruma geçebilir. Dolayısıyla, sonrasında daha az invaziv cerrahi yaklaşımın (örneğin, meme koruyucu cerrahi) benimsenme olasılığı artar.

Tanı sırasında aksillada şüpheli lenf nodlarının tespit edilmesi durumunda, bunlar genellikle neoadjuvan kemoterapi öncesinde veya sırasında işaretlenir. Bu amaç doğrultusunda, şüpheli lenf noduna/nodlarına bir Magseed® belirteci yerleştirilerek sonraki cerrahi müdahale esnasında Sentimag® dedektörünün yardımıyla doğru tanımlama ve çıkarma imkanı sağlanır.

Ek olarak, aynı enstrüman kullanılarak Magtrace® sıvı izleyicinin memeye enjekte edildiği ve sentinel nodlara ulaştığı bir SLNB işlemi gerçekleştirilir. Ardından, Sentimag® probundaki manyetik sensör, Magtrace® partiküllerinden gelen sinyali tespit eder ve bağlantılı nodları tanımlar [7].

Bu iki prosedürün kombinasyonuna hedefe yönelik aksiller disseksiyon (TAD) adı verilir. Bu prosedür daha yaygınlaşmıştır, çünkü ilk çalışmalarda, kemoterapiden sonra aksillanın durumunun belirlenmesinde ve hastanın evresinin düşüp düşmediğinin veya en iyi senaryoda kansersiz duruma geçip geçmediğinin değerlendirilmesinde daha kesin sonuçlar sağladığı kanıtlanmıştır.

Axillary management after neoadjuvant treatment

Sentigmag®-Magseed® / Magtrace® and Osna

Üretici: Sentimag®, Magseed® ve Magtrace®, Endomagnetics Ltd (Endomag) tarafından üretilmektedir

Sentimag® ve Magseed®, Endomagnetics Ltd. şirketinin Avrupa Birliği'ndeki tescilli ticari markalarıdır

Magtrace®, Endomagnetics Ltd şirketinin Birleşik Krallık'taki tescilli ticari markasıdır 

Tanı

OSNA ile moleküler lenf nodu değerlendirmesi

Meme kanseri tipik olarak öncelikle aksilladaki yakın lenf nodlarına yayılır. Cerrahi sırasında, metastaz varlığını tespit etmek için sentinel lenf nodları (SLN) olarak adlandırılan lenf nodları çıkarılır ve analiz edilir – bu prosedüre sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) adı verilir.

SLN’deki mevcut tümör yükünün kapsamına bağlı olarak, cerrah daha ileri aksiller lenf nodu disseksiyonuna gerek olup olmadığına karar verir. Dolayısıyla, meme kanserinin yönetiminde doğru, güvenilir ve hızlı bir SLN analiz yöntemi azami önem taşır. SLNB’de daha az invaziv bir yaklaşımın benimsenmesi, pek çok aksiller disseksiyondan kaçınılmasına olanak sağlayarak hastanın yaşam kalitesini artırır.

OSNA, yüksek derecede hassasiyetle nodun durumunu tam olarak ortaya çıkaran, lenf nodlarının doğru ve hızlı biçimde evrelenmesine yönelik son teknolojiye dayalı moleküler bazlı bir tanı testidir. Kişiye özel tedavi kararlarını desteklemesi ve hastanın yaşam kalitesini artırması yönüyle, klinik değeri yalnızca lenf nodu değerlendirmesinin ötesine geçer.

Barcelona, Vall d'Hebron Üniversite Hastanesinden Dr. Vicente Peg’in videosunu izleyin ve OSNA ile lenf nodlarının moleküler intraoperatif evrelemesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tedavi

Meme kanserinde hedeflenen tedavi seçimi için hassas tanı, görülmesi gerekene hassas biçimde ışık tutar

Hassas tanı, doğru kanser hastasına doğru zamanda doğru tedaviyi seçmenin anahtarıdır.

Meme kanserinin ortaya çıkışı ve gelişimi sırasında gen değişimleri kritik bir rol oynar. Bu nedenle, tümörün mutasyonel durumunun güvenilir şekilde değerlendirilmesi sadece hedeflenen tedavi için uygun kanser hastalarının seçilmesinde değil, aynı zamanda daha sonra tedaviye yanıtın ve hastalıkta ilerlemenin izlenmesinde belirleyici özelliktedir.

Günümüzde, tümöre özgü genetik değişimleri hedefleyen bir dizi ilaç mevcuttur ve standart kemoterapiler, immünoterapiler ve radyoterapilerin yerine veya bunlarla birlikte reçete edilebilmektedir.

HER2 amplifikasyonu meme kanserlerinin yaklaşık %15’inde görülür ve tedavi olmadığında kötü prognozla ilişkilendirilir [8,9]. Herceptin® (Trastuzumab) monoklonal antikoru kullanılarak hastaların HER2 amplifikasyonuyla tedavi edilmesinin etkili olduğu ve genel sağ kalım süresini uzattığı gösterilmiştir [10,11].

Ayrıca, meme kanseri hastalarının yaklaşık %10’unda FGFR1 geninin amplifikasyona uğradığı gösterilmiştir. Yetersiz sonuç gösterilmiştir, çünkü erken dönem relapsta gen ürününün aşırı ekspresyonu görülmüştür [12-14].

Meme kanserinde ayrıca sıklıkla HER2 ko-amplifikasyonuyla birlikte TOP2A geni de görülür [15,16]. TOP2A gen aberasyonları, meme kanseri hastalarında antrasiklin bazlı kemoterapiye yanıtın bir belirtecidir [12].

Onkologlar, bu tür genetik değişiklikleri araştırmak için, kişiselleştirilmiş tedavi kararları vermelerinde kendilerini destekleyebilecek çeşitli moleküler genetik testlerden yararlanabilirler. Sysmex, sağlık uzmanlarını ve hastaları tüm bakım süresince destekleyen en modern moleküler biyoloji teknolojilerine dayanan bir dizi ürün sunmaktadır.

Tedavi seçimi

HER2 (ERBB2), FGFR1, TOP2A, MET, EGFR ve RB1 genleri için CytoCell® FISH (Floresans İn Situ Hibridizasyon) problarıyla*, onkoloji uzmanları ilaç uygulanabilen genler ve prognostik belirteçler hakkında belirli bilgiler elde ederler.

Meme kanserine yönelik CytoCell patoloji probları broşürünü indirin

BRCA1, BRCA2, TP53 ve PIK3CA dâhil diğer kritik ve bu bağlamda ilgili meme kanseri genleri, SureSeqTM myPanelTM* NGS Özel Meme Kanseri Paneli adlı Sysmex çözümüyle gelecek nesil dizileme testleri kullanılarak araştırılabilir.

Daha fazla bilgi için, SureSeq myPanel NGS Özel Meme Kanseri Paneli web sitesini ziyaret edin

Broşürü indirin

SureSeq Meme Kanseri + CNV Panel broşürünü indirin

* CytoCell® FISH probları: Yalnızca laboratuvarda profesyonel kullanıma yöneliktir. Bağımsız diyagnostik veya eş diyagnostik olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Yalnızca FISH sonucu esas alınarak tedavi işlemi başlatılmamalıdır.

* SureSeqTM myPanelTM: Yalnızca Araştırmalarda Kullanıma Yöneliktir. Tanı prosedürlerinde kullanılmaz.

Üretici ve Ticari Markalar: CytoCell® FISH Problar (Cytocell Limited), SureSeqTM myPanelTM (Oxford Gene Technology IP Limited)

Tedavi ve rekürens izlemi

Cerrahi ve/veya sistemik primer tedaviye rağmen, meme kanseri hastalarının %30’a varan bölümü hâlâ hastalıkta ilerlemeyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla, hastaların tedaviye yanıtı ve özellikle direnç mutasyonları ve tümör rekürensi yönünden izlenmesi, hasta için olası en iyi uzun dönem sonucun elde edilmesi açısından hayati önem taşır.

Modern, kişiye yönelik onkolojide, hastalıkta ilerleme için belli somatik gen değişimleri anahtar biyobelirteçler olarak ortaya çıkmıştır ve bunlar sıvı biyopsisinde tespit edilen tümör dokusundan alınan DNA’da veya dolaşımdaki tümörden elde edilen DNA’da (ctDNA) tespit edilebilmektedir. İzleme aşamasında, doku örnekleri genelde analiz için mevcut değildir. Buna karşın, sıvı biyopsileri hastaya minimum düzeyde rahatsızlık verilerek tekraren alınabilmektedir ve tümör heterojenliğinin olmaması, örnek erişilebilirliğinin daha düşük olması ve uzun geri dönüş süresi gibi, doku biyopsilerinin sınırlamalarını ortadan kaldırdıkları gösterilmiştir.

Dolayısıyla, klinik açıdan ilgili mutasyonların basit bir kan tahlilinden tespit edilmesi, onkologların en yararlı tedaviyi seçebilmelerini ve hastanın tedaviye verdiği yanıtı gerçek zamanlı olarak izleyebilmelerini sağlamaktadır.

Plazma-SeqSensei™ (PSS) RUO kitleri, kolorektal, KHDAK, meme ve tiroid kanserlerinin yanı sıra melanomda incelenebilir ilgili mutasyonların araştırılması için tasarlanmış yeni nesil dizilemeye dayalı (NGS) sıvı biyopsi testleridir. Ultra hassas SafeSEQ teknolojisi baz alınarak üretilen PSS RUO kit portföyünün amacı gerçek örnek DNA’sından bağımsız mutant moleküllerin (MM) mutlak tespiti için yeni bir standart oluşturarak araştırmacılara kişiye özel onkolojiyi ileriye taşımak adına son teknoloji ürünü bir araç sunmaktır. Bu aracın düşük varyant alel frekanslarını belirleyebilme yeteneği sayesinde, minimal rezidüel hastalık (MRD) tespiti ve yanıt, rekürens veya direnç izlemi gibi sıralı ölçüm gerektiren diğer uygulamalar için özellikle faydalıdır.

* Plazma-SeqSensei™ BC RUO Kiti, Yalnızca Araştırmalarda Kullanıma Yöneliktir. Tanı prosedürlerinde kullanılmaz.

Find out more about how Sysmex makes a difference in the battle to conquer breast cancer

Meme Kanserinde OSNA

Meme Kanserinde OSNA

Tedavi kararınızda ince ayar yapmak için daha farklı bilgiler

Detayları
Sentimag - Magseed

Sentimag - Magseed

Sentimag / Magseed – Manyetik palpe edilemeyen lezyon lokalizasyonu

Detayları

Referanslar

 1. Sung H. et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin., 71(3):209-249.
 2. Paluch-Shimon S. et al. (2016). Prevention and screening in BRCA mutation carriers and other breast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol., 27 (5): v103-v110. 
 3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast and Ovarian. V3.
 4. Kotsopoulos J. (2018). BRCA Mutations and Breast Cancer Prevention. Cancers, 10(12), 524.
 5. Pedro L. et al. (2019): Impact of locally administered carboxydextran-coated super-paramagnetic iron nanoparticles on cellular immune function. Small, 15, 1900224.
 6. Kühn F. et al. (2020): A German study comparing standard wire localization with magnetic seed localization of non-palpable breast lesions. In vivo, 34, 1159-64.
 7. Pohlodek K. et al. (2019): Localization of impalpable breast lesions and detection of sentinel lymph nodes through magnetic methods. Eur. J. Radiol., 120, 108699.
 8. Tsai-Pflugfelder M, et al. Proc Nat Acad Sci 1988;85:7177-81.
 9. Bofin AM, et al. Cytopath 2003;14(6):314-9.
 10. Fountzilas G, et al. BMC Cancer 2013;13:163.
 11. O’Malley, et al. J Natl Cancer Inst 2009;101(9):644-650.
 12. Letessier A, et al. BMC Cancer 2006, 6:245.
 13. Courjal F et al., Cancer Res 1997;57(19):4360-7
 14. Turner N et al., Cancer Res 2010;70(5):2085-94
 15. Bofin AM, et al. Cytopath 2003;14(6):314-9.
 16. Fountzilas G, et al. BMC Cancer 2013;13:163
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.