Sysmex Turkey
Menu

XN-1000V

Sysmex XN-V Serisiyle, en yüksek kalite ve değerde tanı sonuçları sunabilirsiniz. Gerek XN-1000V gerek XN-2000V verimlidir, tutarlı şekilde güvenilir ve güvenli sonuçlar sunar ve ihtiyaç duyduğunuzda özelleştirilebilir veya yükseltilebilir.

Çok çeşitli türler için tanı bilgilerinin sağlanması gerektiğinden, yaygın olarak test edilen 19 hayvan türü için ön tanımlama yaptık. Bunlara ek olarak, araştırma amaçlarıyla ve/veya ek tanı değeri sağlamak üzere ihtiyacınız doğrultusunda kendi ayarlarınızı da tanımlayabilirsiniz. Çevrimiçi kalite kontrol, yeni analizörünüzün güvenilir ve verimli olmasını sağlar. Optik trombosit sayımı, retikülosit parametreleri ve vücut sıvısı analizi ise gereken durumlarda ek tanı bilgileri sunar.

Daha fazlasını keşfet

Memeli dışı canlıların analizi

Analiz parametreleri Kanal
WBC  PLT-F kanalı
RBC PLT-F kanalı
H-RBC (hemolize RBC)   PLT-F kanalı
HGB SLS-Hemoglobin yöntemi
HCT RBC partikül boyutu dağılımı
MCV RBC partikül boyutu dağılımı
MCH RBC partikül boyutu dağılımı  
MCHC RBC partikül boyutu dağılımı
PLT PLT-F kanalı
RDW-SD  RBC partikül boyutu dağılımı
RDW-CV RBC partikül boyutu dağılımı
RBC-O RET kanalı

 

Teknik Özellik
Tür

Fare, sıçan, köpek, insan dışı primat (NHP), tavşan, kedi, at, sığır, domuz, minyatür domuz, kobay, gerbil, deve, yunus, marmoset, gelincik, koyun, keçi, hamster, kuş

Suş türü

Fare 1-15, sıçan 1-10, NHP 1-10, tavşan 1-5, köpek 1-5, domuz 1-5

Özelleştirilebilen serbest tür ayarları

Serbest 1-99

Ölçüm modları 

Tam kan (WB) modu
Düşük aspirasyon hacmi (LA) modu
Düşük WBC (LW) modu
Önceden seyreltilmiş (PD) mod
Vücut sıvısı (BF) modu**

Aspirasyon hacmi         

WB ve BF ölçüm modlarında 88 µl
PD ölçüm modunda 70 µl
LA ölçüm modunda 50 µl
İş hacmi XN-1000V
WB modunda 100 örnek/sa (CBC+DIFF)
WB modunda 83 örnek/sa (CBC+DIFF+RET**)
BF modunda 40 örnek/sa**

Teknolojiler      

Floresans akış sitometrisi
Hidrodinamik olarak odaklanmış empedans ölçümü
Siyanürsüz SLS hemoglobin yöntemi
Adaptif küme analiz sistemi (ACAS) ve her WBC alt popülasyonunun özel üç boyutlu biçim tespit analizi
Kalite kontrol XN CHECK
XN CHECK BF**
Kalibratör XN CAL

Standart parametreler 

XN-CBC
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV,
PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC %, NRBC#, MicroR*, MacroR*

XN-DIFF
NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#
İsteğe bağlı parametreler

RET
RET%, RET#, PLT-O, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He , HYPO-He*, HYPER-He*

XN-BF
WBC-BF, RBC-BF, PMN%, PMN#, MN%, MN#, TC-BF#, RBC-BF2*

PLT-F 
PLT-F1, IPF1, WBC2, RBC2,,H-RBC*,2, PLT2 

Konfigürasyonlar XN-1000V, XN-2000V.

Her iki model de bireysel olarak seçilen Clinical Insight uygulamaları olan RET ve/veya XN-BF ile donatılabilir.

Veri depolama

30000 örnek

Desteklenen örnek tüpleri

Olağan tüpler, tabanı yükseltilmiş tüpler (RBT), mikro numune alım tüpleri

Örnek güvenliği

Mükerrer barkod okuma

Reaktif yönetimi

Mevcut

Kullanıcı yönetimi         

Mevcut

Özelleştirilebilir kurallar

Mevcut

Özelleştirilebilir yazılım

Mevcut

 

** isteğe bağlı olarak mevcut
*parametreler varsayılan olarak gizlenir

1LA modunda analiz edilmez 
2Yalnızca kuş türü analizi içindir

İletişim
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Türkiye

Diagnostik Sistemleri Limited Sirketi

Maslak Office Building

Maslak Mh. Sümer Sk No:4 Kat:16

34485 Sarıyer İstanbul, Türkiye

+90 216 681 66 00 (30 hat)

+90 216 680 60 00

Training

XN-V Serisi temel çevrimiçi eğitim

Öğrenim hedefleri

Bu kursta, başlatma/kapatma, analiz ve temel bakım dahil XN-V Serisinin kullanılması konusunda eksiksiz temel bilgiler verilecektir. Hangi türlerin analiz edildiğini belirleyebilecek, kendi iş akışınızı seçebilecek ve ihtiyacınız doğrultusunda sonuçlarınızı yönetebileceksiniz.

https://caresphere-academy.com/explore/xn-v-series-basic-online-training

 

Daha fazlasını keşfet

CellaVision® DC-1 VET

CellaVision® DC-1 VET

Dijital görüntüleme analizörü

Detayları
CellaVision® HemaPrep (ayrıca hayvan kanı için)

CellaVision® HemaPrep (ayrıca hayvan kanı için)

CellaVision® HemaPrep

Detayları
RAL StainBox (ayrıca hayvan kanı için)

RAL StainBox (ayrıca hayvan kanı için)

Metanolsüz reaktiflere sahip RAL StainBox

Detayları
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.