Sysmex Turkey
Menu

Kolorektal Kanser

Daha erken tanıma. Daha iyi hayatta kalma oranları. Uzmanlıkta sinerji.

Avrupa'da her yıl 400.000'den fazla yeni kolorektal kanser (KRK) vakası teşhis edilmektedir. Yine de erken teşhis, kanser tedavisinin bireyselleştirilmesi ve daha az invaziv tanı yöntemlerinin kullanılması, iyileştirilmiş prognozlara ve daha yüksek yaşam kalitesine yol açmaktadır. Kanseri erken teşhis etmek, terapötik başarı için özellikle önemlidir. Tarama – hem semptomatik hem de özellikle büyük ölçekli – esastır.

Sunduğumuz her şey, kolorektal kanser hastalığının tarama, teşhis ve tedavisine yönelik klinisyenlere, laboratuvarlara ve doktorlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Tarama

Kantitatif FOB Gold FIT (Fekal immünolojik testi) tarama testi, standart kalitatif testten daha güvenilir sonuçlar verir. Son derece esnektir, her boyuttaki tarama programlarına ve tüm çıktılara sahip laboratuvarlara uyarlanabilir.

Teşhis

Tedaviyi belirlerken, genellikle kemoterapi verilip verilmeyeceği, kanserin evresi belirleyicidir. Hassas, standartlaştırılmış lenf nodu teşhisi ve sonuçta ortaya çıkan nodal durum burada esastır. OSNA, gereken duyarlılığı ve standardizasyonu sağlar ve klasik histopatolojiye kıyasla yanlış negatifleri azaltır.

Terapi

Kemoterapinin yanı sıra antikorların kullanılması, KRK hastalarının genel sağkalımını iyileştirdi.1 Ancak klinisyenler, hangi hastaların uygun olduğunu sıkı bir şekilde test etmelidir. OncoBEAMTM RAS KRK testi, tümör dokusu yerine bir kan numunesi kullanır ve numune mevcudiyeti, geri dönüş süresi ve tümör heterojenliği gibi doku biyopsilerinin sınırlamalarının üstesinden gelir.

Kolorektal kanserde çözümlerimizi keşfedin

Videolarımızı keşfedin

Yüksek verim için Walk-Away FIT çözümleri

Yüksek verim için Walk-Away FIT çözümleri

Kolorektal kanser izleme

Kolorektal kanser izleme

Kanla Biyopsinin Ötesine Geçin

Kanla Biyopsinin Ötesine Geçin

Referanslar

  1. Lee J.J. et al. (2016): Options for Second-Line Treatment in Metastatic Colorectal Cancer. Clinical Advances in Hematology & Oncology, 14(1):46-54.
Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.