Sysmex Turkey
Menu
El Hijyeni
El Hijyeni

EL HİJYENİ

Bulaşıcı hastalıklardan korunmada ilk adım el hijyenidir. Sağlık çalışanı kaynaklı enfeksiyonlardan her yıl milyonlarca hasta enfekte olmakta bu da ekstra hastalıklara, uzun süreli hastanelerde kalış sürelerine, sağlık sistemi üzerinde ek maliyetlere ve mikroorganizamların direncine neden olmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında bir çok enfeksiyon ve etkileri, el hijyeni ile önlenebilir.

El hijyeni sadece sağlık alanında değil; gıda üretimi, ham madde üretimi ve farmasotik üretimde de çok önemli bir yer tutmaktadır.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.