Sysmex Turkey
Menu

Laboratuvar Bilgi Sistemi

Sysmex çok çeşitli yazılım odaklı bilgi konseptleri sunmaktadır. Portföy, küçük iş alanı çözümlerinden başlayarak çok ayrıntılı ve sofistike laboratuvar bilgi yönetim sistemlerine ve entegre elektronik laboratuvar iletişim çözümlerine kadar uzanmaktadır.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.