Sysmex Turkey
Menu

Hücre analizi için öncü akış sitometreleri

Sysmex Partec, 5'e kadar ışık kaynağına ve 16 optik parametreye sahip ultra-kompakt masaüstü akış sitometrisi analizörlerinden oluşan geniş kapsamlı bir ürün grubu sunmaktadır. Özel bilimsel ve endüstriyel uygulamalara sahip sistemlerimizin ve optimize reaktif kitlerimizin rutin araştırmalardan karmaşık, üst düzey araştırmalara uzanan bir kapsamı vardır.

Sağlık, mikrobiyoloji ve endüstriyel uygulamaların (gıda kalite kontrolü gibi) yanı sıra bitki ve hayvan sitolojisi alanlarındaki tüm akış sitometri uygulamalarında, Sysmex Partec'in eşsiz mikrosaniyelik gerçek zamanlı edinim özelliğinden yararlanılır. Bu özellik sayesinde hücreler, hücresel alt kümeler ve diğer partiküllerin volümetrik bazda gerçek zamanlı mutlak sayımının yapılması mümkün olur.

Gerçek Volümetrik Mutlak Sayım tekniği, başka hiçbir akış sitometresinde bulunmayan, Sysmex Partec akış sitometri sistemlerine has, eşsiz bir özelliktir. Mutlak sayıma ek olarak, her örnek için hücre veya partikül konsantrasyonu da belirlenir.
 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.