Sysmex Turkey
Menu

Silendirler (CAST)

Silendirler, Tamm-Horsafall proteini ve az miktarlarda plazma albümininin salgılanması yoluyla renal tübüllerden çıkan silindir biçiminde üriner partiküllerdir. Silendirler; hiyalin ve patolojik silendirler olarak farklılaşırlar.

Hiyalin silendirler (Hy.CAST)

Hiyalin silendirler, renksiz ve yarı saydam özelliktedir ve iki paralel taraf ve sıklıkla yuvarlatılmış iki uç ile görünür, ancak morfoloji değişiklik gösterebilir. Hy.CAST sağlıklı kişilerde de gözlemlenir, örneğin, yoğun aktivite bağlamında. Böbrek hastalıkları, hipertansiyonu olan ve akış hızları düşük olan kişilerde klinik anlama sahiptir ve artan sayılarda gözlemlenirler.

Patolojik silendirler (Path.CAST)

Patolojik silendirler; RTEC'ler (epitelyal silendirler), granüler bileşenler (granüler silendirler), yağ damlacıkları (yağlı silendirler), lökositler (WBC silendirleri), eritrositler (RBC silendirleri) ve diğerleri gibi partikül inklüzyonlarını içerir. Path.CAST tipine bağlı olarak, bu partiküller; kronik böbrek hastalığı, akut nefrit, interstisyel nefrit, glomerülonefrit, nefrotik sendrom, nefropati ve diğerleri dahil böbreğin patolojik rahatsızlıklarını gösterebilir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.