Sysmex Turkey
Menu
Reactive monocytes

Reaktif monositler (RE-MONO*)

Reaktif monositler nelerdir?

Monositler, lökositler arasındaki en büyük hücreler olup vücudun immün sistemi için son derece önemlidir. Hematopoietik kök hücreden türeyen matür monositler, dokuya ulaşana kadar bir ila üç gün süreyle periferik kanda dolaşır. Dokuya ulaştıklarında makrofajlar ve dendritik hücreler olarak farklılaşırlar ve dolayısıyla doğal immün sistemde önemli bir rol oynarlar.

Konakçının immün sistemi istilacı patojenler tarafından tetiklendiğinde, monositler gibi immün hücreler etkinleşir. Reaktif olduklarında monositler fagositoz yoluyla patojenleri elimine edebilir, reaktif oksijen türlerini (ROS) açığa çıkarabilir, pro-enflammatuar sitokinler üretebilir ve adaptif immün yanıtın T hücresi yanıtını modüle edebilir.

Parametre nasıl kullanılır?

Bu aktivasyon işaretleri hücrenin görünümüne yansır ve XN-Serisi analizörler üzerinde WDF kanalında floresan akım sitometriyle ölçülebilir. Periferik kandaki reaktif monosit miktarı sayılır ve RE-MONO* (reaktif monositler) parametreleri olarak çıkartılır.

Aktif olmayan hücrelerle karşılaştırıldığında, reaktif monositler gerek nükleik asit içeriğiyle gerek artan metabolik aktivite ve vaküolizasyondan (sırasıyla) kaynaklanan yüksek hücre granülaritesi ile karakterize edilir. Dolayısıyla, lateral floresans sinyali (SFL) ve yana saçılan ışık sinyali (SSC) geliştirilebilir ve WDF saçılım grafiğindeki hücre popülasyonu aktif olmayan hücrelerden daha yüksek görünür.

RE-MONO, konakçının immün sisteminin aktivasyon durumu hakkında ek bilgiler sağlar. Ayrıca, farklı patojen türlerinin konakçının immün sistemini tetiklerken kan hücresi sayısında ve fenotipinde farklı paternleri harekete geçirdiği önceki çalışmalarda gösterilmiştir (Prodjosoewojo S ve ark. 2019). Bu durum, patojene özgü monosit aktivasyon derecelerinde yansıtılır ve reaktif monosit popülasyonunun pozisyonunda görülebilir.

Referans: Prodjosoewojo S et al. 2019, PLoS Negl Trop Dis 13(3). Çevrimiçi ücretsiz.

*Araştırma ve hizmet parametreleri yalnızca araştırma amaçlıdır. Herhangi bir in vitro tanı amacı üretici tarafından belirlenmemiştir. Bu nedenle, elde edilen herhangi bir bilgi, tanı koymak veya terapötik bir tedaviye karar vermek için kullanılmadan önce uygun örnekler kullanılarak kullanıcının tesislerinde dahili bir validasyonun yapılması gerekecektir. Elde edilen bilgiler, tıbbi kararlar alınırken kesinlikle tek belirleyici unsur olmamalıdır.

 

Fazlasını keşfet

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.