Sysmex Turkey
Menu
[.TR-tr Turkey (turkish)] Mucus

Mukus

Mukus, genelde soğuk örneklerde görünen düzensiz uzun diziler biçiminde görülür. Bu bulguların klinik anlamlılığı yoktur.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.