Sysmex Turkey
Menu

İmmatür Granülosit (IG) sayımı

IG sayımı nedir?

Özellikle yenidoğan ve hamile popülasyonu dışındaki hasta gruplarında, periferik kanda olgunlaşmamış granülositlerin ortaya çıkması enfeksiyon, iltihaplanma veya kemik iliğinin diğer uyaranlarına erken aşamadaki tepkiyi göstermektedir. IG'yi hızlı ve güvenilir şekilde tespit edebilmek, ilgili hastalıklar için yeni bir teşhis olanağı sağlamaktadır.

Kan dolaşımdaki olgunlaşmamış granülositlerin tanısal önemi ile ilgili mevcut araştırma alanları, özellikle çocuklarda (örneğin yenidoğanlarda bakteriyel enfeksiyonun tanısı) ve erişkinlerde bakteriyel enfeksiyon ve sepsisin erken tanısı üzerine, bakterilerin viral enfeksiyonlardan erken ve hızlı bir şekilde ayırt edilmesine odaklanmaktadır. Bu nedenle de yoğun bakım hastalarında özellikle önemlidir.

Hemen harekete geçmek için değerli bilgi - ek ücret ödemeden

IG sayısı, özellikle baskılanmış bağışıklık sistemi nedeniyle ve enfeksiyonlara karşı oldukça hassas olan hastalar için geçerlidir ve artan IG sayısı, erken doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin şiddetini gösterir. Genel olarak enfeksiyon ve enflamasyon görülen hastalara ek olarak, klinisyenler aşağıdaki hasta gruplarında da IG sayısını dikkate almalıdır:

  • Yoğun bakım ünitesindeki hastalar,
  • Kemoterapi gören hastalar,
  • HIV/AIDS'ten muzdarip hastalar.

Yararları

Sysmex kan sayım cihazları özellikle gerçek IG sayımı [# ve%] sağladığı için güçlüdür, sadece olgunlaşmamış granülositler varlığı ihtimalini gösteren bir 'uyarı' değildir. Otomatik IG sayımı, genellikle laboratuvarda periferik yayma sayısını dolayısıyla da manuel sayma miktarını azaltarak manuel iş yükünün azaltabileceği anlamına gelir.

IG kullanımı

Tek başına IG sayısı sepsis veya enfeksiyonun tanısında yardımcı olmayabilir. Bununla birlikte, sitokinler, interlökinler ve CRP gibi diğer parametrelerle birlikte erken tanıyı destekleyebilir. Hastaya doğru bir şekilde tanı konduğunda ve tedavi altında olduğunda tedavi takip parametresi olarak daha kullanışlıdır.

Hastaların hastaneye ilk gelişinde IG sayısının yüksek olduğunun görülmesi durumunda periferik yayma değerlendirmesi önerilir. Takip hastalarında, otomatik IG sayımı sonucu ile tedavi takibi ve enflamasyonun izlenmesinde manuel değerlendirme gerekliliği ortadan kalkar.

Pediatrik hastaların, özellikle de prematüre yenidoğanların veya yedi günden küçük yenidoğanların IG sayısı, olgunlaşmamış bağışıklık sistemlerinden ve periferik kandaki olgunlaşmamış hücrelerin sayısından dolayı dikkatle değerlendirilmelidir.


IG sayımı için kullandığımız teknolojinin doğruluğundaki yükseklik sayesinde, XN-Serisi sistemlerimiz doktorlara teşhis koymak veya daha detaylı hasta incelemesi talep etmek için değerli veriler sağlar. Geleneksel hematoloji cihazlarında, olgunlaşmamış granülositlerin varlığı genellikle uyarı şeklinde verilir ve mikroskopik inceleme gerektirir. Otomatik IG sayımı sayesinde mikroskopik inceleme oranını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, IG varlığı ve konsantrasyonu dahil olmak üzere sonuçlar dakikalar içinde elde edilebilir ve rutin CBC + DIFF profili sonuçlarının içerisinde yer alır, bu da lökositlerin değerli bir altıncı alt popülasyonu olarak değerlendirilmektedir.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.