Sysmex Turkey
Menu

Atipik hücreler (Atyp.C)

Atipik hücreler, malignite şüphesi taşıyan hücrelerdir. Diğer özelliklerinin yanı sıra, bu hücreler yüksek çekirdek/sitoplazma (N:C) oranı ve düzensiz kromatin paternleri gösterir. Atyp.C varlığı, mesanede ürotelyal karsinom varlığını gösterebildiği gibi, sistoskopi sayısının azaltılması için mesane kanserinin erken tespitini veya takibini de destekleyebilir ve mesane kanserinin tespitinde invaziv altın standardıdır.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.