Sysmex Turkey
Menu

Bilimsel Takvim 2020 Şubat

Neoadjuvan sistemik tedaviye (NAST) başlamadan önce klinik olarak pozitif lenf nodlarının işaretlenmesi neden avantajlıdır?

Çünkü lenf nodları yer değiştirir

Klinik yanıt durumunda, daha önce pozitif olan nod, NAST'den sonra bir belirteç olmadan tespit edilemeyebilir

Radyoterapiye kılavuzluk amacıyla

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan

Neoadjuvan sistemik tedavi (NAST), meme kanseri hastalarının tedavi edilmesi için daha popüler bir hale gelmiştir. Amaç hastalığın evresini düşürmek veya hastalığı eradike etmek ve dolayısıyla meme koruyucu cerrahiyi (mastektomi yerine) veya ilk başta bir cerrahi yaklaşımı mümkün kılmaktır. Klinik olarak nod-pozitif (cN+) tanı durumunda, NAST uygulamasının hedefi lenf nodlarındaki hastalığı eradike ederek aksiller lenf nodu disseksiyonunun (ALND) potansiyel olarak göz ardı edilebilmesini sağlamak ve lenfödem gibi cerrahi sonrası morbidite riskini azaltmaktır. Patolojik tam yanıt (pCR) şu anda NAST'nin başarısının en anlamlı göstergesi olarak kabul edilmektedir ve tümörde olduğu gibi aksiller lenf nodlarında da değerlendirilir.

Meme ve aksilladaki yanıtın doğru değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla, gerek pozitif lenf nodunun/nodlarının gerekse meme lezyonunun, daha sonra yerlerinin doğru şekilde tespit edilebilmesi için, NAST'den önce işaretlenmesi şarttır. İlgili lenf nodları tespit edilip alındıktan sonra analiz edilir. ALND'den kaçınılabilmesi için lenf nodlarında hiçbir rezidüel kanser yükünün tespit edilememesi gerekir. Doğru evreleme yapılması için, OSNA (Tek Adımlı Nükleik Asit Amplifikasyonu) ile mümkün olduğu gibi yüksek derecede duyarlı ve kapsamlı bir analiz gerekir. OSNA, tüm lenf nodunun hızlıca analiz edilerek küçük metastazların bile kaçırılmamasını sağlayan bir moleküler testtir.

NAST'den sonra, daha önce pozitif olan lenf nodlarının yerini güvenle tespit etmek neden zordur?

NAST yoluyla, nod küçülmesi meydana gelebilir ve bunun sonucunda belirteç cihaz çevredeki dokuya kayabilir. [1] Buna ek olarak, sistemik tedavinin indüklediği fibroz nedeniyle belirtecin yeterince veya hiç görülememesinden dolayı tespitte doğruluk sağlanamaz. İntraoperatif olarak ultrason yapıldığında, lokalizasyon sonuçlarının kalitesi büyük ölçüde operatöre bağlıdır. Dolayısıyla, cerrahi sırasında belirtecin yerinin güvenilir şekilde belirlenmesinde güçlükler yaşanabilir.

Cerrahi sırasında yerinde sabit duran, kolay bir tespit yöntemiyle tanımlanabilen ve NAST'den sonra daha önce pozitif olan lenf nodunun güvenli ve doğru lokalizasyonuna olanak sağlayan bir belirtece gerek vardır.

Çözümlerden biri, yumuşak dokunun uzun dönemli yerleştirilmesi için CE işaretli ve FDA onaylı olan Magseed® manyetik belirtecidir. Sentimag® manyetometresi kullanılarak kolayca ve doğru şekilde tespit edilebilir ve bu sayede bu sistem, her hastanenin kullanabileceği son derece sezgisel, kablosuz ve radyoaktif olmayan bir sistem haline gelmektedir.

Referanslar

[1] Hartmann et al. (2018): European Journal of Surgical Oncology. 44:1307–11.

Endomag®, Sentimag® ve Magseed®, Endomagnetics Ltd. firmasının Avrupa Birliği'ndeki tescilli ticari markalarıdır www.endomag.com

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.