Sysmex Turkey
Menu

Ekim 2021 Bilimsel Takvimi

Prostatektomi sonrası idrar yolları enfeksiyonunun ekarte edilmesi

Ameliyat sonrası örneğin prostatektomi sonrası, potansiyel idrar bulguları nelerdir?

Mikroalbüminüri

İzomorfik RBC

Dismorfik RBC

Piyüri

Silendirler

Renal tübüler epitelyal hücreler

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan

Yılda 150 milyondan fazla bildirilen vaka ile idrar yolları enfeksiyonu (İYE) dünya genelinde en sık görülen enfeksiyonlardan biridir [1]. Bu, hastane kaynaklı tüm enfeksiyonların %12'sine karşılık gelen, önde gelen nozokomiyal enfeksiyonlardan biridir. Kateterizasyon, kateterle ilişkili İYE'nin (CAUTI) ana etmenidir ve bu nedenle hastaneye yatırılan hastaların tedavisini komplike hale getirebilir [2].

Prostatın kısmen veya tamamen cerrahi olarak alınması (prostatektomi), benign prostat hipertrofisi (BPH) ve prostat kanseri bağlamında yaygın bir tıbbi müdahaledir. Prostat büyümesi, üriner retansiyonunun yanı sıra obstrüktif ve irritatif semptomlar dâhil olmak üzere çeşitli idrar şikâyetlerine neden olabilir. İdrar yolları enfeksiyonu, prostatektomi üzerinde preoperatif veya postoperatif şekilde etki yaratabilir. Orta yaşlı erkekler arasında sık rastlanan bir şikâyet olan prostatektomi hastalarının %15'inde preoperatif alt İYE gözlemlenebilir. Prostatektomi hastalarının %7,5'inde postoperatif İYE tespit edilmiştir ve bu, kateterizasyonun bir sonucu olabilir [3].

Prostatektomi, pozitif erken postoperatif sonuçlarla bildirilmektedir ve yalnızca ilgili vakaların %17'sinde komplikasyonlar görülmektedir. %5'lik bir insidans ile idrar yolları enfeksiyonu en sık görülen ikinci postoperatif olayı oluşturmaktadır [4].

Ayrıca, prostatektomi, bizzat cerrahi müdahale nedeniyle enflamatuar bir rahatsızlığa neden olabilir. Bununla birlikte, ek İYE'nin ekarte edilmesi, enfeksiyon ve enflamasyonların ayırt edilmesine yardımcı olabilir ve böylece tedavi kararlarını etkileyebilir

Sayısal sonuçlar

Prostatektomi sonrasında kateterize hastada, hafif alt idrar yolları enfeksiyonu semptomları görülmüştür. İdrar numunesi ilk olarak, UC-3500 üzerinde Meditape 11A test şeridi kullanılarak otomatik ölçüm çubuğu analiziyle incelenmiştir. Numunede, nitrit testi negatif çıkmış ancak piyüri ve hematüri varlığı ortaya çıkmıştır. İYE ile ilişkili semptomlar varken negatif nitrit testi, İYE'yi ortadan kaldırmaya yetmediğinden idrar partikülleri için sonrasında bir analiz yapılmıştır.

Partiküllerin UF-5000 üzerinden akış sitometrik tespiti, 183,5 WBC/µL ile piyüriyi ve 1983,2 RBC/µL ile hematüriyi doğrulamıştır. Ayrıca, RBC dağılım saçılım grafiği, alt idrar yollarındaki kanamayı gösteren izomorfik RBC varlığını vurgulamaktadır. Partikül analizinde bakteriyel veya fungal hücreler ortaya çıkmamıştır, bu da bakteriürinin güvenli bir şekilde ekarte edilmesine ve İYE'nin direkt ortadan kaldırılmasına olanak tanır [5]. Dolayısıyla hem piyüri hem de hematüri, kateterizasyonun ve buna bağlı ürotelyal irritasyonun bir sonucu olabilir fakat aynı zamanda prostatektomi hastaları arasında yaygın, patolojik olmayan postoperatif bir bulgudur [6].

Mevcut hasta olgusu, gereksiz tedavi ve tanı prosedürlerini önlemek için post prostatektomi durumunda idrar yolları enfeksiyonunu ekarte etme amaçlı UF-serisinin potansiyelini göstermektedir.

Referanslar

İlave çalışmalar

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.