Sysmex Turkey
Menu

Ağustos 2021 Bilimsel Takvimi

Yetişkinlerde bakteriyel menenjite neden olan başlıca patojen türü hangisidir?

Drosophila melanogaster

Epstein–Barr Virüsü

Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan

Menenjit, beyin ve omurilik olmak üzere merkezi sinir sistemimizin önemli parçalarını çevreleyen akut bir membran enflamasyonudur. Periferik kandan çıkıp beyin-omurilik sıvısına girebilen virüs, bakteri veya herhangi bir patojen nedeniyle oluşan ciddi bir enfeksiyondur. En tipik belirtiler boyun tutulması, erken ateş başlangıcı ve şiddetli baş ağrısıdır. Enflamasyonun beyin ve omuriliğe yakınlığı nedeniyle menenjit, potansiyel olarak da yaşamı tehdit edici bir tıbbi rahatsızlıktır [1].

Bakterilerin yol açtığı menenjit özellikle yıkıcı olup, tüm menenjit türleri için en büyük küresel yük olarak görülmektedir [2]. Neisseria meningitidis kaynaklı meningokokkal menenjitin daha çok bebekler, küçük çocuklar ve gençler üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır. Bu tip menenjit, coğrafi olarak Senegal'den Etiyopya'ya sahra-altı Afrika bölgesinde yer alan "menenjit kuşağı" adı verilen yerlerde yüksek insidanslarda bulunur. Gençlerde ana sebebi meningokoklar oluştururken, yetişkinlerde bakteriyel menenjitin kaynağı hem meningokoklar hem de pnömokoklardır (Streptococcus pneumoniae).

Günümüzde aşılar, patojen kaynaklı majör enfeksiyonları önlemeye yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, bakteriyel menenjitte antibiyotik tedavisinin zamanında ve uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için erken tanı ve laboratuvar incelemelerinin yapılması hayati önem taşımaktadır.

Bakteriyel menenjitin laboratuvar tanı teyidi daha çok kültür, antijen tespit testleri veya beyin-omurilik sıvısı (BOS) numunelerinin Gram boyama sonuçları ile yapılır. Ayrıca, şüpheli hastaların BOS numunelerinde bulunan lökositlerin (WBC), polimorfonükleer hücrelerin (PMN) ve mononükleer hücrelerin (MN) diferansiyel hücre sayımı kritik öneme sahiptir [3]. Bunun nedeni, hücre sayısının antibiyotik tedavisi gören hastalarda klinik karar almayı destekleyebilmesi ve bu nedenle, antibiyotiğin bilinçli şekilde kullanımının teşvik edebilmesidir.

Sayısal sonuçlar

XN-Serisi analizörlerde hastanın BOS örnek analizinde son derece yüksek oranda çekirdekli hücre sayımı (TC-BF# = 2.277 hücre/μL) tespit edilmiştir. Lökosit oranı 2.274 hücre/μL olarak gerçekleşmiştir. Eritrosit neredeyse yok denecek kadar az olduğundan travma olasılığı elenmiştir. Ayrıca, yüksek floresanslı hücrelerin (HF-BF) oranı ihmal edilebilir olduğu için malign durum ekarte edilmiştir.

Dolayısıyla bu sayısal sonuçlar temelde enfeksiyöz bir durumu göstermektedir.

Scattergram interpretation

Vücut sıvısı modunda (XN-BF) XN-Serisi analizörlerin WBC-BF saçılım grafiği, polimorfonükleer hücre (PMN) ile mononükleer hücre (MN) fraksiyonları arasında ayırt edilmektedir. Bu BOS ölçümünde, PMN bulutuna komşu bir miktar debris (koyu mavi) ile baskın bir PMN fraksiyonu (açık mavi alan, PMN = %91,7) gözlemlenmiştir, bu da etkileşim şüphesini arttırmaktadır.

Bu nedenle, numune yeniden UF-5000 analizörü ile ölçülmüş ve bakterilerin varlığı tespit edilmiştir.

XN-BF modunda yapılan analizle karşılaştırıldığında, UF-5000 kullanılarak vücut sıvısı modunda yapılan numune analizi, tanı sonuçlarını doğrulamıştır. Yüksek sayıda lökosit (WBC 2.536.8 hücre/µL) tespit edilmiş olup, bu durum MN (235.8 hücre/µL) ve PMN (2.301 hücre/µL) olarak ayırt edilmiştir. Dolayısıyla, toplam WBC popülasyonundaki PMN'nin %90,7'lik oranının yüksek olması bakteriyel enfeksiyona işaret etmektedir.

UF-5000, CB kanalı üzerinden bakteri hücrelerinin tespit edilip miktarının belirlenmesine olanak sağlar ve böylece bakteriyel menenjit tanısını destekler. Bu durum, 2.011.4 bakteri hücresi/µL konsantrasyonunun yüksek olmasıyla vurgulanır. BACT saçılım grafiğindeki bakteriyel hücrelerin dağılımı Gram negatif bakteri enfeksiyonunu düşündürmektedir. Ancak, Gram durumunun doğrulanması için yine de mikroskobik Gram boyama gibi ilave tanısal araştırmalar gereklidir.

Takip eden sitospin analizi, bölümlenmiş nötrofillerin ve intraselüler ve ekstraselüler bakterilerin muazzam miktarda varlığını göstererek bakteriyel menenjit tanısını daha da doğrulamıştır.

Bu özel vaka, hematoloji XN-Serisi analizörlerinin ve idrar tahlili UF-Serisi analizörlerinin birbirlerinin sonuçlarını mükemmel biçimde nasıl tamamladığını ve hasta yönetimini zamanında nasıl desteklediğini göstermektedir.

Referanslar

[1] https://www.who.int/health-topics/meningitis, visited 2 June 2021.

[2] https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/sentinel/meningitis_surveillance/en/, visited 2 June 2021.

[3] Buoro S et al. 2018: Two-site evaluation of the diagnostic performance of the Sysmex XN Body Fluid (BF) module for cell count and differential in Cerebrospinal Fluid. Int J Lab Hem. 2017; 1–8.

Discover our SEED

Body fluid cell counts – how to perform and interpret the results
Fluids present in body cavities or hollow organs can be of physio-logical or pathological origin. The indication for an analysis of body fluids covers a wide range of diagnostic reasons and is therefore part of the diagnostic workup in most routine laboratories.
Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.