Sysmex Turkey
Menu

Lenfosit aktivasyonu: reaktif lenfositler (RE-LYMPH) ve antikor sentezleyen lenfositler (AS-LYMPH)

RE-LYMP ve AS-LYMP nedir?

İnflamatuar hastalıkları olan hastaların hızlı şekilde ayırıcı tanıya ihtiyacı vardır. Ayırıcı tanı için, klinisyenlerin hastadaki iltihabın enfeksiyon kaynaklı olup olmadığını ayırt etmesi gerekmektedir: enfeksiyon durumunda da sorumlu patojeni ve immün yanıt durumunu belirlemeleri gerekir.

Hastanın durumu ile ilgili hızlı şekilde yönlendirici bilgi alınması için, aktifleşmiş lenfositlerin kantitatif değerlendirmesinde yeni tanısal RE-LYMP ve AS-LYMP parametreleri tüm XN-Serisi sistemlerinde opsiyonel olarak bulunmaktadır. Bağışıklık yanıtının aktivasyonu hakkında ek bilgi sağlayarak klinisyenlerin hastanın enflamatuar durumunu teşhis etmesine, tedavi etmesine ve izlemesine yardımcı olur.

RE-LYMP ve AS-LYMP nasıl kullanılır?

RE-LYMP, reaktif lenfositleri ifade eder ve normal lenfosit popülasyonundan daha yüksek floresan sinyaline sahip lenfositleri yansıtır. Parametre hem mutlak sayı hem de toplam WBC popülasyonuna yüzde oran olarak verilmiştir. AS-LYMP popülasyonu her zaman RE-LYMP sayımına dahil edilir.

AS-LYMP parametresi, antikor sentezleyen aktif B lenfositleri (plazma hücreleri) temsil eder. Mutlak sayı ve toplam WBC popülasyonuna yüzde oran olarak verilir ve lenfosit alt popülasyonunun en yüksek floresan sinyale sahip fraksiyonudur.


Yararları

Enflamatuar durumdan şüphelenilen hastalarda, çeşitli olası reaktif durumlar arasında hızlı şekilde ayrım yapmak önemlidir. Bu, enfeksiyon ve iltihabı olan ve özel enfeksiyon ünitelerinden tüm hastalar için önemlidir. RE-LYMP ve AS-LYMP parametreleri, hastaların bağışıklık sisteminin inflamatuar reaksiyonu hakkında erken bilgi sağlar.

Enflamatuar hastalık süreçlerinin yönetiminde yardımcı olurlar:

  • Enflamasyon ve enfeksiyonun ayrımsal tanısını desteklemek
  • Farklı patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların ayırıcı tanısını desteklemek (örneğin bakteriyel, viral)
  • Hasta immün cevabı tipinin belirlenmesini destekler (erken doğuştan gelen bağışıklık tepkisi, hücresel veya humoral bağışıklık tepkisi). Bu tanı enfeksiyonun evresini tanımlamaya yardımcı olabilir.

RE-LYMP ve AS-LYMP parametreleri, opsiyonel lisans etkinleştirdikten sonra kullanılabilen "Genişletilmiş Enflamasyon Parametreleri" paketinin bir parçasıdır. Lisans aktifleştirildiğinde, CBC ve DIFF profilleri ile birlikte rutin kan sayımı analizine dahil edilebilirler.


RE-LYMP ve AS-LYMP parametrelerinin kombinasyonu, doğal ve adaptif immün yanıtın hücresel aktivasyonu hakkında ek bilgi sağlar. Bu parametrelerdeki değer değişikliği, enflamatuar uyaranın doğasına, enfeksiyonun ciddiyetine ve evresine bağlıdır. Bu iki hücre popülasyonunun konsantrasyonları, patojenlere hücre aracılı veya humoral immün yanıtın olup olmadığını gösterir. Bu nedenle, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, akut veya azalan enfeksiyonlar veya enfeksiyon olmadan enflamatuar bir durumun olup olmadığı gibi çeşitli endikasyonlar arasında ayrım yapılabilir.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.