Sysmex Turkey
Menu
Neutrophil activation

Nötrofil aktivasyonu: nötrofil reaktivite yoğunluğu (NEUT-RI) ve nötrofil granül yoğunluğu (NEUT-GI)

Nötrofil aktivasyonu neden ölçülür?

Nötrofil granülositlerin inflamasyon sürecinde üstlendikleri role olan bakış son yıllarda oldukça değişmiştir. İlk dönem algılar; nötrofillerin yalnızca dış sinyallere basitçe cevap vererek pasif bir rol oynadığı şeklindedir. Daha sonra, nötrofillerin makrofaj fonksiyonlarının çoğunu yerine getirebildiğinin aydınlatılması ile yerini bu yaklaşıma bırakmıştır. Reaktif nötrofillerin, T hücrelerinin aktivasyonunu ve antijen sentezini sağlayacak şekilde çeşitli pro-enflamatuar sitokinler ve yüzey molekülleri (MHCII) salgıladıkları bilinmektedir.

Nötrofil aktivasyonu, erken doğal immün yanıtın bir göstergesidir, dolayısıyla hem NEUT-GI hem de NEUT-RI, böyle bir durumda artacaktır.

Sysmex’s haematological inflammation parameters support an early diagnosis so that targeted treatment can be started, changed or modified faster. Monitoring patients with inflammatory diseases and the success of their therapy helps to avoid the overuse of antibiotics.

Sysmex XN-Serisi hematoloji analizörleri kullanılarak; nötrofillerin (NEUT-GI ve NEUT-RI) ve lenfositlerin (RE-LYMP, AS-LYMP) aktivasyon durumları nicel olarak değerlendirilebilmektedir. Tüm parametreler "Genişletilmiş Enflamasyon Parametreleri" paketinin bir parçasıdır ve opsiyonel lisans aktivasyonu sağlandıktan sonra kullanılabilmektedirler.

NEUT-RI ve NEUT-GI nasıl ölçülür?

XN-DIFF kanalında, hücreler floresan sinyal yoğunluğuna (SFL), boyutlarına ve iç yapılarına göre farklılaşmaktadır. Reaktif hücreler, sadece farklı bir membran lipit bileşimine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda sitoplazma aktiviteleri de artış gösterir örn. sitokin sentezi. Sonuç olarak, reaktif hücrelerin floresan sinyalinin yoğunluğu, diğer hücrelerin floresan sinyalinden daha yüksektir. NEUT-RI parametresi, hücre metabolik aktivitesini yansıtarak nötrofil reaktivite yoğunluğunu temsil eder.

XN-DIFF kanalında saçılan ışık sinyali, hücre granülasyonunu temsil eden hücre yoğunluğu veya karmaşıklığı hakkında bilgi sağlar. Bu nedenle, nötrofillerin sitoplazmik karmaşıklığı hücre fonksiyonlarındaki değişikliğe bağlı olarak artarsa (örn. Toksik granülasyon, vakuol oluşumu), dağılım grafiği üzerindeki nötrofil popülasyonunun konumu da etkilenecektir. NEUT-GI parametresi SI (scatter intensity – saçılım yoğunluğu) birimi ile ifade edilir.Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.