Sysmex Turkey
Menu

2019 Bilimsel Takvim - Ocak

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarında yüksek duyarlıklı sıvı biyopsisi konvansiyonel görüntülemeye kıyasla hedeflenen tedaviye direnci ne kadar erken tespit edebilir?

4 hafta

8 hafta

12 hafta

> 13 hafta

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel Arka Plan

Son yıllarda sadece tedavi seçenekleri çarpıcı biçimde gelişmekle kalmadı, aynı zamanda küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHOAK) alanındaki tanısal tetkikler de önemli değişiklikler geçirdi.

Günümüzde 1. veya 2. basamak tirozin kinaz inhibitörleriyle (TKI) tedavinin ardından, en yaygın EGFR'ye dirençli mutasyon olan T790M'nin yaygın biçimde tespit edildiği iyi bilinmektedir ve bu durum tedavide 3. basamak TKI osimertinib'e geçme gereksinimini vurgulamaktadır. Tedavinin uyarlanabilmesi için, TKI tedavisi sırasında tedaviyle ilgili mutasyonların analiz edilmesi gerekse de genelde mutasyon durumunu sıralı olarak izlemek için kullanılabilecek doku yoktur. Bu nedenle, hastanın durumunun daha sofistike bir şekilde anlaşılması için sıvı biyopsisi kilit öneme sahiptir. Tümörden kan dolaşımına salınan dolaşımdaki tümör DNA'sı (ctDNA) KHOAK hastalarında hassas tıbbi değerlendirme için temel bilgiler verebilir ve tedavi stratejilerinin erken aşamada uyarlanmasına olanak sağlayabilir.

TKI tedavisi sırasında belli mutasyonlardaki dinamik değişiklikler KHOAK hastalarında tedaviye verilen yanıtın veya direncin erken bir göstergesi olabilir. Kısa süre önce, prospektif, çok merkezli LungBEAM çalışmasından edinilen verilerin sunumu yapıldı ve bu çalışmadaki KHOAK hastaları TKI tedavisi sırasında takip edilmiştir (1). Mutasyon analizi için kullanılan OncoBEAM EGFR tahlilinin yüksek duyarlıklı olmasından dolayı, araştırmacılar ortaya çıkan EGFR T790M mutasyonlarını görüntüleme yoluyla radyolojik ilerleme değerlendirmesinden 13,6 hafta önce tespit edebilmiştir. Ayrıca, TKI tedavisine başlandıktan 8 hafta sonra plazma EGFR mutasyonlarının klirensi, ilerlemesiz sağ kalımın daha olumlu bir göstergesi olabilir.

Diğer tümör olgularında da, OncoBEAM sıvı biyopsisi tedavi sırasında kanser hastalarının izlenmesi bakımından potansiyelini kanıtlamıştır. Kolorektal kanserde, birkaç çalışma anti-EGFR tedavisine direncin veya yanıtın erken tespit edilebilme olasılığını göstermiştir (2). Melanom hastalarından oluşan bir alt grupta, ctDNA, BRAF mutasyonlarına dayalı hastalık ilerlemesini radyolojik görüntülemeden ortalama 21 hafta daha önce işaret etmiştir (3). Ayrıca, pankreas kanseri hastalarından alınan seri kan örnekleri tümör ilerlemesine kadar değerlendirildiğinde, KRAS-mutant ctDNA'nın hastalıkta ilerlemeyi gösterme bakımından CEA veya CA 19-9 ölçümlerinden daha üstün olduğu görülmüştür (4).

Bu ümit verici veriler bir araya getirildiğinde, tedavi stratejilerinde esnek olmanın gerçekten önemli olduğu kanser tedavisinde hassas tıbbi değerlendirmeler için hassas tanılamanın gerekliliğini ve gücünü açıkça ortaya koymaktadır.

Scattergrams

Referanslar

(1) Garrido, P et al. LungBEAM: A prospective multicenter trial to monitor EGFR mutations using BEAMing technology in Stage IV NSCLC patients. Ann. Oncol. 2018, Volume 29, Issue suppl_8, 1, mdy269.119

(2) Garcia-Foncillas J et al. Incorporating BEAMing technology as a liquid biopsy into clinical practice for the management of colorectal cancer patients: an expert taskforce review. Ann. Oncol. 2017 0(0):1 – 7.

(3) Rowe, SP et al. From validity to clinical utility: the influence of circulating tumor DNA on melanoma patient management in a real-world setting., Mol Oncol. 2018 Oct;12(10):1661-1672.

(4) Kruger, S. et al. Repeated [mut]KRAS ctDNA measurements represent a novel and promising tool for early response prediction and therapy monitoring in advanced pancreatic cancer. Ann. Oncol. 2018, mdy417

OncoBEAM EGFR kiti v2 (RUO) ve OncoBEAM BRAF kiti (RUO) sadece araştırmalarda kullanım içindir. Herhangi bir in vitro tanı amacı üretici tarafından belirlenmemiştir.


Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.