Sysmex Turkey
Menu

2019 Bilimsel Takvim - Nisan

Malaryayla savaş diyagnostik ile başlar

Malarya ile enfekte eritrositlerin (RBC) otomatik direkt tespiti malaryaya karşı yürütülen küresel savaşı nasıl destekleyebilir?

Malarya, yüksek duyarlıklı bir malarya hızlı tanı testi (RDT) negatif sonuç verdiğinde her zaman ekarte edilebilir

Febril bir hastadan alınan periferik kan simirinin ışık mikroskobuyla yapılan incelemesinde malaryayla enfekte RBC gözlemlenmediği takdirde, ateşin sebebinin malarya dışı bir kaynağa sahip olduğu varsayılabilir

Otomatik XN-31 teknolojisi malaryayla enfekte RBC'nin miktarının hızlı, kesin ve hassas bir şekilde tespit edilebilmesini sağlar ve bu sayede anti-malaryal ilaçlar ile tedaviye başlandıktan sonra parazit yükündeki azalmanın ve dolayısıyla tedavinin etkililiğinin izlenmesini kolaylaştırır

Malarya RDT'leri anti-malaryal ilaçlara verilen yanıtı izlemek için etkin biçimde kullanılabilir

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel Arka Plan

Malarya, 91 ülkede 3,2 milyar enfeksiyon riski altındaki insan ile küresel olarak en önemli sağlık endişelerinden biri olmayı sürdürmektedir [1]. 2017 DSÖ dünya malarya raporu, küresel malarya kontrolündeki kayda değer bir başarı döneminden sonra, olgu sayısının yeniden artışa geçtiğini ve ilerlemenin hız kestiğini göstermektedir. Bu eğilimin tersine çevrilmesi için her türlü çabaya ihtiyaç duyulacaktır ve önlenen her malarya olgusu ve önüne geçilen her ölüm bunun ortadan kaldırılmasına yönelik küresel motivasyona katkı sağlayacaktır.

Erken ve doğru tanı, malaryayı kontrol altına alma çabalarının kritik bir boyutudur. DSÖ'nün tavsiyesi, yalnızca klinik şüpheye bağlı, varsayıma dayanan tedavileri önlemek ve anti-malaryal ilaçlara gereksiz maruziyeti en aza indirmek için, şüpheli tüm malarya olgularının bir parazitoloji testinden (mikroskopi ya da RDT) geçirilmesidir.

Periferik kan simirinin mikroskobik değerlendirmesi, enfekte eritrositlerdeki parazitlerin doğrudan görselleştirilebilmesini sağlar ve hâlihazırda tanıda altın standardıdır. Ancak, tespit limiti mikroskopi uzmanının yetkinliğinden ve özenli çalışmasından büyük ölçüde etkilendiğinden bu değerlendirme oldukça subjektiftir. Sonuç itibarıyla, submikroskopik düşük yoğunluklu malarya enfeksiyonu, rutin klinik uygulamada düzenli olarak tespit edilemeyecek ve hamile kadınlar bu durumdan orantısız biçimde etkilenecektir. Hamilelikte tanısı konulmayan malaryanın gerek anne gerekse fetüs açısından yüksek mortalite riski taşıdığı düşünüldüğünde, bu durum daha da vahim bir hal almaktadır. 

Öte yandan, immünokromatografik hızlı diyagnostik testlerin (RDT'ler) kullanımı kolaydır ve bu nedenle bağımsız test olarak veya mikroskopiye yardımcı olarak yaygın şekilde uygulanır.  RDT'ler, malarya antijeninin veya proteininin varlığına göre malaryanın dolaylı tespitini esas alır [2]. Buna karşın, RDT'lerin birkaç sakıncası vardır: akut bir enfeksiyon ile yakın zamanda tedavi edilmiş enfeksiyon arasında ayrım yapamazlar; kantitatif olmadıklarından dolayı tedavinin etkililiğini izlemek için kullanılamazlar; tüm RDT'ler Plasmodium türünü tespit edemez ve özgüllük (diğer antijenlere, örneğin romatoid faktöre çapraz reaktivite) ve hassasiyete (uzman mikroskopi ile karşılaştırıldığında) sahip değildir. Malarya kontrol süreci ilerleme kaydettikçe ve ülkeler bu sorunu ortadan kaldırmaya yaklaştıkça düşük yoğunluklu enfeksiyonların oranının daha fazla olacağı öngörüldüğünden, hedef antijen olarak P. falciparum histidin bakımından zengin protein 2'nin (HRP2) olduğu yüksek hassasiyete sahip RDT'ler geliştirilmiştir. Ne yazık ki, geliştirilen hassasiyetin öngörülen faydası malarya parazitlerinin en yaygını ve en ölümcülü olan P. falciparum'da HRP2 mutasyonlarının keşfedilmesiyle etkisini azaltmıştır. Neticede, bu mutasyonlar daha yaygınlaştıkça herhangi bir HRP2 bazlı RDT daha az etkili hale gelecektir.

Daha küçük partiküllerin tespitine olanak sağlayan 405 nm bir ışına sahip yarı iletken lazeri aracılığıyla, Sysmex XN-31 otomatik hematoloji analizörü, floresans akış sitometrisi prensibini kullanan standart tam kan sayımı (CBC) parametrelerine ek olarak malarya ile enfekte eritrositleri (MI-RBC) tespit edebilir ve sayabilir. RBC'ler kısmen geçirgenleşmiştir ve enfekte hücreler içindeki malarya paraziti nükleik asitlerini boyayan bir floresans belirtecinin hücreye alınımına izin verir. Lateral floresans ışığı (SFL) yoğunluğu ve ileri saçılan ışık (FSC) sinyali, grafiğe dökülerek bir malarya (M) saçılım grafiği oluşturulur. Eşeysiz yaşam döngüsü içinde sırasıyla tropozoitlerden ve şizontlardan halka formları geliştikçe, enfekte RBC'nin boyutu ve boyanabilen nükleik asit içeriği artar. Benzer şekilde, eşeyli üreme için gelişimsel bir tetiklemenin ardından oluşan gametositler de benzersiz şekilde tanımlanabilir. Dolayısıyla, XN-31 numune içindeki malarya enfeksiyonunu nükleik asit miktarını yansıtan SFL'ye ve MI-RBC boyutunu yansıtan FSC'ye bağlı olarak yaşam döngüsü aşamalarına göre kategorize eder. Saçılım grafiği paternleri, Plasmodia türleri arasında değişiklik gösterir; bu da analizör yazılımı tarafından olası türlerin (P. falciparum veya diğerleri) bir göstergesini vermek üzere kullanılır. 

Analizör, 20 parazit/μl alt tespit limitine sahiptir ki bu olağan RDT'lerin ve rutin simir mikroskopisinin (≥100 parazit/μl [3]) oldukça altındadır.

XN-31 analizörü, operatörün uzmanlığına ya da söz konusu olan türlere bakılmaksızın, malarya parazitemisinin hassas şekilde tespiti ve parazit sayısının hızlı ve otomatik olarak belirlenmesi için ideal bir modalitedir. Analizör, lökositler içindeki fagositize parazitler, antijenler veya hemozoin gibi herhangi bir yan ürünü değil gerçek paraziti tespit eder; bu özelliği, onu RDT'ler ve diğer dolaylı otomatik yöntemlere kıyasla malarya tespiti için daha uygun hale getirir [4]. Ayrıca, CBC'nin eşzamanlı ölçümü klinik korelasyon için değerli veriler sağlayan eşsiz bir özelliktir.

Saçılım grafikleri

Referanslar

  1. WHO. World malaria report 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2018/en/.  
  2. Chotivanich K, Silamut K, Day N. Laboratory diagnosis of malaria infection ‒ A short review of methods. N Z J Med Lab Sci. 2007; 61:4-7.
  3. WHO. Policy brief on malaria diagnostics in low transmission settings. Geneva: World Health Organisation; 2014. www.who.int/malaria/publications/atoz/malaria-diagnosis-low-transmission-settings-sep2014.pdf
  4. Pillay E, Khodaiji S, Bezuidenhout BC, Litshie M, Coetzer TL. Evaluation of automated malaria diagnosis using the Sysmex XN-30 analyser in a clinical setting. Malar J. 2019; Jan 22; 18(1):15. doi: 10.1186/s12936-019-2655-8.
Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.