Sysmex Turkey
Menu

2018 Bilimsel Takvim - Kasım

Septik hastalarda dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) değerlendirmesinde hangi laboratuvar parametreleri yararlı olabilir?

Trombosit sayımı

vWF Aktivitesi

PT/PTT/INR

D-dimer/FDP

Lupus Antikoagülanı

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan bilgisi

Sepsis, enfeksiyona karşı kontrolsüz bir konakçı yanıtından kaynaklanan hayati risk taşıyan bir organ disfonksiyonudur [1]. İmmün sistemin enfeksiyona verdiği yanıtta lökositler (WBC) önemli rollerden birini üstlenir. Enflamasyonun olduğu bölgeye ilk ulaşan immün sistem hücreleridir ve burada patojen eliminasyonunda önemli bir rol oynarlar. Makrofajlar, monositler ve nötrofiller önemli bir doku faktörü (TF) kaynağı olarak bilinirler ve sepsisin erken fazlarında koagülasyon kaskadının direkt aktivasyonuna katılırlar. Koagülasyon sisteminin süregelen aktivasyonu ve koagülasyon proteinleri ve proteaz inhibitörlerinin artan parçalanması ve bozulan sentezi gibi diğer faktörlerden dolayı, trombositlerin ve faktörlerin tükenmesi mümkündür ve bu durum potansiyel olarak çeşitli bölgelerden profüz kanamalarla sonuçlanabilir. Ancak daha da yaygın olanı, küçük ve orta büyüklükteki damarlarda tromboz oluşumudur [5]. Patojen uyaranlarına yanıt olarak, aktifleşen trombositler nötrofillere bağlanarak çekirdek içeriğinin salgılanmasına ve bunun neticesinde nötrofil ekstraselüler tuzağının (NET) oluşmasına neden olur. NET'ler XII faktörünü aktifleştirir, doku faktörü yolu inhibitörünü (TFPI) pasifleştirir ve trombosit bağlanması ve agregasyonu için yer sağlar. NET'lerin fibrin pıhtısı içine eklendiği ve lizise dirençli bir yapısal ağ oluşturduğu gösterilmiştir. TF aracılı ve NET aracılı immünotromboz, bakterilerin yayılmasına karşı erken, doğal yanıtta anlamlı bir faktör olup patojenlerin tanınmasını ve tahribini kolaylaştırır, ancak kontrol altına alınmadığı takdirde dissemine intravasküler koagülasyona (DIC) yol açabilir [6].

Sepsis, sıklıkla koagülopati ile komplike bir hal alır ve şiddetli olguların yaklaşık %35'inde DIC ile komplikedir [2]. Şiddetli sepsis ve septik şok bağlamında, DIC, organ yetmezliklerinin artan şiddeti, daha yüksek sayıları ve ciddiyeti, tedavinin kendisinden kaynaklanan daha sık yan etkiler ve daha olumsuz sonuçlar ile ilişkilidir [3].

Protrombin zamanı, fibrinojen düzeyi, trombosit sayımı ve fibrinle ilişkili belirteçler gibi skorlama parametrelerinin kullanıldığı tarama testleri, koagülasyon faktörü aktivasyonu ve tüketiminin derecesi hakkında önemli bilgiler sağlar. Genel koagülasyon testleri ve klinik semptomlara bağlı olarak sepsis kaynaklı DIC için en az iki ayrı tanı kriteri çerçevesi vardır: Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği (ISTH) açık DIC tanı kriterleri ve Japonya Akut Tıp Birliği (JAAM) DIC kriterleri. Kısa süre önce, sepsis kaynaklı koagülopati (SIC) için özel olarak sepsisle ilişkili DIC için tasarlanan yeni bir tanı kriteri daha önerilmiştir [7].

Bu tarama araçlarının ve tanı kriterlerinin temel amacı, daha ileri testlere veya morbidite, mortalite ve bunlarla ilişkili maliyetleri azaltmak üzere tedaviye başlanmasına yönelik karar alımında hekimleri desteklemek olmalıdır. Son çalışmalarda septik hastalarda antikoagülan tedavisi reçete edilerek DIC'nin önlenmesinin, çok sistemli organ yetmezliği kaynaklı mortaliteyi potansiyel olarak azaltabileceği gösterilmiştir [4]. Bu nedenle, DIC taramasının yararlılığı ve gerekliliği, sepsis hastalarında mortaliteyi azaltıp azaltmadığına göre belirlenmelidir.

Referanslar

  1. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3).
  2. Kohji Okamoto et al. (2016): Sepsis and disseminated intravascular coagulation. J Intensive Care. 2016; 4: 23.
  3. Jose J Zaragoza et al. (2017): Current approach to disseminated intravascular coagulation related to sepsis - organ failure type. World J Hematol. Feb 6, 2017; 6(1): 11-16.  doi: 10.5315/wjh.v6.i1.11
  4. Yutaka Umemura, et al. (2018): Screening itself for disseminated intravascular coagulation may reduce mortality in sepsis: A nationwide multicenter registry in Japan. Thrombosis Research 161 (2018) 60–66.
  5. Marcel Levi1, MD and Marie Scully, MD et al. (2017): How I treat Disseminated Intravascular Coagulation. Blood First Edition Paper, prepublished online December 18, 2017; DOI 10.1182/blood-2017-10-804096
  6. Małgorzata Lipińska-Gediga et al. (2016): Coagulopathy in sepsis — a new look at an old problem. Anaesthesiology Intensive Therapy 2016, vol. 48, no 5, 352–359. ISSN 1642–5758 10.5603/AIT.a2016.0051
  7. Iba T, Nisio MD, Levy JH, et al. (2017): New criteria for sepsis-induced coagulopathy (SIC) following the revised sepsis definition: a retrospective analysis of a nationwide survey. BMJ Open 2017;7:e017046. doi:10.1136/bmjopen-2017-017046
Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.