Sysmex Turkey
Menu

Klinik akım sitometrisi

Günümüzde uzmanlık sahibi laboratuvarlar çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Sayısı ve karmaşıklık düzeyi her geçen gün artan testler, yüksek dokümantasyon gereklilikleri ve yeterli sayıda kalifiye personelin bulunmayışı…

Hematoloji, hemostaz ve idrar analizine dayalı tanı alanında uzun yıllar içinde edindiğimiz otomasyon, veri entegrasyonu ve iş akışı optimizasyonu deneyimimizin, yoğun akım sitometrisi laboratuvarlarının bu zorlukları güvenle aşmasına yardım edebileceğini düşünüyoruz.

Hayalden gerçekliğe: Akım sitometrisi için yeni çözümlerimiz

Modüler, entegre klinik akım sitometrisi sistemimiz, numune hazırlamadan analiz ve raporlamaya kadar olan adımları kapsayan örnek ve veri akışını verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.


PS-10 Otomatik numune hazırlama sistemi 

Programlanabilir PS-10, numune hazırlama adımlarını, standart çalışma prosedürlerinize (SOP) uyum sağlayacak şekilde otomatize ederek karmaşık ve rutin akım sitometrisi uygulamalarında verimliliği ve standardizasyonu artırır.


Otomatik hücre yıkama sistemi 

Hettich Rotolavit II-S hücre yıkama santrifüjü, numuneler akım sitometrisine hazırlanırken rutin yıkama adımlarını otomatik olarak gerçekleştirir.


XF-1600 akım sitometresi 

XN Serisinin ödüllü Silent Design® özelliği, en yüksek seviyedeki klinik gereklilikler için bu 10 renkli akım sitometrisinin geliştirilmesinde standardı belirlemiştir.


Numune tüpü rotoru

Rotorumuz üç cihazın tamamında kullanılır ve hiç çaba gösterilmeden bir seferde 12 ya da 24 numune tüpünün sonraki adıma aktarılmasına olanak sağlar.


Antikor ve reaktif portföyü 

Tanı gereksinimlerinizi karşılayacak kusursuz paneli oluşturmak için yüksek kaliteli Sysmex CyFlow™ CE IVD ve RUO antikor reaktiflerinden oluşan geniş bir seçenek yelpazesinin yanı sıra seçilmiş lizis, fiksasyon ve geçirgenleştirme reaktifleri ve cihaz kurulum ve bakım reaktiflerimiz de bulunmaktadır.


Veri yönetimi ve analiz yazılımı

Özel yazılımlarımız, cihazlar arasındaki veri aktarımlarını kolaylaştırır ve LIS ile bağlantı olanağı sağlar. Tüm kullanıcılara hız ve basitlik sunan güçlü çevrimdışı analiz yazılımı, analiz ve raporlama süreçlerini düzene sokmak için ileri düzeyde veri analiz işlevsellikleri getirir.


Akım sitometrisi laboratuvarınızdaki mevcut süreçleri yerinde analiz ederek ve iş akışı danışmanlığı alanındaki uzmanlığımızı uygulayarak işlerinizi basitleştirmek ve standartlaştırmak, makul olan noktalara otomasyon eklemek ve bir yandan da gerektiğinde esnekliği korumak için en uygun çözümü üretebiliriz.

Klinik akım sitometrisi çözümlerimizi keşfedin.

İlgili bileşenler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel hazırlanmış ürün sayfalarına gidin.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.