Sysmex Turkey
Menu

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE)

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), üriner sistemdeki bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. İdrar, normalde steril bir biyolojik materyaldir; ancak üriner sisteme patojenlerin girişi ve bakterilerin çoğalması ile enfeksiyon gelişebilir. Çoğu durumda, bu patojenler üretradan mesaneye kadar taşınır[1]. Dünya çapında yılda 150 milyona yakın İYE’nin meydana geldiği raporlanmaktadır, bu da İYE’nin dünya çapında en sık görülen enfeksiyon türü olduğunu göstermektedir. Gelişen antimikrobiyal direncin oluşumuna İYE de en büyük etkenlerden birisidir. Bugün için İYE tedavisinde kullanılan antibiyotiklerden florokinolonun bazı ülkelerde ne yazık ki antimikrobiyal dirençten dolayı etkisiz kaldığı raporlanmaktadır[2].

Kadınlar erkeklere göre daha fazla risk grubundadır ve İYE’ye yakalananların sayısı, bütün enfeksiyon türlerine yakalananların neredeyse %25’ini oluşturmaktadır[3].

İdrar yolu enfeksiyonunu düşünmek için ilk bulguyu strip sonuçları size işaret edebilmektedir; nitrit ve lökosit esteraz pozitifliği bir belirteçtir ancak doğru ve güvenilir değildir çünkü yanlış negatif sonuçlar verebilir[4]. Tam idrar tahlili ile idrarın içerisindeki bakteri varlığına dikkate çekilebilir, ancak klinisyenin İYE düşünmesi için en etkili yol idrar kültürdür.

İdeal koşullarda, İYE’den şüphelenildiği durumlarda kültür istenir ve örnekler mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilir. İdrar kültürü sonucu, en erken 16 ila 24 saat sonunda çıkmaktadır, bu süre üremesiz örnekler için çok uzun olduğundan, şüpheli durumlarda ampirik antibiyotik tedavisine başlanmakta eğer sonuç üremesiz ise bu da gereksiz antibiyotik reçetelerine yol açmaktadır. Literatüre bakıldığında, İYE şüphesi ile laboratuvara gönderilen idrar kültürlerinin %80’inin üremesiz raporlandığı görülmektedir. Eğer üremesiz örnekleri doğru yönetebilirsek bu laboratuvar ve klinisyen için büyük bir kazanım olacaktır [5].

<1 dakikadan kısa sürede üremesiz idrar kültürlerini elemine edebileceğinizi düşünün…

Sysmex çözümlerinin laboratuvar iş akışınızı nasıl standardize edebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, UN-Serimize göz atınız.

Sources

[1] Flores-Mireles, A. L., Walker, J. N., Caparon, M., & Hultgren, S. J. (2015). Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. Nature reviews microbiology, 13(5), 269-284.

[2] World Health Organization. (2018) Antimicrobial Resistance. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

[3] Foxman, B. (2002). Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. The American journal of medicine, 113(1), 5-13.

[4] Mambatta, A. K., Jayalakshmi Jayarajan, V. L. R., Harini, S., Menon, S., & Kuppusamy, J. (2015). Reliability of dipstick assay in predicting urinary tract infection. Journal of family medicine and primary care, 4(2), 265.

[5] Fischer, V. (2019). Ein neuer Schritt zur schnelleren Urinanalytik. xtra, 50-52.

 

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.