Sysmex Turkey
Menu

RD-210

Nod durumu önemlidir

Daha ayırt edici bilgiler - Daha iyi tedavi kararlarını destekler

Lenf nodu durumu pek çok kanser türünde en önemli prognostik faktörlerden biri olduğu gibi, cerrahi ve tedavi kararlarında temel bir faktördür. Bu nedenle, lenf nodu dokusunun güvenilir ve doğru bir şekilde analiz edilmesi metastazların tespitinde hayati önem taşımaktadır.

Rutin histopatoloji uygulamasında yalnızca sınırlı miktarda doku analiz edildiğinden, gerçek metastatik yükü yansıtmayacak sınırlı düzeyde bilgi sağlanır.

OSNA – Tek Adımlı Nükleik Asit Amplifikasyonu (One Step Nucleic Acid Amplification) – Lenf nodu dokusunun tamamını analiz eden otomatize edilmiş moleküler tanı testidir. Reaksiyon, Sitokeratin 19 (CK19) mRNA ekspresyonun miktarının tespit edilmesine yönelik hızlı bir nükleik asit amplifikasyon teknolojisine (RT-LAMP*) dayanmaktadır. CK19 epitel hücresi belirtecidir ve normalde lenf nodu dokusunda mevcut değildir. CK19 mRNA'nın ekspresyon hızı, metastatik odakların büyüklüğü ile korelasyon gösterir.
 

OSNA – Avantajlar

Üstün tanısal bilgi

  • Lenf nodunun tamamının analiz edilmesi yoluyla metastatik yükün daha doğru biçimde belirlenmesi
  • Lenf nodu durumunun standardize, objektif değerlendirmesi

Güvence

  • Doğru cerrahi/cerrahi-dışı yaklaşım bakımından optimum bir karar verme süreci için sonuçların hızlı elde edilebilmesi
  • Tedavi seçiminde güvenilir bir dayanak noktası olarak güvenli evreleme

Hastanın yaşam kalitesi

  • Sıradaki tedavi önlemlerine daha erken başlanabilir
  • Daha kısa bekleme süresi ve hasta stresinde azalma


* RT-LAMP = Ters transkriptaz loop-aracılı izotermal amplifikasyon; Eiken Chemical CO., LTD ile anlaşma uyarınca lisanslıdır.
 

Features

Meme Kanseri için OSNA

OSNA'yı seçin ve tedavi kararınızı kişiselleştirin

100’den fazla yayın, meme kanseri hastalarında OSNA ve CK19 kopya sayısı kullanımının klinik yararlılığı hakkında kanıt sağlamaktadır. Konvansiyonel patoloji değerlendirmesinin ötesinde CK19’un prediktif ve prognostik bilgi sağladığını yayınlar göstermektedir. Bu durum, daha az invaziv girişim yapılmasına, daha kişiselleştirilmiş tedavi uygulanmasına yardımcı olur ve hastaların yaşam kalitesini artırır.

Rutin kullanımda OSNA Meme Kanseri

OSNA test prosedürünün verimliliği dünya çapında birçok klinik çalışmada doğrulanmıştır. Bu çalışmalarda yöntem, değişken lenf nodu doku örneklerinin son derece ayırt edici histopatolojik işlemler ile karşılaştırılmıştır.

Çok merkezli çalışmalarla histolojik bulgulara kıyasla OSNA testinin %95'in üzerinde spesifite, konkordans ve hassasiyeti kanıtlanmıştır.

Rutin kullanıcılar tarafından birçok yayın yapılmış olup bu kullanıcılar OSNA'nın diğer avantajlarının yanı sıra yöntemin karşılaştırılabilirliğini ve ikincil işlemlerden kaçınma avantajını açıklamaktadır.

Mevcut hasta sonuçlarında yapılan değerlendirmeler OSNA sonucu ile aksiller lenf nodu durumu arasında bir korelasyon olduğunu göstermektedir. CK19 mRNA kopya sayısının daha ileri pozitif aksiller lenf nodu risklerinin tahmin edilmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir parametre olduğu gösterilmiştir. Kullanıcılar diğer prognostik faktörler ile birlikte CK19 kopya numarasından nod durumunu tahmin etmek amacıyla şimdiden istatistiksel hesaplama modelleri (nomogramlar) geliştirmeye başlamıştır.

Bu husus pozitif sentinel nodları olan hastalarda alınan tedavi önlemleri üzerinde önemli bir etkisi olan daha yeni çalışma sonuçları bakımından özellikle önemlidir. Dolayısıyla, lenf nodu tutulumu çok düşük olan meme kanserinin çok erken aşamasındaki kadınlar (sadece mikrometastazlar, en fazla 2 pozitif sentinel nodu) için aksiller lenf nodu disseksiyonu (ALND) yapılmasına gerek yoktur.

OSNA sonucu, en iyi tedavi kararının belirlenmesinde ve bu hasta grubunun seçilmesinde ikna edici bir parametredir.

Kolorektal Kanser için OSNACancer

Daha güvenilir evreleme için OSNA'yı tercih edin ve anında tedavi kararları alın

Lenf nodu analizi genelde klasik histopatoloji yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bu süreçte, lenf nodu sadece t düzeyde analiz edilir ve büyük miktarda doku analiz edilmeden kalır. Sonuçta, metastazlar tespit edilemeyebilir ve yanlış negatif sonuçlara ve hastalar açısından daha yüksek rekürens riskine yol açabilir.

OSNA ise lenf nodunun tamamını analiz ederek hiçbir metastazı gözünüzden kaçırmadığınızdan emin olmanızı sağlar ve dolayısıyla hastalarda doğru evreleme imkânı ve tedavi kararlarınız için daha güvenilir bir dayanak noktası sunar.

Yapılan çalışmalarda OSNA ile pN0 hastalarında lenf nodu analizinin standart histolojik yönteme kıyasla yaklaşık %25 yukarı evreleme oranı sağladığı gösterilmiştir. Dolayısıyla bu hastaların tedavileri bu doğrultuda ayarlanabilmiştir.

Rutin kullanımda OSNA CC – klinik çalışmalar

Yapılan çalışmalarda OSNA ile pN0 hastalarında lenf nodu analizinin standart histolojik yönteme kıyasla yaklaşık %25 yukarı evreleme oranı sağladığı gösterilmiştir. Dolayısıyla bu hastaların tedavileri bu doğrultuda ayarlanabilmiştir.

Gastrik Kanser için OSNA

Sentinel konsepti kullanıldığında cerrahi gereksinimi genellikle azaltılır. Bu durum gastrik kanser dâhil birçok farklı kanser türü için geçerlidir. Gastrik kanserin erken evrelerinde, olguların yaklaşık %10-16'sında lenf nodu metastazı meydana gelmektedir. Bu nedenle, bu hastalar için cerrahi genelde gerekli değildir. İntraoperatif OSNA sonucu daha ileri lenf nodu disseksiyonunun yapılıp yapılmayacağına anında karar vermenizde destek olabilir.

Yayınlar

Lütfen yayın listemize göz atın

İletişim

Sysmex Turkey

Diagnostik Sistemleri Limited Sirketi

Maslak Office Building

Maslak Mh. Sümer Sk No:4 Kat:16

34485 Sarıyer İstanbul, Türkiye

+90 216 681 66 00 (30 hat)

+90 216 680 60 00

Explore more

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.