Sysmex Turkey
Menu

CALiaGold

Kalprotektin, nötrofil granülositlerinin bağırsak mukozasında degranülasyonundan kaynaklı gastrointestinal (GI) enflamasyon vakalarında salınır. Fekal materyalde birikir ve aşırı derecede stabil olup, vücuttan atılır.

Fekal kalprotektin (fCAL) testi, lokalize enflamasyonun değerlendirilmesi için non-invaziv bir seçenek sunar; bağırsak enflamasyonunun tespiti için çok hassastır ve bundan dolayı iltihabi bağırsak hastalığına (IBD) karşı irritabl bağırsak sendromunun (IBS) ayırıcı tanısının yapılmasına yardımcı olur. fCAL, hem daha hassas hem de daha spesifik olduğu için C-reaktif proteini (CRP) veya eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) gibi genel enflamasyon markörlerinden daha iyi sonuçlar vermekte, performans göstermektedir.

CALiaGold, insan gaitasındaki kalprotektin ölçümü için Sentinel Diagnostics’ FIT ürün gamındaki yeni bir tahlildir. CALiaGold, SENTiFIT 270 Analizöründe fekal kalprotektinin otomatik miktar tayini için partikül destekli türbidimetrik immünoassay’dır (PETIA).

CALiaGold; hastalara, klinisyenlere ve laboratuar uzmanlarına gerçek kolaylık sağlar. SENTiFIT 270 Analizöründeki CALiaGold, otomatik fekal kalprotektin miktar tayini için en kolay ve hızlı prosedürdür.  
 

Laboratuar için avantajları  

  • Kolay, hijyenik, güvenli – Standartlaştırılmış numune alma ve kalprotektin ekstraksiyonu için delinebilir 2’si 1 arada konsept tüpü. 28ºC’ye kadar 3 gün boyunca ve 2-8ºC arasında 6 gün boyunca stabil kalprotektin.
  • Basit ve güvenilir – numune alımından analiz işlemine kadar. Başka numune manipülasyonu gerektirmez; özel bir ekstraksiyon cihazı kullanılması ihtiyacını ortadan kaldırır.  
  • Hızlı – Kullanıma hazır reaktifler. Tüp etiketindeki barkod sayesinde hastalar kolayca tanımlanır. İlk sonuç 12 dakikada ve sonraki sonuçlar her 13 saniyede çıkar.  

CALiaGold® ve SENTiFIT®, çeşitli ülkelerde geçerli markalar olup, Sentinel CH. SpA. şirketine münhasıran lisanslıdır. www.sentineldiagnostics.com

Daha fazlasını keşfet

Klinik değer

IBD/IBS ayırıcı tanı

  • Negatif fCAL => düşük bağırsak enflamasyonu olma ihtimali (yüksek negatif prediktif değer, NPV), tanı olarak IBD’yi hariç tutar.
  • Yüksek fCAL => GI enflamasyonu varlığı ile tutarlı, endoskopi ve histoloji ile ayrıntılı inceleme gerektirir. IBD tanısını koymak ya da dışlamak için hiçbir test tek başına yeterince spesifik değildir. 

Hastalık aktivitesi

  • fCAL seviyelerinin normalleşmesi, etkin tedavinin ve mukozal iyileşmenin sağlanmasının bir indikatörü olabilir. 

Prognostik

  • Yükselen fCAL, IBD’nin oluşması çok muhtemel klinik relapsını öngörebilir ve böylece tedavinin derhal başlatılmasını sağlar. 

fCAL, kolonoskopi kaynaklarının yönetiminde etkili olabilir; hastalık aktivitesinin ve tedaviye olan yanıtın izlenmesinde non-invaziv ve doğru bir tahlil olduğu görülmektedir ve klinik relapslar için prognostik bir araç işlevi görebilmektedir. 

İletişim
You have a question and would like to get in touch with our experts? We look forward to receiving your enquiry.

Sysmex Türkiye

Diagnostik Sistemleri Limited Sirketi

Maslak Office Building

Maslak Mh. Sümer Sk No:4 Kat:16

34485 Sarıyer İstanbul, Türkiye

+90 216 681 66 00 (30 hat)

+90 216 680 60 00

Daha fazlasını keşfet

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.