Sysmex Turkey
Menu

AKCİĞER KANSERİNDE OSNA

Cerrahi işlem, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde (NSCLC), erken evre hastalar için en iyi iyileşme şansı olmayı sürdürmektedir. Ancak, cerrahi sonrasında bu hastalarda %30’a varan oranlarda rekürensler yaşanmaktadır [1]. Bu kısmen nodun sadece küçük bir bölümünün analiz edildiği standart histolojide kaçırılan, lenf nodlarındaki gizli okült metastazlardan kaynaklanır [2]. Nod durumu hasta sağ kalım süresini belirlediğinden ve intra-operatif ve post-operatif tedavi kararlarına yön verdiğinden, bu durum önemli bir endişe kaynağıdır. Ayrıca, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek ve yetersiz pulmoner ve kardiyak fonksiyon gibi komorbiditeleri azaltmak amacıyla klinik trend, cerrahi tedavinin azaltılması yönünde ilerlemektedir.

Histopatolojik yöntemlerin aksine, OSNA (tek adımlı nükleik asit amplifikasyonu) hızlı bir moleküler tam nod analizini mümkün kılar. Bu yöntem, akciğer kanserinin en yaygın alt tiplerinde nod evreleme ve prognoz doğruluğunun yanı sıra kişiselleştirilmiş, tamamen bilgiye dayalı tedavi kararları için geliştirilmiş bir dayanak noktası sağlar [3]. Hızlı ve doğru intra-operatif evreleme sayesinde, OSNA akciğer kanserinde daha önceden marjinal ve sentinel lenf nodu biyopsisi uygulamış olan öncü göğüs cerrahlarının ve patologların nod-negatif olgularda eksizyon radikalitesini (akciğer dokusu ve lenf nodları) azaltabilmesini sağlayabilir.

OSNA, lenf nodundaki metastaz yükünü yansıtan CK19 mRNA ekspresyonun miktarını tespit ederek bir moleküler analiz sunar. Akciğer kanserindeki yüksek ekspresyonlu çeşitli belirteçler arasında, CK19’un lenf nodu metastazlarını tespit etmede en üstün performansa sahip olduğu bildirilmiştir [4]. OSNA konvansiyonel histolojiyle karşılaştırılmış ve sonuçta yüksek uyuma konkordans (%96,2) ve hassasiyete sensitiviteye (%100) sahip olduğu belirlenmiştir [5-6]. OSNA, histolojiden daha fazla LN metastazını tespit ederek hastaların %22’sinde daha yüksek bir pTNM evresini sağlamıştır [7].

OSNA – üstün tanısal bilgi

  • Patologların metastazları gözden kaçırmamaları için güven
  • Cerrahi sırasında anlık acil ve tamamen bilgiye dayalı kararlara önceden olanak sağlar
  • Kişiselleştirilmiş tedavi kararları için geliştirilmiş bir dayanak noktası sunar

Referanslar

[1] Franco et al. (2008): Detection of micrometastases in pN0 non-small cell lung cancer: an alternative method combining tissue microarray and immunohistochemistry. J Bras Pneumo.
[2] Rusch et al. (2011): Occult metastases in lymph nodes predict survival in resectable non-small-cell lung cancer: Report of the ACOSOG Z0040 trial. J Clin Oncol.
[3] Adenocarcinoma and Squamous cells carcinoma as described in the OSNA IFU (version 1909)
[4] Inoue et al. (2012): An accurate and rapid detection of lymph node metastasis in non-small cell lung cancer patients based on one-step nucleic acid amplification assay. Lung Cancer.
[5] Pérez et al. (2019): Detection of lymph node metastasis in lung cancer patients using a one-step nucleic acid amplification assay: a single-centre prospective study. J Transl Med.
[6] Hayama et al. (2014): One-step nucleic acid amplification for detection of lymph node metastasis in lung cancer. Ann Thorac Cardiovasc Surg.
[7] Vodicka et al. (2018): A more sensitive detection of micrometastases of NSCLC in lymph nodes using the one-step acid amplification (OSNA) method. J Surg Oncol.

Daha fazlasını keşfet

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.