Sysmex Turkey
Menu

Laboratuvar ekonomisi

Laboratuvarlar, sağlık bakım bütçesinin sadece % 3-5’ini tükettiği halde teşhis veya hasta tedavileri ile ilgili hasta yönetim süreçlerinin %90’ından fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Gelişmiş klinik parametreler kullanılarak mükemmel bilimsel laboratuvar desteği sağlanması, maliyetleri düşürür ve hasta rahatsızlığını azaltır.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.