Sysmex Turkey
Menu

Spermatozoa (SPERM)

Spermatozoa, motilite için flagellum içeren oval ila armut biçimindeki hücrelerdir. İdrar örneklerinde, spermatozoa genelde klinik anlamlılık olmaksızın bir kontaminasyonu gösterir, ancak bir miktar adli değeri olabilir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.