Sysmex Turkey
Menu

Retikülosit hemoglobin eşdeğeri - RET-He

RET-He - Retikülosit hemoglobin eşdeğeri nedir?

RET-He veya retikülosit hemoglobin eşdeğeri olarak da bilinen retikülositlerin hemoglobin içeriği ölçümü, demir eksikliği anemisi teşhis ve tedavi takibinin bir yoludur. RET-He demir durumundaki değişiklikleri saptamanın en hızlı yoludur. Kırmızı kan hücreleri 120 günlük bir ömre sahip olduklarından, demir eksikliklerini ve eritropoez demir durumundaki değişiklikleri tespit etmede; HGB, MCV, MCH gibi klasik hematolojik parametreleri kullanmak veya hipokromik kırmızı kan hücrelerini (HYPO-He) ölçmek göreceli olarak daha geç sonuç alınmasına sebep olacaktır.

Reticulocytes, the precursors of mature red blood cells, are swept into the blood stream from the bone marrow and usually mature over the course of two to four days. Measuring the number of reticulocytes is therefore a quick measure of ‘quantity’ in erythropoiesis in the marrow. Measuring the haemoglobin content of the reticulocytes means you can look at the current iron supply to erythropoiesis and judge the ‘quality’ of the cells. This lets you detect changes in iron status far earlier than through the haemoglobin content of mature red blood cells.

RET-He neden daha etkili bir belirteç?

Genel olarak, fonksiyonel demir eksikliği, eritropoez için kemik iliğinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar hızlı şekilde demir salınamaması anlamına gelir. Bu durum vücudun yeterli demir deposu olsa dahi oluşabilir. Retikülosit hemoglobin içeriğinin, hemoglobinin biyosentezi için fiilen kullanılan demirin doğrudan bir değerlendirmesi olarak ölçülmesi, eritropoez için yeterli demir olup olmadığını gösterebilmektedir. Eritropoezin “kalitesinin” anlık görüntüsünü alır ve demir eksikliği hastalıklarını teşhis etmek ve izlemek için önemli bir araçtır.

Serum demiri, transferrin veya ferritin gibi demir durumunu değerlendirmek için kullanılan geleneksel biyokimyasal belirteçler; akut faz cevap kaynaklı enflamasyon sırasında veya diğer pek çok ciddi hastalığın varlığında, sonuçların klinik olarak yorumlanmasının zor veya imkansız olduğu çok ciddi bir şekilde etkilenebilir.

Örneğin, düşük ferritin seviyeleri kesin olarak demir eksikliğini gösterirken, normal veya yüksek seviyeler demirin biyoyararlanımı hakkında herhangi bir sonuca varmanıza izin vermez. Romatoid artrit gibi kronik hastalıkların varlığında, ayrıca karaciğer hasarı, tümörler veya kronik böbrek hastalığının varlığında, fonksiyonel demir eksikliği durumunda ferritin de yükselebilir.


Faydaları

Ret-He parametresinin klinik uygulamalardaki faydası kanıtlanmıştır ve gelişmiş hematolojik incelemelerde yerleşik bir parametre haline gelmiştir. Retikülosit hemoglobin içeriği (RET-He) ’Avrupa En İyi Uygulama Rehberi (EBPG), Amerikan Ulusal Böbrek Vakfı Böbrek Hastalığı Sonuç Kalite Girişimi (NKF KDOQI) gibi nefroloji rehberlerinde önerilmektedir.

Ret-He:

  • Eritropoezde en uygun demir kullanılabilirliği göstergesi olarak kabul edilmiştir.
  • RET-He ve RET # birlikte klinisyenlerin immatür RBC fraksiyonunun hem niteliği hem de miktarı hakkında sonuç çıkarmasına olanak sağlar.
  • Hastalık için erken belirteçtir - klinik kimya belirteçlerinden daha erken!
  • Hızlı, ucuz ve pratik!

RET-He’den kim / hangi kuruluşlar yararlanır?

Anemi, çeşitli hastalıkların yaygın semptomu ve eritrosit hastalıklarının en az önemsenen kırmızı kan hücresi hastalıklarından birisidir. Sonuç olarak, hastaların eritropoetik durum bilgisini almak önemli olabilir. RET kanalına sahip tüm analizörlerimiz, RET-He sonucunu raporlanabilir olarak sunar.

  • Genellikle paralel olarak ilerleyen anemiden muzdarip oldukları için nefrolojik (böbrek) rahatsızlığı olan hastalar için kullanılır. Bu nedenle nefroloji bölümü veya diyaliz merkezlerinden gelen hastaların test profillerine bu parametreyi de eklemek özellikle önemlidir.
  • Ret-He, kronik hastalık anemisi (KHA) olan hastalar için önemlidir. Kronik enflamatuar süreci, kronik enfeksiyonu veya malignitesi olan herhangi bir hastada KHA gelişebilir.
  • Demir eksikliği anemili (DEA) hastalar da fayda sağlayacaktır. DEA yaygın şekilde gözlenmektedir, teşhisi gecikebilir ve hasta çeşitliliği yaygındır. Bazı pediatrik hastalar, gelişim çağında olmaları dolayısıyla DEA oluşumuna açıktır.

Ret-He kullanımı

RET-He tek başına, demirin şu andaki biyoyararlanımı hakkında bilgi verir - düşük bir değer, demirin yoksun olduğu veya eritropoez için demirin biyolojik olarak bulunmadığı anlamına gelir. Ferritin ile birlikte kullanılır. Ferritin, hastalıkların akut fazı boyunca arttığından, enflamasyon ihtimali elenmelidir ör. CRP.

  • Düşük RET-He değeri ile birlikte yüksek veya normal ferritin değeri, fonksiyonel demir eksikliği önerebilir
  • Düşük ferritin değerleri düşük RET-He ile birlikte klasik bir demir eksikliği gösterir.
  • RET-He, eritropoietin (EPO) ve / veya IV demir tedavisini izlemek için kullanılır. Değer artarsa tedavinin olumlu bir etkisi olduğunu gösterir.

RBC-He ve Delta-He

RET-He retikülositlerdeki hemoglobin içeriğinin bir ölçüsü olsa da yeni tanı parametresi RBC-He, olgun kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin içeriği hakkında bilgi verir. Delta-He parametresi bu iki parametre arasındaki farkın matematiksel olarak hesaplanmasına dayanır.

Normal aralığın üzerindeki Delta-He değerleri, örneğin EPO ve / veya demir terapisinden sonra, eritropoezde bir iyileşmeyi gösterir. Buna karşılık, Delta-He değerleri uzun süre normal aralığın altında olduğunda bu durum da anemi başlangıcına işaret edebilir.


Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.