Sysmex Turkey
Menu

Mikrositik (MicroR) ve makrositik (MacroR) kırmızı kan hücresi popülasyonları

Neden mikrositik (Mikro) ve makrositik (Makro)?

Miyelodisplastik sendrom gibi bazı hastalıklarda, hastaların referans aralığında olan MCV değerlerine sahip olduğu vakalar bulunmaktadır. Bu gibi hastalarda incelendiğinde MicroR veya MacroR parametrelerinde artış olduğu görülmektedir. MicroR ve MacroR parametreleri bu nedenle aneminin olası nedenlerini daraltmak için kullanılabilmektedir.

MicroR ve MacroR parametreleri, XN-Serisi sistemlerin CBC analiz profilinde tam kan sayımı (CBC) ile raporlayabildiği yeni diagnostik parametrelerdir. 

Mikrositik (Mikro) ve makrositik (Makro) nasıl ölçülür?

Kırmızı kan hücreleri (RBC) ve trombositler (PLT), hidrodinamik odaklama DC (doğru akım) dedeksiyon yöntemi kullanılarak RBC/PLT ölçüm kanalında sayılır. Hidrodinamik odaklama, hücrelerin detektörden tek tek geçmesi için kullanılır ve elde edilen RBC boyut dağılımı neredeyse Gauss dağılımını gösterir.

MicroR ve MacroR parametreleri için değerler RBC histogramının her iki ucundan elde edilir. Mikrositik RBC'li numunelerin RBC histogramları sola doğru kayma gösterir ve küçük boyutlu RBC popülasyonundaki artış nedeniyle sıklıkla solda omuz görülür. Buna karşılık, makrositik RBC'li örnekler sağda doğru eğim sergileyen histogramlar üretir. Histogramın alt ve üst alanında iki ayrı diskriminatör uygulayarak, mikrositik ve makrositik eritrosit popülasyonu belirlenebilir ve elde edilen parametreler, mikrositik (MicroR) ve makrositik popülasyonları (MakroR) tüm eritrosit popülasyonunun yüzdesi olarak yansıtır.Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.