Sysmex Turkey
Menu

Lökosit (WBC)

Lökositler (çoğunlukla nötrofiller) 10-15 µm çapında genellikle küre biçimindeki hücrelerdir. İdrarda lökosit varlığı olan piyüri, idrar yollarında ve böbreklerde bakteriyel ve bakteriyel olmayan enfeksiyonların yanı sıra örneğin taş oluşumu bağlamında enflamasyon veya lezyonları da gösterebilir.

Lökosit kümeleri

‘Lökosit kümeleri’ ifadesi, tekil WBC'lerin birikerek daha büyük kümeler oluşturmasını tanımlar. WBC adezyonu, immünolojik bir yanıt bağlamında hücrelerin aktivasyonunun bir sonucu olduğundan, WBC kümeleri enflammatuar veya enfeksiyöz rahatsızlıkların göstergesidir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.