Sysmex Turkey
Menu

Hipo-hemoglobine kırmızı hücrelerin (HYPO-He) ve hiper-hemoglobine kırmızı hücrelerin (HYPER-He) yüzdesi

HYPO-He ve HYPER-He ne için kullanılır?

Diğer parametrelerle birlikte, HYPO-He demir eksikliği anemisi ile talasemiyi ayırt etmek için RBC endekslerinde kullanılır.

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu (EBPG), Amerikan Ulusal Böbrek Vakfı - Böbrek Hastalığı Sonuç Kalite Girişimi (NKF KDOQI) gibi nefroloji rehberlerinde HYPO-He ve MicroR parametrelerinin kullanımı önerilmektedir.

HYPO-He ve HYPER-He nasıl belirlenir?

HYPO-He ve HYPER-He, retikülosit (RET) kanalından alınan parametrelerdir. Yüksek açılı ileri saçılım (FSC) sinyali baz alınarak hesaplanabilen tüm olgun RBC'lerin hemoglobin içeriğinden (RBC-He) elde edilir. FSC sinyali, tescilli bir algoritma kullanılarak pikograma (pg) dönüştürülür ve sağlıklı bireylerde ortaya çıkan RBC-He değeri, ortalama hücresel hemoglobin (MCH) değeri ile uyum göstermektedir. Daha sonra, bu RBC-He değeri HYPO-He ve HYPER-He'yi belirlemek için kullanılır.

HYPO-He, 17 pg'dan düşük hücresel hemoglobin içeriğine sahip RBC’lerin yüzdesidir, HYPER-He ise 49 pg'dan yüksek hücresel hemoglobin içeriğine sahip RBC’lerin yüzdesidir.HYPO-He ve HYPER-He, RET kanalına sahip XN-Serisi sistemlerde diagnostik parametrelerdir.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.