Sysmex Turkey
Menu

Eritrositler (RBC)

Eritrositler 6-10 µm çapında olup bikonkav, disk biçiminde görünüme sahiptir ve çekirdek veya nükleik asit içeriği içermez.

İdrarda eritrosit varlığı (hematüri), hücre morfolojisine bağlı olarak glomerüler ve glomerüler olmayan hematüri olarak ikiye ayrılır. Glomerüler hematüri; glomerülonefrit ve kan-idrar bariyerinde hasar göstergesi olabilir. Glomerüler olmayan hematüri ise kateterlere ya da böbrek taşlarına bağlı olan veya İYE gibi enfeksiyöz ve enflammatuar rahatsızlıklardan kaynaklanan mikro-kanamaları gösterir.

Parametre Tanımlamaları

Parçalanmamış eritrositler

Parçalanmamış eritrositler, total eritrositler içindeki sağlam eritrositlerin oranını temsil eder.

Parçalanmış eritrositler

Hayalet RBC olarak da bilinen parçalanmış eritrositler, eritrositlerin herhangi bir biyolojik fonksiyonu olmayan membran kalıntılarıdır. Bu hücreler, klirens öncesinde RBC yaşam döngüsündeki son adımı temsil ederler. İdrarda ise parçalanmış RBC'ler ön analizdeki bir artefakttır.

Küçük eritrositler

Mikrositler olarak da bilinen küçük eritrositler, 5 µm'den daha küçük çaplarıyla eritrosit popülasyonunun bir bölümünü oluşturur. Küçük RBC, glomerülonefrit varlığını gösterebilir.

Büyük eritrositler

Büyük eritrositler 10 µm'den daha büyük çaplarıyla eritrosit popülasyonunun bir bölümünü oluşturur. Büyük RBC, hipoozmotik idrar kompozisyonu ve pH değişkenliğini gösterebilir.

Parametre Tanımlamaları

İzomorfik eritrositler

Bu hücreler mevcut olduğunda, kateterler ya da taş oluşumu gibi durumlara bağlı enfeksiyonlar, enflamasyonlar veya iritasyonlardan kaynaklanan hematüri bağlamında idrar yolları boyunca kanama şüpheleri olabilir.

Dismorfik eritrositler

Bu hücreler mevcut olduğunda, örneğin kronik böbrek hastalığı bağlamında glomerüler hasarın göstergesi olan, glomerüler kökenli hematüri şüphesi olabilir.

Karışık eritrositler

Hematüri bağlamında, izomorfik ve dismorfik eritrositlerin varlığı.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.