Sysmex Turkey
Menu

Epitelyal hücreler

Epiteldeki epitelyal hücreler, vücutlarımızın yüzey bariyeridir. Ürotelyum, epitelyal hücreler tarafından oluşturulan özel bir epitelyum olan idrar yollarının iç zarını oluşturur. Sağlıklı bir kişide, idrarda az sayıda epitelyal hücre mevcut olabilir. Ancak, idrarda yüksek epitelyal hücre sayısı enflamasyon veya enfeksiyon, idrar yolları enfeksiyonu veya örnek kontaminasyonunun bir işareti olabilir.

İdrarda bulunabilen üç tip epitelyal hücre vardır:

  • Skuamöz epiteller: Bunlar tipik olarak idrar yolunda bulunan ve idrara dökülen düz, pul benzeri hücrelerdir. Vajina ve üretradan gelirler ve kadın idrarında bulunan en yaygın hücrelerdir.
  • Transizyonel epiteller: Bunlar mesanenin iç yüzeyinde bulunan ve mesanenin dolması/boşalmasına uyum sağlamak için esneyebilen hücrelerdir. Erkek üretrası ve renal pelvis arasındaki herhangi bir yerden gelebildikleri için erkek idrarında daha yaygındırlar.
  • Böbrek epitelleri: Bunlar böbreklerin renal tübüllerinde bulunan ve atık ürünleri uzaklaştırmak için kanı filtreleme sürecinde yer alan hücrelerdir. Bu hücrelerin sayısının artması bir böbrek rahatsızlığına işaret edebilir.

Skuamöz epitelyal hücreler (Squa.EC)

Skuamöz epitelyal hücreler 20-100 µm çapında olup ürotelyum içerisinde yüzeysel, ara veya derin katman konumlarına bağlı olarak çekirdeği merkezde veya merkezin biraz dışında olan çok kenarlı ya da yuvarlak biçimdedir. Squa.EC, üretranın ürotelyumunu, vulvayı ve üreme sistemini oluşturur. İdrarda Squa.EC varlığı, üretritin veya taş oluşumuna ya da kateterizasyona bağlı yaralanmanın göstergesi olabilir. Pek çok olguda, bir kontaminasyon olarak değerlendirilebilmektedir.

Skuamöz olmayan epitelyal hücreler (Non SEC)

Skuamöz olmayan epitelyal hücreler 15-30 µm çapında olup çekirdeği merkezde veya merkezin biraz dışında açılı biçimdedir. Non SEC hücreler üretranın epitelyumunu, prostat bezini ve uterin serviksi kaplar. Non SEC hücreler üretrit ve mekanik yaralanmayı gösterebildiği gibi, menstrüasyonun bir yan etkisi de olabilir.

Geçici epitelyal hücreler (Tran.EC)

Geçici epitelyal hücreler 15-150 µm çapında olup epitelyum içerisindeki yüzeysel, ara veya derin katman konumlarına bağlı olarak çekirdeği merkezde veya merkezin biraz dışında olan çokgen ya da açılı biçimdedir. Tran.EC, çok katmanlı ürotelyumu oluşturur, renal pelvis, böbrek kaliksi, üreter, mesane ve üretrayı kaplar. İdrarda Tran.EC varlığı, taş oluşumuna ya da kateterizasyona bağlı yaralanma, enflamasyon veya maligniteyi işaret edebilir.

Renal tübüler epitelyal hücreler (RTEC)

Renal tübüler epitelyal hücreler 10-30 µm çapında olup eksantrik bir çekirdekle çeşitli biçimlerde görülebilir. RTEC'ler tek katmanlı epitelyumu oluşturur ve proksimal renal tübül, Henle kulbu, distal renal tübül, toplayıcı kanallar ve renal papillayı kaplar. RTEC'ler bakteriüri bağlamında böbrek hasarı veya üst idrar yolları enfeksiyonlarını gösterebilir.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.