Sysmex Turkey
Menu

Çekirdekli kırmızı kan hücreleri - NRBC

Neden NRBC sayımı?

Çekirdekli kırmızı kan hücrelerinin (NRBC) lenfositlerinkine benzer bir büyüklüğü ve çekirdeği vardır. Sonuç olarak, birçok kan sayım cihazı NRBC'yi yanlış sınıflandırır ve toplam lökosit (WBC) ve lenfosit sayımlarının hatalı olmasına yol açar. Genellikle periferik yayma değerlendirmesi gerektiren bu tarz durumlar dolayısıyla NRBC’lerin manuel sayılması ve total lökosit ve lenfosit sayılarının hesaplanarak düzeltilmesi gerekmektedir. Bu pahalı, sıkıcı ve hataya açık bir prosedürdür.

Bu gibi olumlu senaryolar dışında kalan diğer vakalrda ise numune sonucu bir yayma değerlendirme uyarısı vermez. Bu durumlarda NRBC tespit edilemeyebilir ve toplam lökosit ve lenfosit sayısı yanlış yüksek olarak raporlanabilir. Bazı kesimler hala otomatik NRBC sayımının yalnızca lökosit ve lenfosit sonuçlarını düzeltmenin bir yolu olduğunu düşünmektedir. Buna rağmen NRBC sayımının klinik değeri hatalı lökosşt sonuçlarını düzeltmenin çok ötesine geçmektedir.

NRBC sayısı önemli klinik değere sahiptir

NRBC'ler, eritropoietik aktivitedeki aşırı artışların bir yansıması olarak görülür. Örneğin, akut hemolitik ataklar ve ciddi hipoksik stres ya da hematolojik bir malignite sonucu. Bu birçok lösemiyi ve miyelodisplastik sendromu ve bazı lenfomaları içerir.

NRBC, talasemi sendromlarında, katı tümörlerin kemik iliği metastazlarında, ekstramedüller hemapoezde ve sepsis gibi diğer hematopoetik stres koşullarında veya şiddetli hemorajilerde de görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda, onların varlığı, hastalığın ciddiyeti ile oldukça ilişkilidir. Periferik kanda NRBC varlığının varlığı ve süresinin, çeşitli hematolojik ve hematolojik olmayan hastalıklarda kötü prognoz ile ilişkili olduğu gözlenmiştir.


Sysmex’ten güvenilir NRBC sayımı

Sysmex kan sayım sistemleri hem yüksek hem de düşük sayımlar için doğruluğu yüksek gelişmiş NRBC sayımı sağlar. Bu doğruluk gereklidir çünkü:

  • Yenidoğan ve yüksek NRBC sonucu görülen diğer numunelerde WBC sayımının düzeltilmesi gerekir
  • Erişkin numunelerinde oldukça düşük gözlenen NRBC sayısı bile anlamlı olabilir.

NRBC tespiti için ayrı bir reaktif kullanıldığı için, hücrelerin bir uyarı mesajı ile belirtilmesinin yerine gerçek sayıları verilebilmektedir. NRBC sayımı hızlı ve ucuzdur ve son seviye XN-Serisi sistemlerimiz ile her analize dahil edilmiştir. X-Class cihazlarımızda gerekli durumlarda istek yapılması dahilinde gerçekleştirilebilir. NRBC, % (100 WBC başına) ve # (µL başına) olarak rapor edilir.

NRBC sayımı kullanmanın yararı nedir?

  • Yenidoğan ve pediatrik bölümlerden veya özel pediatrik kliniklerden hastalar

NRBC sayımı yenidoğanlarda ve genç bebeklerde sıklıkla kullanılır. Bu hastalarda, NRBC sayısının yüksekliği fizyolojik olarak oluşabilir - prematüre bebeklerde 100 NRBC / 100 WBC'ye kadar görülmesi normaldir - ve WBC sonuçlarını düzeltmek için kullanılır.

  • Şiddetli anemi / transfüzyon ihtiyacı olan hastalar

Talasemi veya orak hücre anemisi olan hastalar, özellikle yüksek NRBC sayılarına sahip olduklarından özellikle NRBC takibinden yararlanılır. NRBC sonucu ayırıcı tanı için önemlidir ve transfüzyon ihtiyaçlarını belirlemek için hasta takibini desteklemektedir.

  • Tüm YBÜ hastaları

NRBC tespiti, yukarıda anlatıldığı gibi hastada artan mortalite riskinin göstergesidir. Şiddetli enfeksiyon, hipoksi veya şiddetli akut kanama gibi hematopoetik stres üreten herhangi bir durumu olan hastaların belirtecidir, çünkü bu durumlar da perifer kandaki NRBC varlığına yol açabilir.


NRBC'nin rutinde kullanımı

Sağlıklı yetişkin hastalarda, kan sayımından gelen otomatik NRBC sonucu sıfır olmalıdır! Mükemmel sağlık durumu bulunmayanlarda, NRBC sayımının en önemli yararı, WBC sayısındaki hatalı değerleri düzeltilmesidir. Bu, özellikle sepsis ve düşük WBC sayıları olan yenidoğan hastalarda yanlış tanı ve tedaviye yol açabilir. Ek olarak, tüm pediatrik ve neonatal örnekler için NRBC sayımı rutin olarak test isteğine dahil edilmelidir. Hastaların özel dikkat ve tedaviye ihtiyaç duyup duymadığını gösterebileceği için ağır durumdaki yetişkin hastalar için şiddetle tavsiye edilir.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Bilgi

Ziyaretçilerimize bu internet sitesinin sadece sağlık uzmanları (*) için olduğunu bildirmek isteriz.
Lütfen bir sağlık uzmanı olduğunuzu teyit edin (*)

(*)Sağlık meslek mensubu, tıp, diş hekimliği gibi sağlık alanlarında eğitim almış ve yetkilendirilmiş kişiler ile bu alanda çalışan diğer meslek mensuplarını kapsar.

Bize müsaade.

Bu site yalnızca 'Profesyoneller' içindir. Bu sayfayı görüntüleme yetkiniz yok.