Sysmex Turkey
Menu

Bakteriler (BACT)

Bakteriler 1-5 µm arasında bir büyüklük gösterir ve kok ya da çubuk biçiminde görünürler. Bakteriüri, yani idrarda bakteriyel hücre varlığı, idrar yollarında bir bakteriyel enfeksiyon göstergesi olabilir. Hücre duvarının bileşimine bağlı olarak, bakteriler Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler olarak ayırt edilir. Bakteri olmaması, idrar yolları enfeksiyonu olasılığının açık şekilde ekarte edilmesine olanak sağlar.

'BACT Info' uyarı mesajı

Bu uyarı mesajı gram-pozitif (solda) ve gram-negatif (sağda) bakteri varlığı şüphesini vurgular ve sonrasında teşhis edilip doğrulanması gerekir. Ayrıca gram-pozitif ve gram negatif popülasyonların bir karışımını da gösterebilir (ortada).

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.