Sysmex Turkey
Menu

Şubat 2024 Bilimsel Takvimi

Egzersize bağlı kas hasarı

Egzersize bağlı kas hasarını test etmek amacıyla yüksek performans gerektiren ve elit sporlarda, genellikle hasta başı testi (POCT) cihazları kullanılarak ölçülen en yaygın kas-iskelet sistemi stres belirteci hangisidir?

Aspartat aminotransferaz (AST)

Alanin aminotransferaz (ALT)

Laktat dehidrojenaz (LDH)

Kreatin kinaz (CK)

Miyoglobin (MB)

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Egzersize bağlı kas hasarı

Egzersize bağlı kas hasarının çoklu belirteçleri, hasarın derecesini ve seyrini değerlendirmek ve ana hatlarıyla belirtmek için kullanılır. Bu amaca yönelik ana kan belirteci, kreatin kinaz (CK) değeridir. Kapiler kan örneği alımının minimal invaziv bir prosedür olarak kullanılmasıyla, kas hasarı miktarının tespit edilmesi kolaydır.

Genel popülasyonlarda serum CK'nın [1] baz seviyeleri, 20 ila 16.000 U/l aralığında 35–175 U/l [2] değişken olup bu geniş aralık, subklinik bozuklukların ve ufak yaralanmaların, genetik faktörlerin, fiziksel aktivite durumunun ve ilaçların tutarsız oluşumunu yansıtmaktadır [3].

Rabdomiyoliz (klinik olarak teşhis edilen kas hasarı) örneklerinde, CK seviyelerinin 10.000–200.000 U/l ve 3 × 106 U/l kadar yüksek olduğu tespit edilmiştir [4]. Bu seviyeler açıkça çizgili kas dokusunun güçlü bir şekilde bozulduğunu veya parçalandığını ve buna eşlik eden intraselüler kas sızıntısını göstermektedir.

‘Zorlu soruya’ ilişkin REFERANSLAR

[1] S. Achtzehn. et al. (2018): High-performance and elite sports. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature P. B. Luppa, R. Junker (Eds.), Point-of-Care Testing

[2] E.C. Lee et al. (2017): Biomarkers in sports and exercise: tracking health, performance, and recovery in athletes. Journal of Strength and Conditioning Research . Volume 31, Number 10

[3] Kyung-A Shin,et al. (2016): Comparison of Changes in Biochemical Markers for Skeletal Muscles, Hepatic Metabolism, and Renal Function after Three Types of Long-distance Runn Medicine. Volume 95, Number 20

[4] Baird MF. et al. (2012): Creatine-Kinase- and Exercise-Related Muscle Damage Implications for Muscle Performance and Recovery. Journal of Nutrition and Metabolism. Article ID 960363.

Referenslar

[1] Baird MF. et al. (2012): Creatine-Kinase- and Exercise-Related Muscle Damage Implications for Muscle Performance and Recovery. Journal of Nutrition and Metabolism. Article ID 960363.

[2] Gagliano M. et al. (2009): Low-intensity body building exercise induced rhabdomyolysis: a case report. Cases Journal. 2(1, article 7).

[3] Prelle A. et al. (2002): Retrospective study of a large population of patients with asymptomatic or minimally symptomatic raised serum creatine kinase levels. Journal of Neurology. 249(3):305–311.

[4] Efstratiadis G et al. (92007): Rhabdomyolysis updated. Hippokratia. 11(3):129–137.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.