Sysmex Turkey
Menu

Ocak 2021 Bilimsel Takvimi

Erken evre serviks kanseri hastaları için, lenf nodlarına metastatik yayılımın intraoperatif karar verme süreci üzerinde hangi etkileri vardır?

Lenf nodu tutulumu durumunda, hastalara cerrahi müdahale yapılır.

Fertilitenin korunduğu bir yaklaşım sadece pelvik lenf nodlarında metastaz olmayan hastalarda mümkündür.

Nodun durumu intraoperatif cerrahi kararı etkilemez, yalnızca tedaviyi etkiler.

Genelde, herhangi bir etki oluşturmaması için cerrahi sırasında lenf nodları incelenmez.

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel Arka Plan

Geliştirilmiş kanser bakımı: Serviks kanserinde intraoperatif karar verme süreci

2018 yılında tahmini 570.000 olgu ve 311.000 ölümle serviks kanseri, kadınlarda en sık teşhis edilen dördüncü kanser türü ve kansere bağlı ölümlerin önde gelen dördüncü sebebidir.1

Serviks kanseri çoğu kez genç kadınları etkilediğinden, hastanın fertilitenin korunması isteği, tedavi öncesi danışmanlıkta merkezi bir rol oynar. Bununla birlikte, fertiliteyi koruma seçeneği büyük ölçüde hastalığın evresine, en önemlisi lenf nodunun durumuna bağlıdır ve sadece erken evrelerde ve pelvik lenf nodlarına metastatik yayılım meydana gelmediğinde dikkate alınabilir.

İlk olarak, pelvisi potansiyel lenf nodu tutulumu açısından incelemek için, görüntüleme kullanılarak klinik evreleme gerçekleştirilir. Pelvik lenf nodlarına tümör yayılımının tespiti, cerrahi müdahale için bir kontrendikasyondur ve standart tedavi olarak doğrudan kemoradyoterapiye yönlendirir ve dolayısıyla fertilitenin korunması yaklaşımını ortadan kaldırır. Yalnızca belirgin nod tutulumu olmayan erken evre hastalar, cerrahi için uygun olabilir.

Görüntüleme yöntemlerinin hassasiyeti sınırlı olduğundan, klinik evreleme sırasında metastazların tespit edilememesi ekarte edilemez. Günümüzde, nod durumunun değerlendirilmesi için cerrahi müdahalenin ilk adımı olarak sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) önerilmektedir. Sentinel lenf nodları (SLN), bir tümörün lenfatik drenajındaki ilk lenf nodlarıdır ve büyük olasılıkla metastazları barındırır. SLN'nin intraoperatif değerlendirmesindeki konvansiyonel yöntem, dondurulmuş kesit yoluyla histopatolojik inceleme olup özellikle düşük hacimli hastalığın tespitinde, bu yöntem de düşük hassasiyete sahiptir. Bu nedenle, cerrahlar fertilitenin korunması yaklaşımını benimseme kararlarını yanlış negatif intraoperatif SLN sonucuna dayandırabilirler; bu da, potansiyel eksik tedavi riskini beraberinde getirir. Dahası; postoperatif, daha yaygın histopatoloji nod tutulumunu daha sonra ortaya koyduğu takdirde, hasta cerrahiye ek olarak kemoradyoterapiye gerek duyacaktır; ki bu da, diğerinin aksine aşırı tedavi olarak görülür ve kılavuzlardaki tavsiyelere göre kaçınılması gereken bir durumdur2.

Sentimag®– Magtrace® sisteminin sunduğu spesifik SLN lokalizasyon tekniği ile OSNA (Tek Adımlı Nükleik Asit Amplifikasyonu) yönteminin sağladığı yüksek düzeyde hassas intraoperatif tam nod analizinin kombinasyonu, nodal evrelemenin doğru yapılabilmesini sağlar ve klinisyenlere hasta-bireysel tedavi kararları için güvenli bir dayanak noktası sunar.

Referanslar

  1. Bray F et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018; 68:394–424.
  2. ESGO-ESTRO-ESP Guidelines for the Management of Patients with Cervical Cancer:2018

Endomag®, Sentimag® ve Magseed® Endomagnetics Ltd. firmasının Avrupa Birliği'ndeki tescilli ticari markalarıdır. www.endomag.com

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.