Sysmex Turkey
Menu

Mayıs 2021 Bilimsel Takvimi

Hepatit C hastalarıyla ilgili takipten çıkışların azaltılması

Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu, dünya çapında ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Dünya genelinde 71 milyon insan kronik olarak HCV ile enfekte olmuş ve her yıl tahminen 399.000 kişi kronik hepatit C nedeniyle karaciğer sirozu veya hepatosellüler karsinomdan (HCC) ölmektedir. HCV hem akut hem de kronik enfeksiyona neden olmaktadır. Akut HCV enfeksiyonu genellikle asemptomatiktir ve sadece çok nadiren (belki de hiç), yaşamı tehdit edici hastalıklarla ilişkilidir. Enfekte kişilerin yaklaşık %15-45'i, enfeksiyondan sonraki altı ay içinde virüsü herhangi bir tedavi görmeden yenmektedir. Geri kalan kişilerin %55-85’inde, kronik HCV enfeksiyonu oluşmaktadır. HCV, karaciğer nakli için en büyük küresel etmendir.

Ülkeye bağlı olarak, HCV enfeksiyonu, örneğin uyuşturucu enjekte eden kişiler (PWID), erkeklerle seks yapan erkekler (MSM) ve diğerleri arasında kilit popülasyonlarda yoğunlaşmış olabilir. HCV ayrıca, genel popülasyonda dövme ve iğne batma yaralanması gibi perkütan maruziyetlerle de ortaya çıkabilir.

Herhangi bir ülkede, bir kişinin hepatit C tanı ve tedavisi alması için gereken aşama sayısı, bunu ortadan kaldırmanın en büyük zorluklardan birini oluşturur. Tarama testi ile antikor testi pozitif olan bireyler, hepatit C virüsünün varlığını doğrulamak için RNA testi ya da çekirdek antijen testi kullanılarak kronik aktif enfeksiyonla ilgili tekrar test edilmelidir. Modern, pan-genotipik direkt etkili antivirallerin (DAAS) tanıtımı, HCV tedavisinde devrim yaratmıştır. Sonuç olarak, tanısal test algoritması basitleştirilmiştir ve hepatit C genotipleme artık gerekli değildir 1. Bununla birlikte, birçok klinik ve ufak hastane laboratuvarları, doğrulayıcı moleküler test yapmak için henüz yeterli kaynağa sahip değildir ve bu nedenle test için hasta örneklerini başka yerlere göndermek zorunda kalmaktadır. Birçok hasta, yerel klinikte sonraki bir takip randevusunu gerektiren test sonuçları için haftalarca beklemektedir.

Dolaylı hasta maliyeti önemli bir yüktür. Numuneler moleküler test için gönderildiğinde, hastaların önemli bir kısmı, sonuçları ve gerekli tedavileriyle ilgili geri dönmemektedir.2 Genedrive HCV ID Kiti kullanılarak ve yerinde moleküler doğrulayıcı HCV RNA testi yapılarak, hastaların bırakma oranı ve dolaylı hasta maliyeti önemli ölçüde azaltılabilir.

  1. Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection, Updated version, July 2018. Geneva: World Health Organization 2018.  www.who.int/hepatitis/publications/hepatitis-c-guidelines-2018/en/
  2. https://www.worldhepatitisalliance.org/missing-millions/wp-content/uploads/2018/07/Overcoming-the-barriers-to-diagnosis-white-paper-1.pdf

Hepatit C'nin ortadan kaldırılmasında en büyük zorluklardan biri nedir?

HCV çoğunlukla düşük gelirli ülkeleri etkiler. Bu nedenle, DSÖ bu ülkelere odaklanmıştır.

Direkt etkili antiviral tedavi pahalıdır, bu nedenle şu anda yalnızca özel sigortalı hastalarda kullanılabilmektedir.

HCV pozitif bireylerin tanısında sadece laboratuvar bazlı kantitatif HCV viral yük testleri kullanılmalıdır.

HCV'ye karşı aşılama, hepatit C enfeksiyonlarına karşı mücadelede ilk seçenektir ve DSÖ tarafından desteklenmektedir.

Risk grupları için kitlesel tarama ve doğrudan etkili antiviral (DAA) tedaviler bu küresel sağlık yükünü ortadan kaldırabilir.

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Arka plan

1. HCV çoğunlukla düşük gelirli ülkeleri etkiler. Bu nedenle, DSÖ bu ülkelere odaklanmıştır.

Yanlış: HCV, küresel nüfusu etkiler: Bununla birlikte, bazı davranış ve koşullar daha yüksek bir risk ile ilişkilidir:

  • Kan taraması için HCV ile ilgili hassas testler uygulanmadan önce kan ürünleri almış, kan nakli veya organ nakli geçirmiş kişiler.
  • İğne batması yaralanmalarına maruz kalan sağlık çalışanları.
  • Yıllar önce bir kez uyuşturucu kullanmış olanlar dâhil olmak üzere enjeksiyon uyuşturucu kullanıcıları.
  • HCV ile enfekte olmuş annelerden doğan bebekler.

Hepatit C riski hafif artmış gibi görünen diğer gruplar şunlardır:

  • Yüksek riskli cinsel davranışları olan, birden fazla partnere sahip insanlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, özellikle HIV ile koenfekte olanlar.
  • Ortak ekipman kullanarak kokain çeken insanlar.
  • Diş fırçasını, tıraş bıçağını ve diğer kişisel eşyalarını HCV ile enfekte olmuş bir aile üyesiyle paylaşan kişiler.

Kaynak: www.health.ny.gov/diseases/communicable/hepatitis/hepatitis_c/whos_at_risk.htm

2. Direkt etkili antiviral tedavi (DAA) pahalıdır, bu nedenle şu anda sadece özel sigortalı hastalar erişebilmektedir.

Yanlış: DSÖ tarafından bu yılın Ocak ayında yayınlanan bir rapora göre (hepatit C tanı ve tedavisine erişimin hızlandırılmasına ilişkin küresel ilerleme raporu) bazı düşük ve orta gelirli ülkeler, 2015 ile 2018 yılları arasında güvenli ve etkin, direkt etkili antiviral ilaçlarla tedavi edilen kişi sayısında 20 kat artış sağlamıştır.

Kaynak: https://www.who.int/news/item/27-01-2021-who-highlights-progress-in-accelerating-access-to-hepatitis-c-diagnostics-and-treatment-in-low-and-middle-income-countries

3. HCV pozitif bireylerin tanısında sadece laboratuvar bazlı kantitatif immünolojik testler kullanılmalıdır.

Yanlış: Elbette, kalite güvenceli tanının erişilebilirliği çoğunlukla merkezi laboratuvarlar tarafından sağlanmıştır, fakat günümüzde HCV'ye sahip olduğu doğrulanan bireyler için tanı testini ve dolayısıyla tedavinin başlatılmasını desteklemek için uygun fiyatlı hasta başı cihazları mevcuttur. Bu nedenle, bu hasta gruplarının tedavisini desteklemek için tanısal test süreçlerinin sağlık uzmanlarının ihtiyaçlarına uyarlanması büyük önem taşır.

Kaynak: Accelerating access to hepatitis C diagnostics and treatment: https://www.who.int/publications/i/item/9789240019003

4. HCV'ye karşı aşılama, hepatit C enfeksiyonlarına karşı mücadelede ilk seçenektir ve DSÖ tarafından desteklenmektedir.

Yanlış: Hepatit C virüsünün keşfedilmesinden bu yana otuz yıl sonra, HCV'ye karşı profilaktik aşıların geliştirilmesine yönelik çabalar başarısız olmuştur. Ümit vaat eden seçenekler araştırılsa bile, bir aşının kullanılabilir hale gelmesi yine de zaman alacaktır.

Kaynak: Hepatitis C Virus Vaccine: Challenges and Prospects
Vaccines 2020, 8(1), 90; https://doi.org/10.3390/vaccines8010090

5. Risk grupları için kitlesel tarama ve doğrudan etkili antiviral (DAA) tedaviler bu küresel sağlık yükünü ortadan kaldırabilir.

Doğru: DSÖ kampanyasının asıl gayesi, HCV yükünü 2030'a kadar ülkelerdeki kitlesel tarama ve tedavi programlarıyla ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle, DSÖ; HCV ve buna bağlı hastalıkların teşhis ve tedavisini küresel anlamda iyileştirecek tüm çabaları desteklemektedir. Düşük ve orta gelirli ülkeler, uygun fiyatlı yeni tedavi rejimlerine, ilaçlara ve teşhislere erişmek için daha fazla destek alırlar.

Kaynak: The phases of hepatitis C elimination: achieving WHO elimination targets
Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Jan;6(1):6-8. doi: 10.1016/S2468-1253(20)30366-6.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.