Sysmex Turkey
Menu

Mart 2021 Bilimsel Takvimi

Diyabetik nefropatinin erken tanımlanması

Hangi faktörler diyabetik nefropatinin anahtar promotorlarıdır?

Persistan hiperglisemi

Lipemi

Enflamasyon

Sistemik hipertansiyon

Oto-immün yanıt

Glomerüler hipertansiyon

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan

Kronik böbrek hastalığı (CKD), 'üç aydan uzun süredir mevcut olan, böbrek yapısındaki ve/veya fonksiyonundaki persistan anormallikler' [1] olarak tanımlanır ve CKD'nin ortaya çıkışı ve ilerlemesi için temel risk faktörleri hipertansiyon, diyabet ve obezitedir. Bu uygarlık hastalıkları 1990'lardan bu yana sürekli artan bir prevalans gösterdiğinden, CKD prevalansının %9,1'e çıkması şaşırtıcı değildir. CKD hastalarının yaşam kalitesi üzerindeki bireysel etkilerin yanı sıra, CKD, sağlık harcamaları ve toplum üzerine de önemli bir yük getirmektedir [2].

Tahmini glomerüler filtrasyon hızının (eGFR) dışında, üriner albümin, CKD gelişiminin önemli bir göstergesidir. Hafif ve şiddetli ölçüde artış gösteren albüminüri arasında ayrım yapılması gereklidir. Albüminürinin hafif artmış seviyede erken tespiti CKD'nin ortaya çıkışının tersine çevrilmesine olanak sağlarken, şiddetli ölçüde artmış albüminüri geri çevrilemez ve son evre böbrek yetmezliğine götüren bir süreç oluşur. [3]

Mevcut hasta olgumuzda, uzun bir obezite ve diyabet öyküsüne sahip olan 68 yaşındaki bir hasta rutin bir sağlık kontrolü için hekimine başvurmuştur. Persistan hiperglisemi nedeniyle, bir idrar örneğiyle ölçüm çubuğu analizi yapılmış, yüksek üriner albümin ve protein seviyelerinin yanı sıra yüksek albümin:kreatinin ve protein:kreatinin oranları görülmüştür. Persistan albüminüri ve proteinüri, bozulmuş glomerüler filtrasyon bariyerinin açık göstergeleri olduğundan, ek bir üriner partikül analizi yapılmış ve renal tübüler epitelyal hücreler tespit edilmiştir. Hekim, CKD'nin ortaya çıkışını gösteren hafif artmış albüminüri ve hafif glomerüler hasardan şüphelenmiştir.

Şüphelenilen hafif artmış albüminüri nihayetinde bir immünonefelometrik test ile doğrulanmış ve CKD'nin ortaya çıkışını durdurmak ve tersine çevirmek amacıyla yakın glisemik kontrol ve kilo azaltımı yoluyla diyabetin ayarlanması dâhil ilgili önlemler alınmıştır.

Pek çok ülkede, uygarlık hastalıklarından kaynaklanan CKD'nin ortaya çıkışı için genel bir izlem mevcut değildir. Bu hasta olgusu, risk grubundaki hastaların geniş ölçekli CKD taramasının önemini vurgulamakta ve albüminüri izleminde ölçüm çubuğu analizini uygun bir araç olarak sunmaktadır. Meditape 11A ölçüm çubuklarının UC-Serisi cihaz ile birlikte ilk kez kullanımıyla, basit bir ölçüm çubuğu analizinden kantitatif immün bazlı testlere yakın analitik kalite elde edilebilir [4].

Ölçüm çubuğu aracılığıyla albüminüri taramasının, pahalı immün bazlı ıslak kimya testlerine göre maliyette önemli bir azalma [5] sağladığı doğrulanmış ve bu azalmayla risk gruplarının ölçüm çubuğu aracılığıyla CKD taramasına yönelik potansiyel bir kez daha kanıtlanmıştır.

Referanslar

[1] KDIGO (2012) Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. Suppl. 2013; 3:1–150.

[2] GBD Chronic Kidney Disease Collaboration (2020) Global, regional, and national burden of chronic kidney disease 1990–2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 395:709–33.

[3] Chapter 1: Definition and classification of CKD. Kidney Int. Suppl. 2013; 3:19–62.

[4] Delanghe JR, Himpe J, De Cock N, Delanghe S, De Herde K, Stove V and Speeckaert MM (2017) Sensitive albuminuria analysis using dye-binding based test strip. Clin Chim Acta 471:107–12.

[5] Salinas M, Lopez-Garrigos M, Flores E, Lugo J and Leiva-Salinas C (2020) Urinary albumin strip assay as a screening test to replace quantitative technology in certain conditions. Clin Chem Lab Med 57(2):204–9.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.