Sysmex Turkey
Menu

Eylül 2021 Bilimsel Takvimi

Prostat kanseri hastalarında lenf nodu tespiti ve metastazın tanımlanması nasıl kolaylaştırılabilir?

Hormon tedavisi kullanılarak

Radyoterapi kullanılarak

Pre-operatif izleyici yardımlı görüntüleme yapılarak ve intra-operatif veya post-operatif olarak moleküler tanı testi kullanılarak

Dijital rektal muayene (DRE) ve prostat spesifik antijen (PSA) testi kullanılarak

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Eşleştirme kullanılabiliyorsa tespit neden başarısız olur?

Avrupa'da, her yıl 600.000'den fazla erkeğe yeni bir ürolojik malignite tanısı konulmaktadır − prostat kanseri (PCa) bunlardan en sık görülenidir.1 Erken tespit edildiği takdirde, bu kanser türünün tedavi şansı yüksektir ve bazı olgularda yalnızca cerrahi ile tam iyileşme sağlanmaktadır.2-3 Buna karşın, standart prosedür, ciddi cerrahi sonrası morbiditeye yol açabilecek genişletilmiş pelvik lenfadenektomiyi (ePLND) içerir. Şu anda, birkaç araştırmada oldukça ümit vaat edici sonuçlarla sentinel lenf nodu (SLN) biyopsi yaklaşımının kullanıldığı daha az invaziv bir alternatif değerlendirilmektedir.4-6

Aslında, izleyici yardımlı lenf nodu eşleştirme yaklaşımlarının çoğunda kullanılan güncel standart olan radyoaktif yöntemin alternatifleri mevcuttur. Sentimag® - Magtrace® sistemi bunlardan biridir ve sentinel lenf nodlarını manyetik olarak tespit etmektedir. Magtrace® sıvı izleyici, prostata pre-operatif olarak enjekte edilir. Cerrahi sırasında, manyetik lenf nodlarının gerek in vivo tanımlanması gerekse ex vivo doğrulanması için kullanılabilen Sentimag® manyetometresinin yardımıyla, metastaz barındırma potansiyeline sahip sentinel lenf nodları tespit edilir. Bu yaklaşımın kullanıldığı ve 19 hastanın yer aldığı bir pilot çalışmada, medyan 7 SLN tespiti gösterilmiş, buna karşın ePLND'den eksize lenf nodlarının medyan değeri 17 olmuştur.7 50 hastanın yer aldığı bir takip çalışması yürütülmüş, %100 tespit oranı ve medyan 9 eksize SLN gösterilmiştir.8

Lenf nodlarının görselleştirilmesi yoluyla bir pre-operatif eşleştirme, sıklıkla ePLND yapmak için kullanılan paternli alanların ötesinde dahi tanımlama sürecini daha da kolaylaştırabilmektedir. Magtrace®'in transrektal yoldan prostata enjeksiyonunun ardından, süper paramanyetik demir oksit (SPIO) partiküllerinin alınması sayesinde bir pre-operatif MRG, sentinel nodların haritasını çıkartır ve cerrahi sırasında ilgilenilen nodlara ek kılavuzluk için kullanılabilir.9

Resmin bütününü ortaya çıkarmak

Prostat kanserinde metastatik kanserin lenf nodlarına (LN) yayılımı önemli bir prognostik faktör olduğundan, nod durumunun doğru değerlendirilmesi, adjuvan tedavi planlamasında büyük önem taşır. Disseksiyon uygulanmış nodların mevcut histopatolojik değerlendirmesinde, birkaç doku kesitinin H&E boyaması yer aldığından, küçük metastazlar sıklıkla tespit edilemez ve dolayısıyla evreleme hassasiyeti olumsuz etkilenir. Ayrıca, daha hassas olmasına karşın, histopatolojik seri kesitleme ve immünokimyanın çok emek gerektirdiği ve zaman alıcı olduğu, dolayısıyla intraoperatif kullanım için uygun olmadığı bilinmektedir.

Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için, OSNA (Tek Adımlı Nükleik Asit Amplifikasyonu) optimum bir çözüm sunar. Bu yöntem, özellikle düşük hacimli hastalık için tüm lenf nodlarındaki total tümör yükü miktarının saptanmasına olanak sağlayan hızlı, kullanımı kolay, yüksek hassasiyete sahip ve standartlaştırılmış bir moleküler tanı yöntemidir. İntraoperatif tanı için OSNA kullanımı, PCa kişiselleştirilmiş lenf nodu cerrahisini destekleyebilir. Ek olarak, süreçlerin çoğu otomatize olduğundan ve uzman teknisyen tarafından minimal çaba ile gerçekleştirilebildiğinden OSNA, patologların iş yükünü azaltırken PCa'da nod evrelemeyi iyileştirir.10

OSNA tanı yöntemiyle kombine Sentimag® - Magtrace® sistemi, spesifik bir SLN lokalizasyonu ve son derece hassas bir intraoperatif tam nod analizi sunar. Bu da doğru nodun evrelenebilmesini sağlar ve klinisyenlere hasta-bireysel tedavi kararları için güvenilir bir dayanak noktası sunar.10

Referanslar

  1. Ferlay J et al. (2013): Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer. 49(6):1374–1403.
  2. Bekelman JE et al. (2018): Clinically Localized Prostate Cancer: ASCO Clinical Practice Guideline Endorsement of an American Urological Association/American Society for Radiation Oncology/Society of Urologic Oncology Guideline. J Clin Oncol. 36(32):3251–3258.
  3. Mottet N et al. (2017): EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. Eur Urol. 71(4):618–629.
  4. van der Poel HG et al. (2017): Sentinel Node Prostate Cancer Consensus Panel Group members. Sentinel node biopsy for prostate cancer: report from a consensus panel meeting. BJU Int. 120(2):204–211.
  5. van der Poel HG et al. (2017): Sentinel node biopsy and lymphatic mapping in penile and prostate cancer. Urologe A. 56(1):13–17.
  6. Wit EMK et al. (2017): Sentinel Node Procedure in Prostate Cancer: A Systematic Review to Assess Diagnostic Accuracy. Eur Urol. 71(4):596–605.
  7. Winter A et al. (2014): A novel method for intraoperative sentinel lymph node detection in prostate cancer patients using superparamagnetic iron oxide particles and a handheld magnetometer: The initial clinical experience. Ann Surg Oncol. 21:4390–4396.
  8. Winter A et al. (2016): Magnetometer guided sentinel lymphadenectomy after intraprostatic injection of super-paramagnetic iron oxide nanoparticles in intermediate and high-risk prostate cancer patients. J Urol. 195 (Suppl. 4):e987.
  9. Winter A et al. (2016): Magnetic resonance sentinel lymph node imaging in prostate cancer using intraprostatic injection of superparamagnetic iron oxide nanoparticles: The first in-human results. Eur Urol Suppl. 15 (Suppl. 3):1060.
  10. Engels S (2021): Evaluation of Fast Molecular Detection of Lymph Node Metastases in Prostate Cancer Patients Using One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA). Cancers. 13(5):1117.

Endomag®, Sentimag® ve Magseed®, Endomagnetics Ltd ’in Avrupa Birliğine kayıtlı tescilli ticari markalarıdır · www.endomag.com

Magtrace® Birleşik Krallık'ta Endomagnetics Ltd'nin tescilli bir ticari markasıdır · www.endomag.com

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.