Sysmex Turkey
Menu

Kasım 2019 – DİSMORFİK RBC

Floresans akış sitometrisi (FFC), dismorfik RBC’yi nasıl tespit edebilir?

Rutin bir obstetrik değerlendirme sırasında 30 yaşındaki hamile bir kadında mikrohematüri ve proteinüri olduğu saptanmıştır. FFC muayenesinde, dismorfik eritrositlerin (RBC) çoklu RBC popülasyonları olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Yapılan ileri çalımalar IgA nefropatisinin tanısının konulmasını sağlamıştır.

Hematüri idrarda RBC varlığı olarak tanımlanır. Hematürinin nedenleri glomerüler olan yani böbrek hasarından kaynaklanan ya da glomerüler olmayan şeklinde kategorize edilebilir. Glomerüler hematüride, hücreler hasarlı renal filtrasyon sisteminden geçtiğinden, membran hasarı nedeniyle RBC morfolojisi bozulur.

Dolayısıyla FFC’de, bunlar izomorfik RBC’den daha küçük hacme sahip bir popülasyon olarak görünür. IgA nefropatisinin dışındaki diğer nedenler kalıtsal nefrit veya glomerülonefrit ve ayrıca benign familyal hematüri olabilir.

Dismorfik RBC için hangi ifadeler doğrudur?

Biçimleri genelde farklılık gösterir ve kimi zaman içte ve dışta vezikül benzeri çıkıntıları vardır.

Tipik olarak izomorfik RBC’den daha küçüktür.

Varlıkları, glomerüler bir kanama kaynağını işaret eder.

RBC, glomerulusun bazal membranını geçerken ve tübüler sistemden geçiş sırasında biçimini kaybedebilir.

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan

Hematüri, renal ve ürolojik hastalıkların yaygın görülen bir özelliğidir. İdrarda yüksek sayıda eritrosit (RBC) varlığı olarak tanımlanır. Üriner RBC’nin morfolojisi, hematürinin glomerüler nedenlerini glomerüler olmayan nedenlerinden ayırt etmek için kıymetli bir tanı aracı olarak desteklenmiştir. Glomerüler olmayan hematüride, RBC boyut ve biçim olarak çoğunlukla aynıdır ve dolayısıyla ‘izomorfik RBC’ olarak adlandırılır. Bunun aksine, glomerüler hematüri, çeşitliliği artmış RBC biçim ve boyutları ile karakterize edilir ve bu RBC’ler genel olarak ‘dismorfik RBC’ olarak adlandırılır [1].

Dismorfik RBC’deki çok çeşitli morfolojik değişimlere yol açan patofizyolojik mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Dismorfik RBC’nin hasarlı glomerulustan sızan RBC olduğu varsayılmaktadır. Glomerüler bazal membrandaki boşluklardan geçiş gibi mekanik etkiler ve tübüler osmotik basınç ve pH değerlerindeki sürekli değişiklikler yüzey protein parçalanmasına, membran iskelet proteinlerinin kaybına ve hemolize yol açarak deforme RBC’de glomerüler kanamayla sonuçlanır. Ayrıca glomerüler dismorfik RBC’de hemoglobin içeriğinin büyük ölçüde azaldığı da gösterilmiştir [2].

Düz veya dalgalı yapılara sahip hamur biçimindeki halka formlarının yanı sıra, akantositler de dismorfik RBC’nin özel bir formudur. Akantositler, merkeze veya dışarı dönük olan ve ‘Mickey Fare kulaklarına’ benzeyen, vezikül biçimindeki membran çıkıntıları veya kabarcıklarına sahip halka formları olarak kolayca tanınabilirler. Bunlar glomerüler hastalık için güvenilir ve spesifik bir biyobelirteç oluştururlar [3].

Klinik uygulamada, glomerüler olan ve glomerüler olmayan hematürinin birbirinden ayırt edilmesi genellikle güçtür. Referans yöntem, faz kontrast mikroskopisi ve sonuçların yorumlanması için uzman bir gözlemci gerektirir. Floresans akış sitometrisi gibi en son teknolojiler, hematüri taramasını kolaylaştırabilir. Hematüri tespit edilirse, RBC’nin boyut ve biçim dağılımı otomatik olarak analiz edilir. Bunun ardından mikroskopi ve dismorfik RBC’nin doğrulanması, morfolojinin anormal olarak değerlendirildiği numuneler ile sınırlanabilir.

IgA nefropatisi

Berger hastalığı olarak da bilinen IgA nefropatisi, otoimmün bir hastalıktır ve glomerülonefritin yaygın formlarından biridir. İmmünoglobülin A (IgA) kalıntıları böbreklerde biriktiğinde meydana gelir ve enflamasyona neden olabilir. Bu da glomerüler bazal membrana zarar vererek hematüri ve proteinüriye neden olabilir [4].

Saçılım grafiği ve histogram

References

[1] European Urinalysis Group of the ECLM (eds. Kouri T et al.) (2000): European Urinalysis Guidelines. Scand J Clin Lab Invest. Vol. 60. Supplement 231.

[2] Crop MJ, de Rijke YB, Verhagen PCMS, Cransberg K, Zietse R (2010): Diagnostic Value of Urinary Dysmorphic Erythrocytes in Clinical Practice. Nephron Clin Pract. 115:c203-c212.

[3] Nagahama D, Yoshiko K, Watanabe M, Morita Y, Iwatani Y, Matsuo S (2005): A useful new classification of dysmorphic urinary erythrocytes. Clin Exp Nephrol. 9:304-309.

[4] Suzuki H, Kiryluk K, Nivak J, Moldoveanu Z, Herr AB, Renfrow MB, Wyatt RJ, Scolari F, Mestecky J, Gharavi AG, Julian BA (2011): The Pathophysiology of IgA Nephropathy. J Am Soc Nephrol. 22(10):1795-1803.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.