Sysmex Turkey
Menu

2019 Bilimsel Takvim - Şubat

Floresans akış sitometrisi (FFC), diferansiyel hematüri tanısını nasıl destekleyebilir?

Diyabet yönetimi için yapılan olağan bir genel sağlık kontrolü sırasında 80 yaşında bir erkek muayene edilmiştir. Mikro-hematüri tespit edilmiş olup yapılan FFC muayenesinde glomerüler olmayan kanama ile tutarlı olarak eritrositlerin (RBC) izomorfik olduğu görülmüştür. Yapılan idrar sitolojisinde üroteliyal kökenli kanserli hücreler ortaya çıkarılmıştır.

Hematüri idrarda RBC varlığı olarak tanımlanır. Nedenleri glomerüler olan (yani böbrekten kaynaklanan) ya da glomerüler olmayan şeklinde kategorize edilebilir. Glomerüler olmayan nedenler arasında idrar yolları enfeksiyonu veya idrar yollarında taş varlığı yer alır ve bu durumda söz konusu nedenlerle hasar gören kan damarları doğrudan idrar yollarına sızıntıya sebep olur. Bu nedenle, bu hematüri tipi FFC’de farklı bir popülasyon olarak görülen izomorfik RBC ile karakterize edilir. Bu olguda olduğu gibi, glomerüler olmayan hematüri zaman zaman idrar yolları kanserinden de kaynaklanabilmektedir.

İZOMORFİK RBC

İzomorfik RBC için hangi ifade doğrudur?

Varlığı glomerüler hematüriyi işaret eder.

Boyut ve biçimleri genelde farklılık gösterir ve kimi zaman içte ve dışta vezikül benzeri çıkıntıları vardır.

Çoğunlukla pürüzsüz bir yüzeye sahip yuvarlak veya biyokonkav şekilde görünürler ve boyutları tek tiptir.

İzomorfik RBC sadece persistan makrohematüri hastalarında gözlemlenir.

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel Arka Plan

İdrar tahlili böbrek veya idrar yolları hastalıklarının tespit edilmesinde etkili bir yöntemdir. Diğer bulguların yanı sıra hematüri, idrar yolları ve böbrek hastalıklarının önemli bir belirtisi olabilir. Hematüri rahatsızlığı aralıklarla görülebildiğinden fizyolojik olabilir (örneğin, yorucu egzersiz, menstrual kontaminasyon) ya da kalıtsal yatkınlıktan kaynaklanabilir (örneğin, benign familyal hematüri) [1, 2].

Patolojik hematüri durumunda, RBC’nin biçimi kanamanın kaynağı hakkında bir ipucu verebildiğinden özel bir önem taşır. Kanamanın kaynaklandığı yerin tespiti, post-renal hematürinin renal hematüriden ayırt edilmesine ve hastanın bir üroloji uzmanına mı yoksa nefroloji uzmanına mı gönderileceğine karar verilmesine olanak sağlar. İdrar tortularında iki ana tip RBC saptanabilir: izomorfik ve dismorfik RBC; ki bunlar da sırasıyla glomerüler olan ve glomerüler olmayan kanamayı gösterir [1, 3].

İzomorfik (ömorfik olarak da bilinir) RBC çoğu zaman pürüzsüz bir yüzeye ve oldukça tek tip bir görünüme sahip yuvarlak veya biyokonkav disk biçimindeki hücreler halinde görünür. Öte yandan, dismorfik RBC düzensiz biçimlere ve konturlara ve çok çeşitli morfolojik görünümlere sahiptir [3] (bunlar takvimde Kasım ayında daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır).

Boyut ve biçim açısından benzer özellikteki bir hücre popülasyonu olan izomorfik RBC post-renal glomerüler olmayan bir hematüriyi, bir başka deyişle, renal pelvis, üreter veya mesane kaynaklı kanamayı işaret eder.

Ayrıca, RBC’nin morfolojisi ve hemoglobin içeriği idrar örneğinin pH derecesi, özgül ağırlığı ve ozmolalitesine ve numunenin gecikmiş analizine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hipertonik idrarda, RBC küçülerek ekinositler gibi kenarları tırtıklı biçimlere girebilir. Ekinosit bir şeytan elmasına benzeyen birçok küçük, eşit aralıklı dikensi çıkıntıları olan bir RBC’dir. Dilüe veya hipotonik idrarda ise, bunun aksine RBC, hücre zarının yırtılma noktasına kadar şişer ve RBC aşamalı olarak hemoglobin içeriğini sızdırır. Bu boş zarlar hayalet eritrositler ya da gölge hücreler olarak bilinir [1]. Özgül ağırlığı 1,010’un altında ve alkali pH değerine sahip idrarda RBC’nin lizizi artar. Liziz süreçleri genelde numunenin uzun süre oda sıcaklığında kalması durumunda gözlemlenir, çünkü bakterilerin çoğalması ve metabolik aktivitesi nedeniyle pH alkali hale gelebilmektedir. Bu tür morfolojik varyasyonlar RBC’nin kökeni bakımından güvenilir bir kanıya ulaşılmasına izin vermez ([4]’te özetlenmiştir).

Scattergrams

Referanslar

[1] European Urinalysis Group of the ECLM (eds. Kouri T et al.) (2000) European Urinalysis Guidelines. Scand J Clin Lab Invest. Vol. 60. Supplement 231.
[2] www.ncbi.com: Genetic testing registry.
[3] Poloni JAT, Bosan IB, Garigali G, Fogazzi GB (2012) Urinary Red Blood Cells: Not Only Glomerular or Nonglomerular. Nephron Clin Pract. 120:c36-c41.
[4] Over S (2002) The Effect of Delay in Processing on Urine Particle Analysis. Sysmex J Int. Vol. 12 No. 1.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.