Sysmex Turkey
Menu

2018 Bilimsel Takvim - Mayıs

Akut bakteriyel menenjit sırasında beyin-omurilik sıvısında tipik olarak hangi hücresel ve biyokimyasal belirteçler görülür?

Polimorfonükleer pleositoz, glukoz konsantrasyonunda düşüş, protein ve laktat konsantrasyonunda artış

Mononükleer pleositoz, glukoz konsantrasyonunda artış, protein ve laktat konsantrasyonunda artış

Mononükleer oligositoz, glukoz konsantrasyonunda artış, protein ve laktat konsantrasyonunda artış

Polimorfonükleer oligositoz, glukoz konsantrasyonunda düşüş, protein ve laktat konsantrasyonunda artış

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan bilgisi

Menenjit, beyni ve omuriliği çevreleyen doku olan meninkslerin, şiddetli olabilecek enfeksiyonudur. Virüsler, bakteriler ve mantarlar menenjite neden olabilir. Menenjitin teşhisinde veya menenjit ihtimalinin elenmesinde kullanılan en önemli test, lombar ponksiyon yoluyla alınan beyin-omurilik sıvısının (BOS) analizidir. BOS örneği incelenerek lökositlerin varlığı ve tipleri, protein içeriği, glukoz ve laktat seviyelerine bakılır (1). Ağırlıklı lökosit tipi ve biyokimyasal belirteç seviyeleri (Tablo 1) menenjitin bakteriyel mi, viral mi yoksa fungal kökenli mi olduğunu gösterir. Ancak, hastalığın başlangıç aşamasında bunlar her zaman güvenilir göstergeler olmayabilir.

Normalde BOS glukoz konsantrasyonu, kandakinden % 40 daha yüksektir. Bakteriyel menenjitte bu değer tipik olarak düşer. BOS glukoz seviyesi kan glukoz seviyesine bölünür (BOS glukoz seviyesinin serum glukoz seviyesine oranı) ve oran ≤ 0,4 olduğu takdirde bu, bakteriyel menenjitin göstergesidir (2).

BOS’un içerdiği başlıca protein, vücudun sıvı dengesinde önemli bir rol oynayan büyük bir protein olan albümindir. Bakteriyel enfeksiyon sırasında, çoğalan çok sayıda bakteri ve enfeksiyonla mücadele eden vücut hücreleri yüzünden BOS protein seviyesi yükselir; çünkü bunların ikisi de yüksek protein konsantrasyonuna sahiptir.

BOS’ta yüksek laktat seviyesi, bakteriyel menenjit olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Laktat seviyesi 35 mg/dL’nin altındaysa ve hasta daha önce antibiyotik almadıysa, tipik olarak bakteriyel menenjit ihtimali elenir (3).

Farklı tipte menenjitleri birbirinden ayırabilmek için çeşitli başka özel testler kullanılabilir. BOS Gram boyama, PCR ve kültür alma, akut bakteriyel menenjit teşhisindeki esas yöntemlerdir.

 

  Akut bakteriyel Akut viral Fungal
Hücreler Yüksek WBC sayımı (nötrofiller) Yüksek WBC sayımı (lenfositler) Yüksek WBC sayımı (lenfositler ve monositler)
Glukoz Düşük Normal Normal veya düşük
Protein Yüksek Normal veya yüksek Yüksek
Laktat > 35 mg/dL Normal > 25 mg/dL


Tablo 1 Menenjitin farklı etiyolojilerinde BOS bulguları (4)

Referanslar

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.