Sysmex Turkey
Menu

2018 Bilimsel Takvim - Mart

Şiddetli viremiye erken yanıt sırasında bir hematoloji analizörü üzerinde tipik olarak trombositle ilgili hangi endikasyonlar görülür?

Trombositopeni ve yüksek IPF

Trombositoz ve yüksek IPF

Trombositoz ve düşük IPF

Trombositopeni ve düşük IPF

Congratulations!

That's the correct answer!

Sorry! That´s not completely correct!

Please try again

Sorry! That's not the correct answer!

Please try again

Notice

Please select at least one answer

Bilimsel arka plan bilgisi

Trombositler geleneksel olarak hemostazdaki önemli görevleriyle bilinir; örneğin damar çatlaklarını kapamak ve kan kaybını sınırlandırmak. Ancak, son yıllarda, trombositlerin aynı zamanda çeşitli enflamatuar fonksiyonları olan immün modülatörler ve efektörler olarak da potansiyele sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır (1).

Hepatit C veya HIV gibi sistemik viral enfeksiyonlar sıklıkla trombositopeni ile ilişkilendirilir. Viral enfeksiyona cevaben hızla tetiklenen trombositopeniye, artan trombosit yıkımı aracılık ederken, enfeksiyonun ilerleyen aşamalarında düşük trombosit üretiminden kaynaklanan trombositopeni gözlemlenir.

Enfeksiyonun erken aşamalarındaki hızlı trombosit yıkımına, virüs kaynaklı trombositopeniye neden olan birçok konakçı koruyucu mekanizmanın neden olduğu öngörülmektedir (2). Virüsler trombositlerle doğrudan etkileşim kurabilir veya trombositler immünoglobulin ve viral antijenlerden oluşan immünokompleksleri tanıyabilir. Viral antijenler genelde trombosit yüzey integrinleri ile çapraz reaktivite gösterir ve bu durum virüs kaynaklı trombositopeninin bir diğer mekanizmasını sağlar. Virüs kaynaklı pro-enflamatuar sitokinler genelde viremik hastalarda trombosit aktivasyonuna ve yıkımına yol açar. Tüm bu mekanizmalar kandan trombosit klirensinin artmasına yol açar. Aktive trombositler dolaşım halindeki lökositler tarafından veya dalak ve karaciğerdeki hücreler tarafından tanınır ve hızla dolaşım dışına çıkarılır (2).

Enfeksiyonun ilerleyen aşamalarında, virüsler gelişimin çeşitli adımlarında trombosit üretimini modüle edebilir. Konakçının sitokin profilini etkileyebilmelerinden dolayı, karaciğerdeki trombopoietin (TPO) üretimini değiştirebilirler. Hepatit C virüsü de karaciğer dokusunu tahrip ederek doğrudan TPO üretimini engelleyebilir. Ayrıca, virüsler interferonların ortaya çıkması yoluyla trombosit üretimini etkileyebilir ve dolayısıyla trombosit oluşumunu baskılayarak trombositopeniye yol açabilirler. Diğer mekanizmalar hematopeietik kök hücreler veya megakaryositlerin enfeksiyonunu kapsar (2).

Viral enfeksiyona çok erken yanıt sırasında periferik kanda artan trombosit yıkım mekanizmaları nedeniyle, düşük PLT sayımı genelde yüksek immatür trombosit fraksiyonu (IPF) ile ilişkilendirilir ve bu durum yeni immatür trombositler üretmek suretiyle trombositleri telafi etme çabasını yansıtır. Kemik iliği trombosit üretiminin azaldığı, virüs kaynaklı trombositopeninin sonraki aşamaları, düşük IPF değerleri ile endike olacaktır ki bu da yetersiz megakaryositik üretimi ve periferik kana yeni trombositlerin salınmasını yansıtmaktadır.

Virus-induced thrombocytopenia

Azalmış trombosit üretimi Artmış trombosit yıkımı
Megakaryosit enfeksiyonu Virüsün trombosit ile doğrudan etkileşimi
Hematopoietik kök hücrelerin enfeksiyonu Trombositin immünoglobulin ve viral antijenlerden oluşan immünokompleksler ile etkileşimi
Artmış interferon düzeyleri Virüs kaynaklı anti-trombosit antikorlarının bağlanması
Azalmış trombopoietin üretimi Virüs kaynaklı pro-enflamatuar ortam
  Portal damar basıncında değişiklikler
  Büyüyen dalakta sekestrasyon


Tablo 1 Azalan trombosit üretimi veya artan trombosit yıkımı yoluyla, virüs kaynaklı trombositopeninin mekanizmaları (2).

Referanslar

1. Jenne CN et al. (2015): Platelets in inflammation and infection. Platelets. 26(4):286-92.
2. Assinger A (2014): Platelets and infection – an emerging role of platelets in viral infection. Front Immunol. Dec 18; 5:649.

Copyright © Sysmex Europe GmbH. All rights reserved.
Deneyiminizi özelleştirin

Web sitemizde size en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve sizinle olan iletişimimizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Seçiminiz doğrultusunda hareket ediyor ve sadece bize kullanımı için izin vermiş olduğunuz verileri işliyoruz.

* İçeriklerde ve kullanım deneyiminde kısıtlamalara yol açabilir
Çerezler hakkında ayrıntı
Gerekli Çerezler
Bu çerezler, sayfalarda gezinme ve web sitemizin güvenli alanlarına erişme gibi temel fonksiyonlara olanak tanıyarak web sitemizin kullanılmasına yardımcı olur. Bu çerezler olmadan web sitemiz düzgün bir şekilde çalışamaz.
İstatistik Çerezleri
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sayfamızla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Bu amaçla toplanan isimsizleştirilmiş bilgiler, tekliflerimizi sürekli iyileştirmemizi sağlar.
Pazarlama Çerezleri
Web sitelerinde ziyaretçileri takip etmek için kullanılır. Amaç, kullanıcıya onunla ilgili olan ve merak uyandıran reklamlar göstermektir ve dolayısıyla yayıncı şirket ve reklam veren üçüncü taraflar açısından değer taşır.